19 października 2007    17:03

W dniach 23 i 24 października obradować będą komisje Rady Miasta Marki:
Komisja Budżetowo-Gospodarcza,
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu.
Wszystkie posiedzenia odbywać się będą w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej odbędzie się w dniu 23 października 2007 roku o godz. 14.00.
Komisja zajmować się będzie analizą projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej umowy zamiany nieruchomości. Na posiedzenie komisji zaproszeni zostali przedstawiciele firmy Orange Development, która ma zamiar budować osiedle mieszkaniowe w Markach. Założenia planistyczne projektu budowy osiedla prezentowane były w czasie IX sesji rady w dniu 20 czerwca 2007 roku. Podstawą do prowadzenia rozmów z zainteresowaną firmą, jest uchwała Nr IX/56/2007 Rady Miasta Marki, podjęta na tej sesji, a dotycząca określenia kierunków działań Burmistrza Miasta Marki zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych najemców gminnych lokali mieszkalnych. Firma jest zainteresowana zamianą nieruchomości komunalnej przy ul. Piłsudskiego 109 (a-d), której właścicielem jest gmina, i na której znajdują się budynki komunalne na inną, na której wzniesie budynek mogący zaspokoić potrzeby mieszkaniowe lokatorów budynków komunalnych.

Komisja będzie także analizować projekty uchwał Rady Miasta oraz uchwalać swoje opinie.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska obradować będzie w dniu 24 października 2007 roku o godzinie 11.30.

Komisja zajmować się będzie problematyką działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. W posiedzeniu uczestniczyć bę dzie kierowniczka ośrodka - Lidia Płachetko.
Kolejnym tematem, którym zajmować się będzie komisja, to stan realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Marki na 2005-2008 oraz perspektywy na lata 2009-2015.
Po raz kolejny komisja rozpatrywać będzie wniosek radnego Jana Orłowskiego o powołanie zespołu kontrolnego w sprawie ustalenia zgodności wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Markach.
Komisja zaimie się także propozycją przewodniczacego doraźnej Komisji Statutowej, radnego Jana Orłowskiego opracowania regulaminu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Związane jest to z pracami doraxnej komisji nad nowym statutem naszego miasta i zmieza do zawarcia w nim regulaminów pracy wszystkich komisji.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zbiera się na swoim posiedzeniu w dniu 24 października 2007 roku o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Komisja planuje dokonać oceny realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem akcji ?Lato w mieście?.
Kolejnym tematem będzie wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach. Brak jest niestety informacji o proponowanej nazwie.
Propozycje do budżetu naszego miasta na rok 2008 to kolejny temat. Propozycje mają uwzględniać \"aspekty oświatowe, kulturowe, sportowe\".
Lakonicznie brzmi lecz zapowiada się interesująco temat opieki nad grobami i miejscami pamięci.

Źródło informacji: Biuletyn Informacji Publicznej - http://bip.marki.pl/

Opracowała: Krystyna Siennicka

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry