Wybory do Mareckiej Rady Seniorów - przyjmowanie zgłoszeń

START:    20 lutego 2018

Paweł Pniewski UMMarki

 12 lutego 2018    16:49

 

Burmistrz Jacek Orych zaprasza do zgłaszania kandydatur do Mareckiej Rady Seniorów. Termin zgłoszeń mija 20 lutego br.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Marki
z dnia 12 lutego 2018 roku


Ogłasza się informację o terminie i miejscu wyborów do Mareckiej Rady Seniorów, terminie zgłaszania kandydatur oraz zasadach i trybie ich wyboru.


Na podstawie § 4 ust. 4 i 5 Statutu Mareckiej Rady Seniorów stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu (Dz. Woj. Maz. 2017 poz. 11731) ogłasza się, co następuje:

 1. Ustala się termin spotkania, na którym przeprowadzone zostaną wybory do Mareckiej Rady Seniorów na dzień 7 marca 2018 r.

 2. Spotkanie, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Markach, al. Marsz. J. Piłsudskiego 96, o godz. 15:00 i trwać będzie do godz. 20:00.

 3. Zgłoszenia kandydatów do Mareckiej Rady Seniorów należy dokonywać w Kancelarii Urzędu Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pok.13) do dnia 20 lutego 2018 r.

 4. Kandydat na członka Rady wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury przedstawia listę poparcia zawierającą minimum 10 podpisów osób, które w dniu podpisania listy ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Marki. Wzór karty zgłoszenia kandydata stanowi załącznik Nr 1 do statutu Mareckiej Rady Seniorów.

 5. Burmistrz Miasta Marki do dnia 23 lutego 2018 r. wyda obwieszczenie zawierające listę imienną kandydatów do Rady wraz z krótkim biogramem każdego kandydata.

 6. Czynne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem Miasta Marki, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, o którym mowa w ust. 1 ukończyła 60. rok życia i jest obecna na spotkaniu.

 7. Wybory przeprowadzane na spotkaniu są bezpośrednie i tajne.

 8. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do statutu Mareckiej Rady Seniorów.

 9. Przed przystąpieniem do głosowania uczestnik spotkania okazuje komisji dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

 10. Uczestnik spotkania odbierający kartę do głosowania potwierdza jej otrzymanie własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu, który jest tworzony na potrzeby wyborów Mareckiej Rady Seniorów.

 11. Po otrzymaniu karty do głosowania uczestnik spotkania udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania.

 12. Uczestnik spotkania wrzuca wypełnioną prze siebie kartę do urny znajdującej się w dostępnym i widocznym miejscu

 13. Każdy uczestnik spotkania posiadający czynne prawo wyborcze wskazuje na karcie wyborczej nie więcej niż trzech kandydatów do Rady.

 14. Wskazania dokonuje się poprzez postawienie znaku ?X? lub ?V? w kwadracie umieszczonym po lewej stronie przy nazwiskach kandydatów.

 15. W przypadku nie zaznaczenia nazwiska żadnego kandydata lub zaznaczenia więcej niż trzech nazwisk kandydatów głos uznaje się za nieważny. Głos uznaje się za nieważny również w przypadku zaznaczenia przy jednym lub więcej nazwisku więcej niż jednego znaku ?X? lub ?V?.

 16. Z przeprowadzonych wyborów komisja sporządza protokół zawierający dane kandydatów oraz liczbę otrzymanych przez nich głosów.

 17. Za wybranych uważa się nie więcej niż 15 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów wśród kandydatów uzyskujących najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do składu Rady, Komisja przeprowadza losowanie.


Jacek Orych
/-/

Burmistrz Miasta MarkiPOBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO MARECKIEJ RADY SENIORÓW


Karta zgłoszenia kandydata do Mareckiej Rady Seniorów dostępna jest również w kancelarii Urzędu Miasta Marki (pok. 13).

Zarządzenie nr. 0050.025.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia informacji o terminie i miejscu wyborów do Mareckiej Rady Seniorów, terminie zgłaszania kandydatur oraz zasadach i trybie ich wyboru

Galeria

zdjecie: 108311
zdjecie

Paweł Pniewski

Paweł Pniewski, przewodniczący Rady Miasta Marki, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Marki 2020, członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Społecznik, podróżnik, wielbiciel kultury kulinarnej.
Związany z mareckim samorządem od 2010 roku. Z portalem współpracuje od 2009 roku.

pniewski.wordpress.com

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry