Rekrutacja do przedszkoli na rok 2018/2019

Tadeusz Markiewicz UMMarki

 28 marca 2018    12:43

Praktyczne informacje dla rodziców.Już wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli dla dzieci zamieszkujących Gminę Miasto Marki. Przygotowane zostaną  miejsca dla dzieci w przedszkolach samorządowych, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także w placówkach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu, z których przedszkolaki będą korzystać dokładanie na takich samych zasadach, jak w przypadku placówek samorządowych.

KONTYNUACJA

Dzieci z roczników 2012, 2013, 2014 i 2015, które już korzystają z edukacji przedszkolnej w placówce publicznej lub w przedszkolu konkursowym, mającym umowę na realizację wychowania przedszkolnego na zasadach publicznych, mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce. Te dzieci nie biorą udziału w rekrutacji, jedynie ich rodzice powinni złożyć do 3 kwietnia 2018 r. do godz. 10.00 w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza dziecko, tzw. deklarację kontynuacji.

REKRUTACJA

Tak jak w ubiegłym roku rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli dokonać rejestracji do przedszkola za pośrednictwem Internetu.

Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2012) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Dzieci sześcioletnie (rocznik 2012), o ile nie zostały  wcześniej zapisane  do żadnego przedszkola, są zobowiązane wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej.

Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich - mieszkańców Miasta Marki, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną, burmistrz ma obowiązek zagwarantować miejsce w przedszkolu publicznym lub w przedszkolu konkursowym. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek, będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

W JAKI SPOSÓB WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI?


  1. od 28 marca 2018 r. od godz. 15.00 poprzez stronę https://przedszkola-marki.nabory.pl będzie można zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;

  2. wybranie tzw. placówki pierwszego wyboru czyli podjęcie rodzinnej decyzji, do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko;

  3. warto wybrać dodatkowo jedną lub dwie placówki zapasowe - na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;

  4. od dnia 4 kwietnia (od godz. 12.00) do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00,  w systemie internetowym na stronie https://przedszkola-marki.nabory.pl należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje na temat dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola według. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka - tzw. pierwszego wyboru - na pierwszym miejscu, itd.);

  5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie, w  przewidzianych na to we wniosku miejscach, rodzice powinni złożyć podpisy;

  6. najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu (placówka pierwszego wyboru) na swojej liście preferencji, należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;

  7. w dniu 11 maja 2018 r. po godz. 15.00 należy się zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki zostało zakwalifikowane dziecko;

  8. do dnia 16 maja 2018 r. do godz. 16.00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko,   rodzice powinni złożyć pisemne potwierdzenie woli - na druku, który w tych dniach będzie dostępny w systemie;

  9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola, będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.


 Harmonogram rekrutacji załączamy w pliku PDF - TUTAJ


KRYTERIA REKRUTACJI

W każdej placówce zostaną powołane komisje rekrutacyjne, które na podstawie przekazanych przez rodziców we wniosku informacjach o spełnianiu przez rodzinę kryteriów rekrutacji, będą decydować o kolejności zakwalifikowania dzieci do poszczególnych przedszkoli.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę tzw. kryteria ustawowe  - wynikające z zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.):

-       Wielodzietność rodziny kandydata,
-       Niepełnosprawność kandydata,
-       Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
-       Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
-       Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
-       Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
-       Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Następnie będą brane pod uwagę tzw. kryteria samorządowe - wynikające z Uchwały nr XLI/313/2017 Rady Miasta Marki:

-       Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym;
-       Rozliczenie ostatnio złożonego podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie, z podaniem miejsca zamieszkania w Markach;
-       Zameldowanie kandydata i jego rodziców w Markach;
-       Posiadanie przez kandydata rodzeństwa (brat lub siostra mieszkająca wspólnie z kandydatem) w wieku poniżej 18 lat lub w wieku poniżej 26 lat gdy brat/siostra pobiera naukę w systemie dziennym;
-       Posiadanie przez kandydata rodzeństwa (brat lub siostra mieszkająca wspólnie z kandydatem) uczęszczającego w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do placówki wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku, lub ubiegającego się wraz   z kandydatem o przyjęcie do placówki wskazanej na pierwszym miejscu we wniosku;
-       Ubieganie się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, położonego najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - poprzez wskazanie takiej placówki na pierwszej pozycji we wniosku.

POTWIERDZANIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

Fakt spełniania danego kryterium rodzice muszą odznaczyć w systemie rekrutacji - dzięki temu informacja ta zostanie automatycznie umieszczona we wniosku o przyjęcie.

Jednak, aby spełnianie kryteriów zostało uznane przez komisję rekrutacyjną, rodzice są zobligowani do złożenia razem z wnioskiem w przedszkolu pierwszego wyboru dokumentów potwierdzających spełnianie danego kryterium przez rodzinę. Informacje jakie dokumenty mogą stanowić potwierdzenie poszczególnych kryteriów znajdą państwo na stronie internetowej https://przedszkola-marki.nabory.pl.

Galeria

zdjecie: 109675
zdjecie

Tadeusz Markiewicz

Zaręczony z samorządem, w poprzednim wcieleniu redaktor, wydawca, nieustająco marecki bloger

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry