Komisje radziły - 7 listopada 2007

Krystyna Siennicka RadaMiastaMarki

 12 listopada 2007    10:18

W środę 7 listopada trzy komisje naszej rady zebrały się na swoich posiedzeniach: Komisja Rewizyjna, Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska oraz doraźna Komisja Statutowa. Nad czym debatowały i co uradziły ? o tym poniżej.

Komisja Rewizyjna


Temat główny - rozpatrzenie skargi oddziału mareckiego Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Lokatorów. Skarga dotyczy decyzji burmistrza o pobieraniu opłat od mieszkańców tak zwanych kamienic za wodę. Mieszkańcy pobierają wodę z ujęć komunalnych, ogólnodostępnych. W zasadzie protest sprowadza się do pytania - do tej pory nie płaciliśmy a dlaczego teraz mamy płacić?
Radny Orłowski wyraził w dyskusji pogląd następujący - powinien być podany przepis na podstawie którego pobiera się opłaty, powinno to być zaznaczone albo w umowie najmu, albo w regulaminie. Mieszkańcy powinni wiedzieć, za jaką ilość wody płacą i dlaczego.
Po dyskusji, komisja przyjęła propozycję burmistrza o przygotowaniu specjalnej notatki, którą otrzyma każdy najemca lokalu w kamienicach.

Mogę powiedzieć tak, lepiej późno poinformować niż wcale.
Komisja w głosowaniu (4/-/1) uznała skargę za bezzasadną.

W sprawach różnych radny Dąbkowski poruszył sprawę enklaw zieleni w mieście. W dalszej dyskusji zgłoszono wniosek o wystąpienie do burmistrza, aby zarezerwować w budżecie na 2008 rok kwotę około 30 tysięcy zł na tworzenie takich zielonych punktów.
Komisja jednogłośnie przyjęła ten wniosek.

Radny Orłowski zwrócił uwagę, na konieczność skupienia się komisji w 2008 roku na wypełnianiu jej statutowych obowiązków. Są to funkcje kontrolne komisji.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.


W BIP-ie brak jest informacji o posiedzeniu komisji, tym samym nie znam planowanego porządku obrad. Według nagrania, w planie posiedzenia były dwa główne punkty porządku obrad. Pierwszy z nich to wystąpienie przedstawiciela Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Drugi - zagospodarowanie terenu przy ulicy Stawowej na cele rekreacyjne.

Radny Chojnowski zgłosił propozycje zmiany w porządku obrad. Zaproponował dodać punkt 4 - odwołanie przewodniczącej oraz punkt 5 - powołanie nowego przewodniczącego. Oba punkty zostały przyjęte.
Przewodnicząca komisji w imieniu klubu zaproponowała 10 minutową przerwę.
Po przerwie obradom przewodniczył wiceprzewodniczący komisji - radny Jacek Orych.
Zaproponował nowy porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie.

Działalność Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przedstawiła Danuta Pawlak - dyrektor biura towarzystwa na Mazowsze. Biuro mieści się w Markach przy ulicy Odrowąża 24. Pani dyrektor przedstawiła dotychczasową działalność na terenie Marek. Wystąpienie było bardzo ciekawe. Pani dyrektor przedstawiła także interesujące propozycje dalszej działalności i współdziałania z mareckimi szkołami. Wystąpienie spotkało się z życzliwym przyjęciem radnych. Istnieje duża szansa na rozwój współpracy ze stowarzyszeniem.

W kolejnym punkcie porządku obrad wiceprzewodniczący rozpoczął wybór nowego przewodniczącego komisji. Wzbudziło to protest radnego Trzemeckiego. Zareagował dość nerwowo i gwałtownie. W roli uspokajającego wystąpił, i trzeba przyznać skutecznie, radny Orłowski.

Spór rozgorzał, ponieważ przewodnicząca niefortunnie sformułowała wniosek o zmianę porządku obrad. Pierwszy wniosek o dodanie punktu obrad - odwołanie przewodniczącej - sformułowała jako dwa pytania - Kto jest za przyjęciem 4 punktu? Kto jest za odwołaniem przewodniczącej?
Zwolennicy odwołania uznali, że zgodnie z zasadą głosowania w pierwszej kolejności najdalej idącego wniosku, wniosek o odwołanie został przegłosowany i przewodnicząca już nie jest przewodniczącą.

Rozpoczęła się dość nerwowa dyskusja. Prowadzący obrady wiceprzewodniczący Jacek Orych zaproponował powtórne głosowanie nad wnioskiem o odwołanie przewodniczącej.

W dyskusji, przed głosowaniem, głos zabrał radny Chojnowski (19:00). Uzasadnił przyczyny, dla których złożył taki wniosek.
A więc kolejno:
- łudziłem się dotychczas, że pani sama zrezygnuje,
- stwierdzała pani sama, że jest merytorycznie nieprzygotowana do prowadzenia tej komisji,
- nie chce pani współpracować z resztą komisji,
- mówiliśmy o tych nieszczęsnych szczepionkach (patrz nagranie z 12 sesji rady - od 3:35:00 - przypisek mój). Dzisiaj dostałem protokół z komisji z dnia 17 stycznia tego roku i stąd taka moja reakcja. Czytamy w nim: Pkt 6. Sprawy różne. Radny Paweł Chojnowski zaproponował, aby gmina sfinansowała szczepienie przeciw grypie dla dorosłych, które mogłyby zostać przeprowadzone przez istniejące w Markach NZOZ-y.

Radny Paweł Chojnowski nie ?wchodził? w szczegóły. Zapewne uznał, że wszyscy obecni na sali wiedzą o co w tym wszystkim chodzi. Ale co mają zrobić tacy jak ja ?kibice? którzy śledzą wydarzenia z boku?

Sięgnęłam do nagrania z sesji. To do wydarzeń na sesji odwoływał się radny Chojnowski. Radny Korotko postawił przewodniczącej zarzut - brak reakcji ze strony przewodniczącej na wniosek dotyczący szczepień, złożony w styczniu, na posiedzeniu komisji.
Przewodnicząca komisji, w odpowiedzi stwierdziła (3:36:00 ? 12 sesja):
- ja nie jestem duchem święty żebym wiedziała, o czym rozmawia w kuluarach pan Korotko z panem Dąbkowskim,
- pan Dąbkowski wysunął kiedyś propozycję, aby zorganizować szczepienia, ale żadnej inicjatywy ze strony mojej komisji nie było.

Natomiast z protokołu komisji z 17 stycznia wynika coś zupełnie innego. Była zgłoszona oficjalnie propozycja, aby gmina sfinansowała szczepienie przeciw grypie dla dorosłych. Czyli mówiąc po prostu, radny Chojnowski udowodnił przewodniczącej mijanie się z prawdą, kiedy na XII sesji rady twierdziła, że żadnej inicjatywy ze strony komisji nie było. To właśnie wtedy rozpoczęła się nerwowa wymiana zdań na sesji. Gwałtownie zareagował radny Orłowski. Teraz lepiej rozumiem co spowodowało taką reakcję. Zainteresowanych odsyłam do mojego tekstu ? ?XII sesja rady. Mało brakowało do draki ??.

Kto i dlaczego nie nadał biegu sprawie? Pozostanie to chyba ?słodką tajemnicą? komisji.

W głosowaniu 6 radnych opowiedziało się za odwołaniem przewodniczącej, 6 było przeciw. Przewodnicząca pozostała przewodniczącą.

Kolejny punkt posiedzenia to - Propozycje zagospodarowania terenu przy ulicy Stawowej. Ze strony urzędu, punkt ten omawiał Robert Danielak. Stwierdził na wstępie, że przedstawi stan istniejący w terenie. Nie wie nic o propozycjach zagospodarowaniu tego terenu, ponieważ nikt mu nie mówił o ich przygotowaniu. Wystąpienie pana Danielaka miało formę prezentacji.

Komisja przeszła następnie do tematu - Analiza propozycji planu pracy na 2008 rok.
Propozycji do planu pracy nie zgłosił żaden radny. Przewodnicząca stwierdziła, że spróbuje sama przygotować propozycję planu pracy komisji na następny rok.
W sprawach różnych nie zgłosił się nikt z radnych. Przewodnicząca zakończyła posiedzenie komisji.

doraźna Komisja Statutowa


Cóż mogę napisać w informacji o posiedzeniu tej komisji?
Komisja zajmowała się kolejnymi paragrafami statutu miasta i formułowała swoje propozycje. Tematyka jest tak specyficzna, że nie podejmuję się informować o przebiegu prac i stanie ich zaawansowania.

Cóż innego mogę napisać?.
Obrady prowadzone są sprawnie i energicznie. Przewodniczący, Jan Orłowski, panuje nad pracą komisji. Zasługa w tym wszystkich członków komisji. Czuć "ducha zgody". Wszyscy zgodnie pracują i praca "posuwa się do przodu".  Czy i jaki będzie efekt - to już inna sprawa.

Następne posiedzenie komisji odbędzie się 21 listopada.

Krystyna Siennicka
Tekst powstał na podstawie nagrań z posiedzeń komisji rady w dniu 7 listopada 2007 roku.
http://www.marki.net.pl/nagrania

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry