Białoruś planuje budowę EA

Włodzimierz Karpiński

 14 września 2009    21:22

Na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Warszawie opublikowano informacje o dokumentacji wstępnej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej. Ze względu na wagę sprawy przytaczam pełen tekst ogłoszenia:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informacje o dokumentacji wstępnej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej: 1)  strona Białoruska przedłożyła Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska "Dokumentację wstępną w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej" z zapytaniem o chęć przystąpienia do oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. przedsięwzięcia w kontekście transgranicznym; 2)    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził zasadność przystąpienia do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. przedsięwzięcia; 3)    zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją, wyłożoną do wglądu, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. H. Sienkiewicza 3/5, 00-015 Warszawa, Pokój 305 w godzinach 8.00 - 16.00; 4)    każdy ma prawo zapoznania się z ww. dokumentacją; 5)    każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie, w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości; 6)    uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od dnia 15 września do 6 października 2009r.: a) w formie pisemnej, na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Warszawie, b) w formie ustnej do protokołu, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony  Środowiska w Warszawie, c)  za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: rdos.warszawa@mazwieckie.pl 7) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Informacja pochodzi ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w  Warszawie  zakładka Ogłoszenia http://www.warszawa.rdos.gov.pl

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry