Konkursy na stanowiska dyrektorów

Włodzimierz Karpiński

 17 listopada 2007    13:43

Burmistrz Miasta ogłosił konkursy ofert na stanowiska dyrektorów: Zakładu Usług Komunalnych oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Termin składania wymaganych dokumentów upływa 30 listopada 2007 roku.Zakład Usług Komunalnych w Markach powołany został uchwała Rady Miasta Marki na sesji w dniu 31 października. Na tej samej sesji podjęta została uchwała o powołaniu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Markach. Obie uchwały wchodzą w życie 1 stycznia 2008 roku. Są to dwie nowe jednostki organizacyjne naszego miasta. Przed ich dyrektorami stoi zadanie zorganizowania tych zakładów od podstaw.

Jak wygląda procedura naboru na stanowiska dyrektorów?
Złożone oferty rozpatrywać będzie komisja rekrutacyjna. Przewodniczy komisji Krzysztof Wnuk ? zastępca Burmistrza. Zadaniem komisji jest dokonanie analizy złożonych ofert i ustalenie, które z nich spełniają wymogi formalne. Określone zostały one w ogłoszeniu o naborze. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie podana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki.

Następnie komisja sporządza listę kandydatów kierując się oceną, na ile spełniają oni wymagania określone w ogłoszeniu. Komisja ustala listę w głosowaniu jawnym. Decyduje zwykła większość głosów. Lista trafia do Burmistrza. Może on wybrać dowolnego kandydata z listy lub nie wybrać żadnego.

Wynik konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Marki oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Marki. Informacja taka powinna ukazać się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. Jeśli nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata, termin 14 dni obowiązuje od zakończenia procedury konkursowej.

Włodzimierz Karpiński
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej
http://bip.marki.pl/pl/bip/zatrudnienie

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry