XIII sesja ? tak oceniam to, co słyszę

Krystyna Siennicka RadaMiastaMarki

 22 listopada 2007    09:56

Sesja rozpoczęła się 14 listopada 2007 roku o godzinie 14.00. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki została przesunięta do rozpatrzenia przed interpelacjami. Na wniosek burmistrza porządek obrad został uzupełniony o rozpatrzenie projektu uchwały o wyrażeniu zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka osób od 65 roku życia dla mieszkańców miasta Marki. Zmiany w porządku obrad dokonano przy jednym głosie wstrzymującym się.
 

(03-55) Problematyka bezpieczeństwa i porządku publicznego w Markach. Jest to realizacja wniosku wypracowanego przez Komisję Bezpieczeństwa i porządku pod przewodnictwem Starosty Wołomińskiego.
W dyskusji głos zabrali:
? Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wołomińskim,
? Komendant Powiatowy Policji w Wołominie,
? Prokurator Rejonowy w Wołominie,
? Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
Dyskusja trwała około półtorej godziny. Zainteresowanym tą problematyką polecam wystąpienia zaproszonych gości.
Proponuję także zajrzeć do artykułu jaki zamieściły Wieści Podwarszawskie w numerze z 25 listopada 2007 nr 47 (863). Artykuł - Trudne Marki . Dostępny w Internecie pod adresem: http://www.wiesci.wolomin.com .

(1-42-00) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ?Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Marki?.
Projekt uchwały rozpatrywany był na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ? za głosowało 7 radnych. Przeciw był 1 radny oraz 1 wstrzymujący się od głosu.
Rada przyjęła założenia do planu . Uchwała nosi numer Nr XIII/105/2007. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

(2-07-22) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przyjęła projekt. Głosowanie było ciekawsze. Za projektem głosowało 5 radnych, nikt nie był przeciw, natomiast 4 radnych wstrzymało się od głosu.

W czasie sesji wywiązała się półgodzinna dyskusja. Spór dotyczył kwoty dodatku funkcyjnego dla wychowawców. Ostatecznie przyjęto poprawkę do uchwały ? (18/2/1) i podniesiono stawkę z proponowanych 100 zł do 150 zł. Projekt uchwały po poprawce został uchwalony 20 głosami przy jednym wstrzymującym się.
Uchwała otrzymała numer XIII/106/2007. Tak jak poprzednia uchwała, wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2008 roku. Oznacza to, że regulamin obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

(2-51-37) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, nieruchomości osób fizycznych.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza zaaprobowała projekt jednomyślnie.
Radni na sesji przyjęli projekt uchwały jednomyślnie. Uchwała ma numer XIII/107/2007 i dostępna jest, jak wszystkie uchwały rady, w Biuletynie Informacji Publicznej. W załączniku do uchwały wymieniono wszystkie nieruchomości których dotyczy ta uchwała. Chodzi o park oraz działki na których znajdują się pozostałości fabryki Briggsów oraz zabudowa mieszkalna. Po szczegóły odsyłam do uchwały. Dodam tylko, że nieruchomości mają być kupione za cenę nie wyższą od wartości rynkowej nieruchomości.

(3-07-23) Rozpatrzenie projektu uchwały o wyrażeniu zgody na realizację programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka osób od 65 roku życia dla mieszkańców miasta Marki. Po prawie pół godzinnej dyskusji, pełnej zarzutów i wzajemnych pretensji, radni przystąpili do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały. Za wnioskiem głosowało 16 radnych, przeciw było 3, wstrzymał się jeden radny.

Nie czuję się absolutnie na siłach aby podjąć trud dociekania kto ma, a kto nie ma racji. Nie widzę zresztą w tym jakiegokolwiek sensu. Wiem jedno ? wzajemne zacietrzewienie bywa czasami groteskowe. Kto chce, może posłuchać sam.

Podsumowując. Angażując się w temat na poprzedniej sesji, następnie na posiedzeniu komisji od zdrowia a teraz na kolejnej sesji - angażując burmistrza do szybkiego podjęcia tak zwanej inicjatywy uchwałodawczej i sporządzenia projektu uchwały, następnie odrzucając tę uchwałę ? radni wykonali kawał porządnej, absolutnie zbędnej, nikomu niepotrzebnej roboty. A to chyba niektórym wystarczy aby mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

(3-36-10) Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
O wyjaśnienia do niektórych punktów informacji prosili ? radny Skłodowski (punkt 12 i 21), radny Grabowski (punkt 4), radny Młodzianowski (20). Piszę o tym gwoli odnotowania aktywności radnych na sesji. Po wyjaśnieniach burmistrza przystąpiono do kolejnego punktu.

(3-43-18) Interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz odczytał odpowiedź przygotowaną na interpelację radnego Orłowskiego.
Interpelacja złożona była na piśmie. Burmistrz odpowiedź też przygotował na piśmie. Dobrze byłoby, aby zarówno interpelacje jak i odpowiedzi znalazły swoje miejsce w Biuletynie Informacji Publicznej. Może w tym celu potrzebna będzie interpelacja w tej sprawie?.

Zapytania rozpoczął radny Korotko. Nie było to właściwie zapytanie a wyrażenie tego o czym myślał. A myślał o tym, że zaproszeni radni powiatowi zostaną po punkcie dotyczącym bezpieczeństwa i powiedzą co zrobili dla Marek.
Ponieważ nikt nie kwapił się do odpowiedzi na tak wyrażoną myśl, przewodnicząca przeszła następnego punktu porządku obrad.

(3-49-00) Sprawy różne
Wywiązała się dyskusja z radnym powiatowym Węsierskim. On własnie pozostał na Sali obrad. Nie jestem pewna kto zadał to, pytanie ale sądzę że był to radny Korotko ? ?Co się dzieje w tym co robi radny Węsierski w powiecie i jak to się przekłada na Marki.?

Odpowiedź padła taka, jakiej należało się spodziewać.
?Nie jestem przygotowany ? trzeba poinformować w zaproszeniu o czym mamy rozmawiać?.
Rozumiem radnego Węsierskiego i popieram. Wzywanie kogokolwiek ?z marszu do tablicy? nie jest zbyt poważne. A i sama forma zadania pytania była cokolwiek niegrzeczna. Ja odebrałam to jako żądanie skierowane pod adresem radnego Węsierskiego, aby ?wyspowiadał się? z tego co robi w powiecie a nawet chęć ?rozliczenia? z tego co robi.

Takie odniosłam wrażenie i nic na to nie poradzę. W ogóle odnoszę wrażenie, że na posiedzeniach komisji i często na sesjach, górę nad zdrowym rozsądkiem, bierze jakaś chęć rozliczania wszystkich ze wszystkiego. Jakaś dzika radość z cudzych potknięć i błędów. Myślałam w pewnym momencie ? może jestem przewrażliwiona. Ale żyję wśród ludzi, rozmawiam z nimi. I słyszę, że nie jestem odosobniona w swojej ocenie.
 

(4-03-53) Wrócił jak bumerang temat remontu sali posiedzeń. Rozpoczęły się rozważania jaka klimatyzacja będzie wystarczająca i czy sufit się zawali czy nie. A ponieważ każdy patrzył w inne miejsce sufitu, więc i poglądy były takie same. Po 10 minutach bicia piany ? stanęło na niczym. ?Popadało i przestało, słońce dalej świeci?.

(4-14-20) Radny Skłodowski ? poruszył sprawę nadzorów inwestorskich ? płaci się ogromne kwoty. Sięgają one 12% inwestycji, a koszt projektu wynosi około 5%. To są przesadne kwoty. Wydział inwestycji powinien zacząć oszczędzać. W dyskusji wziął udział burmistrz. Jak zrozumiałam, temat został przyjęty i będzie analizowany.

(4-21-14) Radna Brzozowska zaskoczyła wszystkich.
Odnosząc się do zarzutów radnego Chojnowskiego ? (zainteresowanych odsyłam do tekstu ?Komisje radziły - 7 listopada 2007?) - przygotowała notatkę, którą w całości odczytała. W notatce zawarto porównanie wyników pracy komisji w kadencji 2002-2006, kiedy jej przewodniczącym był radny Chojnowski, a obecną komisją.

Usłyszeliśmy więc:
?Nie znalazłam żadnego zatwierdzonego przez radę planu pracy komisji. A do tego obliguje każdą komisję statut miasta. Obecna komisja ma taki plan pracy i realizuje go.
Komisja w ubiegłej kadencji odbyła 32 posiedzenia. Obecna, w ciągu 11 miesięcy, zbierała się już 13 razy. Czas trwania posiedzeń komisji w ubiegłej kadencji wyglądał następująco ? 2 posiedzenia trwały po 20 minut, 4 posiedzenia po 30 minut, jedno 45 minut. W obecnej kadencji tylko jedno trwało 30 min ? organizacyjne ? pozostałe trwały po 2 godziny i więcej. Komisja w ubiegłej kadencji ?rozpatrzyła? 24 punkty merytoryczne. Obecna tyle samo rozpatrzyła w rok ?


Tu wtrącę uwagę ? czas trwania komisji nie świadczy jeszcze o merytorycznej wartości posiedzenia i nie można go przeceniać. Ale ma też swoje znaczenie. Trudno przypuszczać aby radni siedzieli 2 godziny tylko po to aby sobie posiedzieć. Tym bardziej, że diety przysługują bez względu na czas trwania komisji.

Radna Brzozowska zakończyła apelem o zaprzestanie opluwania się. Zwróciła się do radnego Chojnowskiego aby jako starszy doświadczeniem, pomógł w pracy przewodniczącej i dał przykład pozytywnej współpracy.

Jako ?baba? powiem tak ? brawo pani Brzozowska. Tak należy walczyć o swoje racje. Przygotować się merytorycznie. Dokonać analizy, porównań i wystąpić publicznie. Jeśli jest się przekonanym o swojej racji ? tak trzeba działać. Najlepszy wyraz uznania ? to brak jakiejkolwiek polemiki z wystąpieniem przewodniczącej. A to też mówi wiele.

Tym którzy zechcą ?psy na mnie wieszać? za te słowa, odpowiadam z góry ? nie wnikam w istotę sporu w komisji i nie wnikam w merytoryczne oceny ? nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że usłyszałam głos radnej przygotowanej do swojego wystąpienia. Wiedziała czego chce i to jasno przedstawiła. Na końcu wystąpiła z apelem o współpracę. Czego innym radnym życzę i polecam.

A już zupełnie ?powaliło mnie? wystąpienie radnego Chojnowskiego (4-26-30).
W odpowiedzi na wystąpienie radnej Brzozowskiej, usłyszałam co następuje:
?To nie jest moje zdanie. Ja tylko wyartykułowałem zdanie całej grupy radnych. Ja tylko odniosłem się do pani słów, że nie ma merytorycznego przygotowania i nic więcej. Ja też powiedziałem żeby nie odnosiła pani tego personalnie do mnie.?

Wysłuchałam tego wystąpienia i  ...
zostawiam to bez komentarza.

(4-28-26) Kolejne wystąpienie w sprawach różnych ? radny Skłodowski zwrócił uwagę na przedstawiania radnych w czasie różnych uroczystości, najczęściej w szkołach.
?W momencie powitania jesteśmy wrzucani do jednego worka ? witamy radnych i koniec. Natomiast każdy powinien być powitany zgodnie z funkcją jaką reprezentuje.?

I tu się z radnym Skłodowskim zgadzam. Istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać. Jeśli witamy, to najpierw osoby pełniące funkcje z wyboru. Przedstawienie radnych, nawet po kolei, podając funkcje jakie pełnią w radzie, jest doskonałą lekcją ?co to jest samorząd lokalny?. Pomyślmy chwilę. Za trzy lata wybory samorządowe. Do urn pójdą po raz pierwszy młodzi ludzie, którzy dzisiaj mają 15 lat. Czy trzeba jeszcze innych argumentów? Jaki dajemy im przekaz, mówiąc jednym tchem ? witamy radnych?.

Idąc ?za ciosem? pomyślałam tak - przecież w informacji o dyżurach radnych nie wspomina się w jakich komisjach pracuje radny czyli z jakimi sprawami najlepiej się do niego zwracać. A ponieważ ?jestem kobieta pracująca i żadnej pracy się nie boję?, sporządziłam notatkę o dyżurach radnych, która została opublikowana w Portalu Społeczności Marek i każdy może teraz wyrazić swój zachwyt. A wszystko to z inspiracji radnego Skłodowskiego.

(4-31-25) Radny Chojnowski, którego widocznie coś nadal gnębiło, powrócił do wystąpienia radnej Brzozowskiej, zapewniając wszystkich ?ja nie aspiruję do funkcji przewodniczącego komisji zdrowia i po raz kolejny chciałbym wyrazić żal, że Boguś nie jesteś w tej komisji?. Jako że wezwany Boguś (?) nie zareagował, obrady sesji potoczyły się dalej.

Radny Orych (4-34-41) podniósł sprawę możliwości kserowania przez radnych dokumentów z biura rady. Radny Skłodowski zauważył, że często kserowanie jest niepotrzebne, ponieważ można zeskanować dokumenty. Ale jak zwykle bywa, znalazł się radny mądrzejszy od innych, który beztrosko stwierdził ? ?skanowanie jest jeszcze dłuższe niż kserowanie?.

Otóż szanowny panie radny ? głupstwa pan opowiada. Tylko nie wiem po co. Skanowanie odbywa się z prędkością około 50 kartek na minutę. Natomiast kseruje się w tempie około 20-30 kartek na minutę.

Ale wracajmy do sesji, bo się rozgadam.
Dyskusja o kserowaniu trwała i trwała. Radny Orych zgłosił wniosek o podjęcie przez radę uchwały ?o dostępie lub braku dostępu do kserokopii dokumentów będących w biurze rady?
Jeden z radnych zaproponował ? ?zaczekajmy aż będzie nowy statut, raptem trzy tygodnie i wszystko będzie jasne.?

Włosy mi na głowie dęba stanęły. Statut miasta i sprawa odbijania na ksero?
Ale na szczęście z sali padła riposta ? ?Czy to jest materia statutowa? Chyba nie.?
Gdyby nie to, przyszło by mi rwać włosy z głowy.

Przewodnicząca rady stała konsekwentnie na stanowisku aby nie wynosić kopii dokumentów poza urząd.

W 15 minucie dyskusji, przewodnicząca zwróciła się do radnego wnioskodawcy ? ?Proszę sformułować wniosek?. W odpowiedzi usłyszała, że to nie takie proste, że trzeba ustalić kategorie dokumentów, i tak dalej, i tym podobne. Uważam że słusznie. Wniosek nie został więc sformułowany.

Problem jest, wbrew pozorom poważny i wymaga poważnego potraktowania. Jest to sprawa wynoszenia kopii dokumentów poza urząd. Za ochronę danych osobowych ktoś w urzędzie odpowiada. I nie ma zmiłuj jak GIODO złapie. Uważam że sesja jest właściwym miejscem aby problem poruszyć a następnie zdecydować co z nim dalej robić i kto ma się tym zająć. Ale prowadzenie dyskusji ?z marszu?, jest cokolwiek niepoważne. Właśnie wtedy możemy usłyszeć różne głupstwa z ust naszych wybrańców.
Szczęśliwie po 15 minutach dyskusja się zakończyła.

(4-49-40) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania odwodnienia ulicy Dużej.
Komisja stwierdziła, że prace zostały wykonane zgodnie z umową, projektem i kosztorysem, w wymaganym terminie.

(4-52-53) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli stawek czynszu za lokale komunalne, w tym wynajmowane pod działalność gospodarczą.
Odrębne wnioski do sprawozdania złożyli radni Ryszard Korotko i Jan Orłowski.
W dyskusji burmistrz stwierdził, że przygotował 6 stron materiałów, które są polemiką z postawionymi zarzutami. Domyślam się więc, że nastąpi jeszcze ciąg dalszy.

W trakcie dyskusji padło stwierdzenie jednego z radnych, które znowu mnie zatrwożyło.
Spór poszedł o to, czy aneksy do umów muszą być numerowane, jak twierdził radny, czy też nie muszą ponieważ nie ma w prawie takiego wymogu ? jak twierdził burmistrz.

Wtedy to padły słowa, które potrafią sparaliżować. Otóż któryś z radnych beztrosko stwierdził coś takiego ? ?panie burmistrzu, pan jest prawnikiem. Pan mówi bzdury?
Więc pędem do Internetu. ?Google moim przyjacielem?, myślę sobie, może była jakaś rewolucja w prawie a ja przespałam. Więc wpisuję aneksy+do+umów i klikam. Ulga przeogromna. Jest jak było. Nie było i nie ma w prawie obowiązku numerowania aneksów. Bzdury opowiada pan radny. Ale po co? Podpuścił go ktoś czy co?

Zupełnie inną sprawą jest, czy numerowanie aneksów może pomóc w czymkolwiek. Jeśli taka wola, można numerować. Zakazu nie ma. I problemu także. Jeśli się oczywiście chce spokojnie dojść do porozumienia. Ale to, takie wzajemne dotarcie się radnych, potrwa jeszcze z rok, jak mówią wtajemniczeni. Jest szansa, że wezmą się wtedy za rozwiązywanie problemów miasta a nie udowadniania sobie nawzajem kto mówi większe bzdury.

(5-21-46) Radny Skłodowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że za dużo w protokole z kontroli stawek czynszu jest ogólników i nie zawiera on wielu konkretów.

(5-26-50) Wraca sprawa nieszczęsnego remontu sali posiedzeń. Rada postanawia upoważnić burmistrza do zdobycia nowej, aktualnej wyceny remontu.
Jeśli dobrze kojarzę, to były już dwa projekty remontu. Radni oglądali dwie prezentacje. Teraz znowu zleci burmistrz wykonanie kosztorysu pod nowy projekt. Zabawa trwa. Szkoda tylko, że płacimy za to wszyscy.

(5-30-00) jeden z radnych porusza sprawę przejścia w handlu na torebki papierowe. Wzorem Łodzi, gdzie rada podjęła taką uchwałę. Sprawa zostaje na razie zawieszona.

Przewodnicząca zapoznaje radnych z prośbą mieszkańców Strugi o przedłużenie lini 732 do Strugi. Rada zleca burmistrzowi oszacowanie kosztów takiej decyzji.

(5-36-00) Przewodnicząca odczytuje wniosek mieszkańców Piłsudskiego 109. Proszą oni aby rada nie odrzucała oferty firmy Orange Development.

Następna sesja zostanie zwołana na 19 grudnia ? po ogłoszeniu tej decyzji przewodnicząca zamknęła 13 sesję Rady Miasta Marki.

Krystyna Siennicka
Źródło: nagranie z 13 sesji rady http://www.marki.net.pl/nagrania

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry