18 grudnia 2019    10:16

Jak sobie radzić z różnymi rodzajami przemocy i uzależnień? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy mareckiej konferencji.

4 grudnia 2019 r. w Mareckim Centrum Edukacyjno-Relreacyjnym odbyła się konferencja "Marki rozwiązań. Skuteczność samorządu w profilaktyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Bariery i wyzwania".  Organizatorem wydarzenia było nasze miasto  i Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach.  Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, patronatu udzieliła również Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Społeczna oraz Fundacja UNA. Partnerem spotkania i współorganizatorem konferencji była Fundacja ART.

Prowadząca pierwszą część konferencji dziennikarka -  Agnieszka Gozdyra zauważyła, że hasło spotkania "Marki rozwiązań" ma zachęcać kolejne samorządy nie tylko do edukacji w profilaktyce, ale też do podążania za pomysłem tworzenia nowoczesnych i wielofunkcyjnych ekologiczne budynków. Gospodyni spotkania podkreśliła wartość miejsca, w którym odbywała się konferencja, przedstawiając Marki jako wzór do naśladowania w kwestii budownictwa pasywnego.

Konferencję rozpoczął Jacek Orych, burmistrz Marek, który przywitał wszystkich zgromadzonych gości. Głos zabrała także Magdalena Rogalska-Kusarek, dyrektor OPS Marki wprowadzając uczestników w problematykę spotkania.

List od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytał Piotr Oniszk pełniący obowiązki Kierownika Biura Edukacji Społecznej w Wydziale Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.  Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać ekspertów z branży zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy i profilaktyką uzależnień. Obecność specjalistów wpłynęła na wysoki poziom programu merytorycznego konferencji oraz spowodowała duże zainteresowanie wśród uczestników.  Wykładem inauguracyjnym "Budowanie szczęśliwej i bezpiecznej rodziny w świetle współczesnych zagrożeń" sędzia Anna Maria Wesołowska uwrażliwiała na profilaktykę w zakresie opieki i wychowania oraz zwracała uwagę na trudność w wychowaniu pozbawionym przemocowych zachowań i komunikatów. W imieniu Adama Bodnara - Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) wystąpiła Pani Magdalena Kuruś - dyrektor z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. Zaprezentowała dane statystyczne, założenia konwencji stambulskiej i plany RPO w kwestiach przeciwdziałania przemocy i wszelkim przejawom dyskryminacji. Adam Nyk, który na co dzień kieruje Rodzinną Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie i na co dzień spotyka się z cierpieniem osób uwikłanych w nałogi oraz wspiera ich w dążeniu do trzeźwości w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, wprowadził uczestników w  świat nastolatków, wskazując na zagrożenia eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi oraz na konieczność uczestnictwa rodziców w życiu dzieci i bycia uważnym na ich potrzeby.

Niecodziennym zdarzeniem podczas konferencji była rozmowa dziennikarki Agnieszki Gozdyry z Moniką Wieją-Baczyńską i Robertem Ziębińskim. Zaproszeni goście opowiadali o swoich doświadczeniach, w których byli w rolach ofiary przemocy w rodzinie i ofiary nałogu. Obecni na sali uczestnicy mieli możliwość zestawienia swoich doświadczeń i opinii z realnymi przeżyciami osób, którym zwykli na co dzień pomagać. Monika Wieja Baczyńska kilkukrotnie powtórzyła, że dla osób doznających przemocy najważniejsza jest empatia i zrozumienie ze strony służb.

Drugą część konferencji poprowadziła z charakterystycznym dla siebie kunsztem dziennikarka - Agata Młynarska. Podczas kolejnych wystąpień prelegentów podjęty został również temat nie alimentacji jako przejawie formy przemocy ekonomicznej. Robert Damski - komornik, laureat wyróżnienia "Biała Wstążka" w kategorii Wymiar Sprawiedliwości i członek zespołu ds. alimentów przy biurze Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, wprowadził uczestników w meandry swojej pracy ubolewając nad losem polskich dzieci, których rodzice nie wywiązują się z obowiązków  ich utrzymania.  Nie zabrakło też głosu przedstawiciela policji. Mariusz Pawlak - Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej w Wołominie - przedstawił wykład nt. interwencji służb policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny, do którego zaproszono Annę Marię Wesołowską, Magdalenę Rogalską-Kusarek, Roberta Damskiego, Roberta Smyczyńskiego z Fundacji UNA, Adama Nyka i Andrzeja Oleksiaka - Komendanta Komisariatu Policji w Markach. Podczas panelu próbowano określić, jakie rozwiązania mogą ponieść skuteczność samorządu zarówno w profilaktyce uzależnień jak i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.OPS w Markach

Galeria

zdjecie: 126428
fot. 1
fot. 2
fot. 3
zdjecie

Paweł Pniewski

Paweł Pniewski, zastępca Burmistrza Miasta Marki, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Marki 2020, członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Społecznik, podróżnik, wielbiciel kultury kulinarnej.
Związany z mareckim samorządem od 2010 roku. Z portalem współpracuje od 2009 roku.

pniewski.wordpress.com

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry