27 maja 2020    22:54

Dzisiejsza sesja Rady Miasta Marki odbywała się w wyjątkowym dniu. W 2000 roku Sejm ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego na pamiątkę pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się równo 30 lat temu.

Powstanie samorządu terytorialnego pozwoliło na decentralizację administracji w Polsce. Od tamtej pory to władze samorządowe są odpowiedzialne za sprawy lokalnej społeczności. Dzięki temu możliwy jest bliższy kontakt władz z mieszkańcami, zdiagnozowanie ich potrzeb i angażowanie do wspólnych przedsięwzięć.

 Miałem nadzieję, że z tej okazji w roku bieżącym spotkamy się na uroczystej sesji Rady Miasta, by podsumować dokonania naszego mareckiego samorządu wspólnie z osobami, które na przestrzeni tych trzydziestu lat przyczyniły się do rozwoju samorządności w naszym mieście. Niestety, rzeczywistość zweryfikowała te plany. Dlatego też w Dniu Samorządu Terytorialnego wirtualnie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które tworzyły nasz samorząd od 1990 roku i usprawniały życie naszej lokalnej społeczności.

W pierwszej kolejności słowa podziękowania kieruję do burmistrzów miasta Marki: nieżyjącego już pierwszego burmistrza Włodzimierza Szurmaka, Roberta Tankiewicza, Janusza Werczyńskiego oraz obecnego burmistrza Jacka Orycha, a także ich zastępców. Dziękuję radnym miejskim wszystkich kadencji za swoje zaangażowanie na rzecz naszej wspólnoty. Niestety, wielu radnych nie ma już wśród nas. Podziękowania należą się również radnym powiatowym i wojewódzkim, którzy dbali i dbają nadal o interes naszego miasta na wyższych szczeblach samorządu.

Na co dzień za cały katalog zadań samorządowych odpowiada grono urzędników i pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. To oni dbają o to, by realizowane zadania stały na najwyższym poziomie. Mowa tu o pracownikach Urzędu Miasta Marki, Centrum Usług Wspólnych, Zakładu Usług Komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i przedszkoli, Biblioteki Publicznej, Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, spółek: Wodociągu Mareckiego i Mareckich Inwestycji Miejskich. Im wszystkim również należą się słowa uznania i podziękowania za codzienną pracę podwyższającą komfort życia w Markach. Pamiętajmy także, że bez współdziałania z innymi samorządami realizacja wielu kluczowych zadań byłaby niemożliwa, jak chociażby organizacja komunikacji autobusowej z Warszawą i innymi gminami. Na uwagę zasługuje także współpraca z wieloma organami administracji rządowej.

Nie możemy zapominać też o organizacjach pozarządowych, które wspierają realizację zadań publicznych przez marecki samorząd. Na przestrzeni ostatnich trzydziestu powstała w Markach liczna grupa NGOsów, bez której ciężko wyobrazić sobie dziś funkcjonowanie samorządu. Szczególnie w ostatnich latach powstało wiele organizacji trzeciego sektora, które pomagają nam realizować zadania publiczne w wielu dziedzinach. Marki stają się coraz bardziej obywatelskie w myśl naszego hasła promocyjnego „Marki – włącz się”. Powstało także kilka ciał doradczych: Marecka Rada Seniorów, Marecka Rada Pożytku Publicznego, Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, czy też inne zespoły interdyscyplinarne. Od dziesięciu lat odbywa się także sesja Młodzieżowej Rady Miasta, która w tym roku niestety z racji stanu epidemii nie będzie miała miejsca.

Jak widać w pracę samorządu terytorialnego zaangażowanych jest setki osób. Należy też pamiętać, że naszą wspólnotę samorządową tworzą wszyscy mieszkańcy naszego miasta, bo samorząd to przecież nie tylko instytucje, uchwały, zarządzenia, czy procedury, ale przede wszystkim ludzie. Wszystkie zadania lokalnego samorządu realizowane są z myślą o mieszkańcach, z myślą o usprawnieniu ich życia w naszym mieście i zabezpieczeniu ich przyszłości. Samorząd to w pierwszej kolejności mieszkańcy i to właśnie mieszkańcom należą się szczególne podziękowania za te 30 lat samorządności. W końcu bez opinii mieszkańców, konsultacji konkretnych inicjatyw i wspólnych działań, a przede wszystkim środków finansowych, które pochodzą od mieszkańców, nie byłoby możliwości zrealizowania większości zadań i ważnych inwestycji. A w ciągu tych lat udało się w naszym mieście bardzo dużo. Marki na przestrzeni trzech dziesięcioleci zmieniły się do poznania. Tych kroków milowych w rozwoju naszego miasta było naprawdę wiele i nie podejmuję się teraz, by je wymieniać, aby nie pominąć żadnej istotnej inicjatywy, czy inwestycji.

Musieliśmy pracować w zmieniającej się rzeczywistości. Bardzo często zmieniające się przepisy prawa często utrudniały nam wykonywanie swoich zadań. Każdy rząd po ‘89 roku miał nieco inną wizję funkcjonowania samorządu terytorialnego i wprowadzał nowe regulacje. Jedne rządy dążyły do decentralizacji administracji na rzecz samorządu, inne ograniczały zadania dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego. W trakcie tego trzydziestolecia dołączyliśmy do Unii Europejskiej, co dało nam nowe możliwości działania. Zmieniały się także struktury polskiego samorządu. Obecnie mamy trójstopniową strukturę administracji samorządowej. Zarówno burmistrza, jak i radnych wszystkich szczebli wybieramy w wyborach bezpośrednich, choć nie zawsze tak było.

Kończąc chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozwoju samorządności w Markach, a nam wszystkim: zarówno mieszkańcom, jak i urzędnikom, pracownikom miejskich instytucji, władzy wykonawczej oraz radnym życzę niesłabnącej energii do dalszej pracy na rzecz naszego miasta.

 

Galeria

zdjecie: 129221
zdjecie

Paweł Pniewski

Paweł Pniewski, zastępca Burmistrza Miasta Marki, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Marki 2020, członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Społecznik, podróżnik, wielbiciel kultury kulinarnej.
Związany z mareckim samorządem od 2010 roku. Z portalem współpracuje od 2009 roku.

pniewski.wordpress.com

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry