4 sierpnia 2020    10:55

1 sierpnia punktualnie o godz. 17:00 oddaliśmy hołd Powstańcom Warszawskim.

Uruchomieniem syren alarmowych, odpaleniem rac oraz odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęły się mareckie uroczystości 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

"Warszawa powstała! Nareszcie nadszedł dzień, na który w męce i zaciętości czekaliśmy pięć, jakże nieskończenie długich lat. Warszawa walczy! Lud Warszawy jest w tych godzinach ze swym podziemnym wojskiem sercem i dłonią. Nie pierwszy raz Warszawa powstaje. Nigdy jednak wola walki nie była tak powszechna, jak dziś. Robotnicy i inteligenci, kobiety, mężczyźni i młodzież, ludzie wszystkich grup politycznych, wszystkich warstw – to jeden dzisiaj lud – lud Warszawy. Polacy! Powiew historii idzie ulicami i placami Warszawy. Staje się rzecz wielka, której echa pójdą w pokolenia całe. Każdy kto dziś walczy – bierze udział w dziele nieśmiertelnym. Zorza wolności już wschodzi nad stolicą Polski. Alarm powstańczej pobudki wzywa wszystkich do broni. "

Fragmentem biuletynu informacyjnego z 2 sierpnia 1944 roku odczytanym przez prowadzącego – przewodniczącego Rady Miasta Pawła Pniewskiego -  uczestnicy uroczystości zostali wprowadzeni w nastrój, jaki wówczas panował na ulicach Warszawy. Następnie prezes – senior  Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach druh Antoni Widomski przybliżył informacje na temat działań powstańczych, jakie toczyły się w rejonie Marek z udziałem żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu "Celków". Podkreślał, dlaczego  co roku spotykamy się właśnie przy pomniku na Strudze. Nie jest to przypadkowe miejsce. To tu, na dwa dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego, rozpoczęły się działania bojowe prowadzone w ramach akcji „Burza” 24 żołnierzy zostało odznaczonych Krzyżem Walecznych. W powstańczych walkach zginęło 12 żołnierzy.

Po krótkiej przemowie zebrane delegacje przy dźwiękach werbli złożyły kwiaty pod pomnikiem. Wieńce złożyli:

- w imieniu kombatantów walk o niepodległość - honorowy obywatel miasta Marki kapitan Michał Babiuch;

- przedstawiciele Ochotniczej  Straży Pożarnej w Markach z prezesem Marcinem Brzezińskim;

- przedstawiciele środowisk senioralnych – Jadwiga Golińska, Ryszard Kurlanda, Antoni Mirończyk;

- przedstawiciele stowarzyszenia „Struga wczoraj, dziś, jutro” – radna Urszula Paszkiewicz oraz Norbert Zawadzki;

- przedstawiciele stowarzyszenia  „Marki, Pustelnik, Struga” – Izabela Kaczyńska, Zbigniew Paciorek i Marek Borkowski;

- w imieniu mieszkańców Marek władze samorządowe: zastępca burmistrza Grzegorz Kasprowicz oraz radni: Anna Chojecka, Agnieszka Lużyńska i Jarosław Jaździk.

Wspólną modlitwę poprowadził ks. Adam Żurad, a na zakończenie zastępca burmistrza Grzegorz Kasprowicz podziękował za przybycie mieszkańcom.

- Powstańcze walki nie były daremne, wbrew pojawiającym się coraz częściej opiniom o niezasadności tego zrywu. Polacy zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości, a przelana krew i waleczność Powstańców udaremniły plany przekształcenia Polski w jedną z republik Związku Radzieckiego. Powstańcom Warszawskim należy się za to hołd i wieczna pamięć. Chwała Bohaterom! – podkreślił burmistrz Kasprowicz.

1944 - walki powstańcze w Markach

W czwartek 27 lipca 1944 roku o godzinie 19.00, pułkownik Antoni Chruściel „Monter”, dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, wydał rozkaz o mobilizacji. W piątek 28 lipca, dowódca II Rejonu „Celków” – Marki mjr Henryk Okińczyc otrzymał na odprawie komendy VII Obwodu AK rozkaz o wprowadzenia stanu pogotowia. Następnego dnia rozkaz został przekazany do wszystkich jednostek bojowych Rejonu. Akcja mobilizacyjna w Markach przebiegła szybko i sprawnie. Żołnierze Armii Krajowej czekali na ustalenie godziny „W” i rozkaz uderzenia na niemieckie jednostki.

Zadania Rejonu na wypadek wybuchu powstania – prowadzenie działań wojskowych w celu uniemożliwienia Niemcom sprowadzenie posiłków dla garnizonu warszawskiego oraz organizacja i zabezpieczenie zaplecza powstania w postaci szpitali, miejsc zrzutów, zaopatrzenia stolicy w broń, itp. Zadaniem pierwszej kompanii dowodzonej ppor. Albina Furczaka ps. „Alf” przewidzianym na godzinę „W” było zaryglowanie szosy od strony Modlina i Zegrza oraz szosy z Białegostoku.

W siedzibie dowództwa Rejonu , znajdującej się w domu mjr Henryka Okińczyca przy ulicy Cichej, obok fabryki Balickich w Pustelniku II, dyżurować zaczęli członkowie sztabu.

Rejon II Marki, kryptonim „Celków” wystawił następujące oddziały liniowe:

kompania 1- ppor. Albin Furczak „Alf”

pluton 736 – ppor. Marian Leszczyński „Sokół”
pluton 737 – ppor. rez. Stanisław Dąbrowski „Wiktor”
pluton 738 – st. sierż. Jan Janczak „Sosna”
kompania 2- ppor. Wacław Błachnio „Znicz”

pluton 742 – ppor. Zdzisław Gałązka „Bicz”
pluton 743 – ppor. NN „Oleski”
pluton 744 – ppor. Zdzisław Kołodziejczyk „Jar”
kompania 3- ppor. NN „Łokietek”, mjr Zbigniew N „Grom”

pluton 739 – sierż. NN „Sęp”
pluton 740 – ppor. NN „Wrzos”
pluton 741 – sierż. Aleksander Zawada „Topór”
Inne oddziały podległe komendzie II rejonu:

pluton 745 (749) – Dywersji Bojowej – ppor. Henryk Dobak „Olsza” („Olszański”), ppor. Stanisław Maciejewski „Róg”
pluton łączności 746 – plut. Stanisław Dzierża „Andrzej”
pluton saperów 748 – plut. Adam Madej „Łopata”
pluton sanitarny – por. sł. st. Sergiusz Hornowski „Adam”

W godzinach rannych 30 lipca w okolice Strugi dotarły dwa czołgi 3 Korpusu Pancernego radzieckiej Armii Czerwonej. Ostrzelany i rozbity konwój samochodów niemieckiej dywizji pancerno-desantowej „Herman Goering” został opanowany przez drużynę plutonu 738.

Rozpoczęła się walka żołnierzy II Rejonu z miejscowym garnizonem niemieckim. Zdobyto znaczne ilości broni i amunicji , samochody zostały spalone. Olbrzymi pożar i huk toczącej się bitwy zaalarmowały wszystkie oddziały II rejonu „Celków” rozmieszczone wzdłuż osi drogi Białystok – Warszawa od Strugi przez Pustelnik II, Pustelnik I , Marki aż po Zacisze włącznie.

Dowódca kompanii por. Albin Furczak ps. „Alf” wydał rozkaz zbiórek alarmowych dla plutonu 738 w Pustelniku i Strudze oraz plutonu 737 i plutonu Powstańczego Pogotowia Socjalistów w Markach. Zaalarmowane przez d-cę plutonu sierż. Jana Janczaka „Sosna” dwie drużyny plutonu 738 z Pustelnika zajęły szkołę w Pustelniku II i opanowały niemiecki skład broni. Zdobytą broń i amunicję oraz znaczne ilości granatów przewieziono furmanką do Czarnej Strugi.

W czasie przewożenia rozkazu z kwatery dowódcy II Rejonu do dowódcy 1 kompanii poległ mieszkający na ulicy Cichej 9 w Pustelniku II, szer. Henryk Antczak ps. „Wil”.

W punkcie alarmowym obok cmentarza w Markach, zebrali się żołnierze plutonu 737 z Marek. Dowódcą był ppor. Stanisław Dąbrowski ps. „Wiktor”, zastępcą sierżant Eugeniusz Broma ps. „Wir – Wit”. Stawił się także pluton Oddziału Wojskowego Pogotowia Powstańczego Socjalistów (OW PPS) dowodzony przez ppor. Zygmunta Nazarczenko ps. „Zbyszek”.

Zebrane plutony pod dowództwem ppor. Stanisława Dąbrowskiego ps. „Wiktor” przeniosły się do Czarnej Strugi na plac alarmowy kompanii osiowej w lesie koło tartaku. Oczekiwał tu już pluton 738 , w skład którego wchodzili żołnierze pochodzący z Pustelnika I , Pustelnika II Strugi, Jaworówki i Czarnej Strugi. Plutonem dowodził sierżant Jan Janczaj ps. „Sosna”. Pluton 738 otrzymał zadanie ubezpieczenia czołgów radzieckich , które zajęły stanowiska w rejonie skrzyżowania szos Zegrze – Rembertów z szosą Warszawa – Białystok.

Dowódca kompanii, porucznik „Alf” otrzymał wiadomość, że w Rościszewie i Pustelniku patrole niemieckie przeprowadzają rewizje domów i zabierają mężczyzn. Wysłano natychmiast silny patrol dla sprawdzenia sytuacji. Patrol zaskoczył Niemców. W wyniku krótkiej walki zginęło kilku żołnierzy niemieckich, trzech zostało wziętych do niewoli, zdobyto samochód ciężarowy. Akcja patrolu uniemożliwiła dokończenie łapanki i przetransportowanie pojmanych Polaków do wąwozu „Na Kruczku” w okolicach między Pustelnikiem a Zielonką.

Jak się później okazało , w wąwozie tym SS-mani dokonali masowej egzekucji kilkudziesięciu osób spędzonych z okolicznych osiedli Zielonki i Pustelnika. Wzięci jeńcy zeznali , że są żołnierzami pancerno – desantowej dywizji SS „Herman Goering”, a na terenie szkoły w Pustelniku znajduje się oddział niemiecki złożony z kilku czołgów i innych pojazdów frontowych.

Rankiem 31 lipca przeprowadzono siłami całej kompanii atak na czołgi niemieckie zgrupowane w rejonie szkoły w Pustelniku. Atak się nie powiódł. Rannych zostało czterech żołnierzy AK. Kompania wycofała się w rejon tartaku w Czarnej Strudze.

Rozesłane patrole poinformowały o zbliżaniu się czołgów niemieckich szosą z Legionowa. Drugi patrol przyniósł wiadomość o silnym zgrupowaniu czołgów niemieckich w Zegrzu i przesuwaniu się ich w kierunku na Radzymin.

W przewidywaniu okrążenia przez pancerne siły niemieckie, które szły od Warszawy, Legionowa, Zegrza przez Radzymin dowódca kompanii przystąpił do realizacji głównego zadania kompanii przewidzianego na godzinę „W” a mianowicie zaryglowania szosy od strony Modlina i Zegrza oraz szosy z Białegostoku.

Pluton 737 z Marek zajął stanowiska na górze Św. Antoniego na północ od Strugi i rozpoczął budowę zapory przeciwczołgowej na szosie. Pluton 738 z Pustelnika i Strugi pod dowództwem sierż. Jana Janczaka ps. „Sosna” wykonywał zadania bieżące stanowiąc zasadniczą grupę uderzeniową w ręku dowódcy kompanii. Pluton PPS pod dowództwem ppor. Zygmunta Nazarczenko ps. „Zbyszek” otrzymał rozkaz zbudowania zapory przeciwczołgowej na szosie Zegrze – Rembertów w lasach 1,5 km na północny zachód od Strugi oraz przygotowania stanowisk ogniowych i obronnych w tym rejonie.

Siły Armii Krajowej biorące udział w akcji liczyły wówczas około 400 żołnierzy. Uzbrojenie oddziałów było zupełnie niezłe. Duża część broni została zdobyta w magazynach niemieckich w szkole w Pustelniku oraz z rozbitego konwoju niemieckiego w Strudze.

Na poboczu szosy między Strugą a Rościszewem odkryto dwa zamaskowane czołgi niemieckie. Z tego miejsca kontrolowały szosę wzdłuż Strugi aż do góry św. Antoniego. Pozwoliło to im panować nad sytuacją w kierunku na Radzymin.

Do akcji ruszył patrol złożony z żołnierzy plutonu 738 doskonale znających okolicę. W skład patrolu wchodzili między innymi: kapral Henryk Nawrocki ps. „Młot”, podchorąży Jerzy Dolewski ps. „Dan”, Janusz Chyczewski ps. „Czarny”, Jan Penzioł ps. „Motor” i inni. Załogi niemieckie zostały całkowicie zaskoczone i rozproszone.

Poinformowani czołgiści radzieccy wyjechali z ukrycia za murem kościelnym na środek szosy. Dwoma celnymi strzałami obydwa czołgi niemieckie zostały zniszczone.

Zaalarmowana artyleria niemiecka z przedpola Warszawy skoncentrowała swój huraganowy ogień na rejon skrzyżowania szosy Rembertów – Zegrze z szosą Warszawa – Radzymin oraz na wzgórze św. Antoniego. Skutkiem tej nawały artyleryjskiej zginęło kilku żołnierzy kompanii: plut. pchor. Bolesław Borecki ps. „Orda”, Robert Oleszkiewicz, Zbigniew Szczepański, Józef Wojda oraz Marian Wysocki.

Rozesłane patrole przyniosły wiadomości o jednostkach zwiadowczych niemieckich sił pancernych docierających szosami do lasów w okolice Czarnej Strugi oraz o koncentracji dużych sił pancernych w Zegrzu i Legionowie. Zamykał się niemiecki pierścień pancerny od Warszawy przez Rembertów , Strugę, Legionowo, Zegrze aż po Radzymin.

Wieczorem do dowódcy II Rejonu mjr Henryka Okińczyca ps. „Bill” do jego miejsca postoju w cegielni w Zielonce wyruszył łącznik. Powrócił w nocy z rozkazem przesunięcia oddziału w kierunku Wołomina.

Ubezpieczenie dwu czołgów znajdujących się w Strudze oraz obsadzenie zapór na szosach przejął Oddział Specjalny II Rejonu pod dowództwem por. Stanisława Maciejewskiego ps. „Róg” oraz kaprala podchorążego Henryka Pakuły ps. „Pąk”.

Rano 1 sierpnia po wczesnej pobudce cała kompania w luźnych szykach rowami opuściła wieś Pólko ostrzeliwaną ogniem nękającym przez Niemców. Dowódca kompanii, porucznik „Alf” spotkał się z dowódcą II Rejonu majorem Henrykiem Okińczycem. Otrzymał rozkaz, by w dniu jutrzejszym zająć Kobyłkę.

Następnego dnia, rano 2 sierpnia wysłany został patrol do Strugi z zadaniem dostarczenia odzieży , umundurowania i żywności z rozbitych magazynów niemieckich w Zakładzie Wychowawczym w Strudze i szkole w Pustelniku. Natomiast cała kompania pomaszerowała na Kobyłkę. Z kompania wyruszyły również 2 czołgi radzieckie.

Po zajęciu Kobyłki oddziały zatrzymały się na postój w szkole . W kierunku Zielonki wysłano silny oddział rozpoznawczy. W szkole w Kobyłce odbyła się pod dowództwem mjr H. Okińczyca narada bojowa dowódców II Rejonu. Udział w naradzie wzięli: dowódca I kompani porucznik Albin Furczak oraz dowódcy plutonów: podporucznik Stanisław Dąbrowski ps. ” Wiktor” , sierż. Jan Janczak ps. „Sosna”, ppor. Zygmunt Nazarczenko ps. „Zbyszek”, dowódca kompanii w Kobyłce oraz niektórzy oficerowie sztabowi Rejonu. Na naradzie dokonano oceny sytuacji bojowej i ustalono plan dalszych działań.

Na podstawie doświadczeń bojowych kompanii osiowej oraz meldunków z Zielonki i Rembertowa wynikało, że potężne siły pancerne Niemców zamykają w kotle korpus czołgów radzieckich, a wraz z nim i nasze oddziały powstańcze.

9 sierpnia dowództwo naszego oddziału oceniło , że dalsze walki leśne są niecelowe i podjęło decyzję rozwiązania oddziału. Do zebranego w lesie oddziału przemówił mjr Henryk Okińczyc. Podziękował wszystkim za odwagę w walkach i spełnienie obowiązku wobec ojczyzny. Odczytał rozkaz nr 34 Komendanta II Rejonu z dnia 7 sierpnia 1944r. , w którym na podstawie upoważnienia Komendanta Okręgu Warszawskiego udzielonego przez Dowódcę Armii Krajowej zostali odznaczeni Krzyżem Walecznych następujący żołnierze:

1. Breda Stanisław „Niedźwiedź”
2. Chyczewski Janusz „Czarny”
3. Dolewski Jerzy „Dan”
4. Dolewski Ryszard ”Czarny”
5. Dudziński Marian „Piec”
6. Furczak Albin „Alf”
7. Gościniak Stanisław „Tur”
8. Grabowski Roman „Dziadek”
9. Jędrzejewski Ryszard „Ryś”
10. Jędrzejewski Zdzisław „Jur”
11. Kapica Kazimierz „Ślązak”
12. Kiełek Kazimierz „Krok”
13. Kołecki Jan „Kok”
14. Modelski Michał „Pilot”
15. Nawrocki Henryk „Młot”
16. Nazarczenko Zygmunt „Zbyszek”
17. Penzioł Jan „Motor”
18. Pyfel Leszek „Orlicz”
19. Sienkowski Wiesław „Wicher”
20. Siennicki Ryszard „Ryś”
21. Struś Wacław „Hal”
22. Zieliński Zdzisław „Mietek”
23. Reutt Jerzy „Orzeł”
24. Reutt Ignacy

Odznaczenia powyższe zostały później ogłoszone w Dzienniku Personalnym MON nr 5 z dnia 30 grudnia 1949r. w Londynie.
Po pożegnaniu z dowódca II Rejonu i dowódcą kompanii większość żołnierzy różnymi drogami wróciła do swoich stron rodzinnych Marek , Pustelnika, Strugi, Zielonki i Kobyłki. Część zaś w drobnych oddziałach próbowała przedostać się przez front , część prowadziła dalej walki partyzanckie z Niemcami.

Polegli w walkach akcji „Burza” poprzedzających godz. „W”, w dniach od 30 lipca do 2 sierpnia 1944:
Antczak Henryk strz. „Will” – 30 VII Pustelnik
Borecki Bolesław plut. pchor. „Orda” – 1 VIII Struga
Kęszczyk Stanisław strz. „Kruk II” – 31 VII Pustelnik
Olczak Edward szer. „Olgierd” – VIII Ząbki
Oleszkiewicz Robert – 1 VIII Struga
Ostrych Stanisław strz. – 2 VIII Pustelnik
Pazio Władysław szer. „Kołek” – 2 VIII Struga
Sobczyński Wacław strz. „Wilga” – VIII Ząbki
Szczepański Zbigniew strz. „Chwat” – 1 VIII Struga
Wojda Edward por „Dąb” – VIII Struga *
Wojda Józef strz. WSOP – 31 VII Struga
Wysocki Marian strz. – VII Wołomin
„Wyżeł” NN łączniczka – 30 VII Struga

Antoni Widomski – Komitet Pro Memoria
na podstawie relacji ppor. Albina Furczaka „Alf”, byłego dowódcy I -ej Kompanii Osiowej II-go rejonu „Celków” VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”. W pancernym kotle

Upamiętnienie żołnierzy Armii Krajowej w Markach

Nazwiska i używane pseudonimy żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków” VII Obwodu „Obroża” upamiętnione zostały na marmurowych tablicach umieszczonych przy wejściu do kaplicy parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Markach przy ulicy Kościelnej. Na trzech tablicach wyryte zostały 472 nazwiska, imiona i pseudonimy żołnierzy AK II Rejonu. Lista opracowana została przez Koło Nr 2 "Celków" Okręgu Warszawa-Powiat Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Warto odwiedzić to miejsce, poszukać nazwisk swoich bliskich. Warto uzupełnić brakujące informacje.

Janina Adanus ps. „Jana”
Józef Ambroziak ps. „Polak”
Helena Anderst ps. „Jesień”
Henryk Antczak ps. „Wil”
Jan Augustynak ps. „Robert”
Józef Balicki ps. „Ziuk”
Mieczysław Baliszewski ps. „Niedźwiedź”
Józef Barcikowski ps. „Szyszka”
Julian Baśkiewicz ps. „Zagłoba”
Zdzisław Baśkiewicz ps. „Lufiarz”
Tadeusz Ber
Maria Bielecka ps. „Czarna”
Wiesław Bielecki
Biernacki /inicjały S.P./
Wacław Bachnio ps. „Znicz”
Walerian Bogusławski ps. „Romuald”
Witold Bonisławski ps. „Gryf”
Bolesław Borecki ps. „Orda”
Leon Borkowski
Tadeusz Borkowski ps. „Lis”
Włodzimierz Borkowski ps. „Lis”
Aleksander Borowy
Jan Brauła ps. „Jan”
Stanisław Breda ps. „Niedźwiedź”
Eugeniusz Broma ps. „Wir-wit”
Irena Broma ps. „Julia”
Tadeusz Broma ps. „Twardy”
Leszek Bucikowski ps. „Lux”
Ryszard Bukowski ps. „Lin”
Chackiewicz
Marian Chudzik
Ryszard Chudzik ps. „ Stroka”
Janusz Chyczewski ps. „ Czarny” „Bażant”
Władysław Chyczewski ps. „ Spawacz” „Janosik”
Jan Ciećkiewicz ps. „ Jeleń”
Irena Borkowska
Józef Ciećkiewicz ps. „Jur”
Mieczysław Cieniewski
Alicja Ciepiel
Zygmunt Cisowski ps. „Warta”
Henryk Cybulski ps. „Sokół”
Stanisław Cybulski ps. „Czarny”
Stanisława Cynarska
Tadeusz Cynarski ps. „Szczęśliwy”
Maria Czarnecka ps. „Myszka”
Kazimierz Czarnecki ps. „ Brzoza”
Helena Dąbrowskia ps. „Mała”
Stanisław Dąbrowski ps. „Wiktor”
Tadeusz Dąbrowski
Jan Dłutowski ps. „Dzik”
Henryk Dobak ps. „Olszański”
Jerzy Dobrogost ps. „ Gozdawa”
Janina Dolewska ps. „Sarna”
Jerzy Dolewski ps. „Dan”
Ryszard Dolewski ps. „Czarny”
Zofia Dudzińska
Leon Dudziński ps. „Leon”
Marian Dudziński ps. „Piec”
Dużyński
Tadusz Dworski ps. „Bandżo”
Stanisław Dybalski ps. „Pingwin”
Dyrda Jaworska ps. „Halina”
Stanisław Dzierża ps. „Andrzej”
Tadeusz Dzwonkowski ps. „Mały”
Jan Fabisiak ps. „Bolek”
Franciszek Janusz
Fryderyk Frybes
Albin Furczak ps. „Alf”
Maria Furczak ps. „Nasturcja”
Kazimierz Furman
Kazimierz Gajda
Stanisław Gajek
Zdzisław Gałązka ps. „ Bicz”
Mieczysław Gałecki
Garbiec
Gasparski ps. „ Nord”
Gębicki
Henryk Gębicz
Kazimierz Gierduszewski ps. „ Siwy”
Bogdan Glaser ps. „ ZZ”
Hanna Glaser ps. „ Ita”
Olgierd Glaser ps. „ Łabędź”
Franciszek Głażewski ps. „ Franio”
Wiktor Główka
Tadeusz Golec
Feliks Goliński ps. „ Jastrząb”
Mieczysław Gołębiowski ps. „ Blondyn”
Zofia Gościniak ps. „Zośka”
Stanisław Gościniak ps. „Tur”
Wacław Goździk ps. „Wierzba”
Kazimierz Grabanowski ps. „Wędrowny”
Grabiec
Aleksander Grabowski
Czesław Grabowski ps. „Król”
Roman Grabowski ps. „Dziadek”
Stanisław Grabowski ps. „Staś”
Bolesław Graf ps. „Sław”
Zygmunt Grzepkowski
Ryszard Grochowski ps. „Sęp”
Zbigniew „Grom”
Jadwiga Gronowska ps. „Sarenka”
Roman Grotowski
Czesław Grzegorzewski
Władysław Grzegorzewski
Zygmunt Grzepkowski
Jan Grudziński
Andrzej Hentszel ps. „ Skała”
Wojciech Hibner
Henryk Holstrop ps. „ Zielony” , „Żbik”, „Młot”
Jan Holstrop ps. „ Dąb”
Sergiusz Hornowski ps. „Adam”
Jadwiga Jabłońska ps. „Biruta”
Roman Jabłoński ps. „Kruk”
Zygmunt Jakowski ps. „Ryś”
Benedykt Jakubowski
Jan Janczak ps. „Sosna’
Michał Jankowski ps. „Brytal”
Helena Jaczyńska ps. „Mimoza”
Edward Jarosz ps. „Strzała”
Ryszard Jasiński ps. „Ryś”
Zdzisław Jasiński
Irena Jaskólska ps. „Ruta”
Jan Jastrzębski ps. „Czujny”
Jan Jatowt ps. „ Pstrąg”
Aleksander Jaworek ps. „Szczupak”
Leopold Jesionowicz
Maria Jesionowska ps. „Elżbieta”
Teodor Jesionowski
Jan Jezierski
Mieczysław Jezierski
Wacław Jezierski
Jeziórski
Aniela Jędrzejewska ps. „Pakuła”
Franciszek Jędrzejewski ps. „Rdzawik”
Ryszard Jędrzejewski ps. „Znój”, „Ryś”
Zdzisław Jędrzejewski ps. „ Jur”
Edward Jędrzejewski
Jan Jurecki ps. „Broda”
Mieczysław Jusiński ps. „ Zając”
Stanisław Jusiński ps. „ Topór”
Teodor Jusiński
Teofil Jusiński ps. „Lew”
Tadeusz Kacprzak ps. „Bajonek”
Henryk Kaczorowski ps. „ Lufa”
Andrzej Kaczmarek ps. ‘Nałęcz”
Lucyna Kaim ps. „ Jadzia”
Wacław Kaim
Krystyna Kalinowska
Henryk Kalinowski
Jerzy Kalisiak ps. „ As”
Włodzimierz Kamiński ps. „ Walter”
Kazimierz Kapica ps. „ Ślązak”
Marian Kapuściński
Józef Karwowski ps. „Skrzynia”
Alicja Kaszur ps. „Alka”
Władysław Katner
Stanisław Kęszczyk ps. „ Kruk II”
Kazimierz Kiełek ps. „Krok”
Ryszard Kiełek
Czesław Kichner ps. „Figa”
Stanisław Klimecki ps. „Mors”
Franciszek Kmita
Tadeusz Knaf ps. „Góral”
Józef Kołbuj
Natalia Kołbuk
Jan Kołecki ps. „Kok”
Zdzisław Kołodziejczyk ps. „Jar”
Józef Komosiński
Włodzimierz Konikowski ps. „Vis”
Władysław Kopka ps. „Kruk”
Artur Korbel ps. „Orzeł”
Jerzy Kossakowski
Zdzisław Kossakowski ps. „Grom”
Kostrzewa ps. „Gaj”
Irena Kostrzewska ps. „Orchidea”
Andrzej Koterwa
Mieczysław Kowalczyk ps. „Mietek”
Ryszard Kowalczyk ps. „Szary”
Stanisław Kowalczyk ps. „Wróbel”
Szczepan Kowalczyk
Helena Kowalska ps. „ Irena”
Janina Kowalska-Ostrowska ps. „Mirka”
Aleksander Kowalski ps. „Marzec”
Henryk Kowalski
Mieczysław Kowalski ps. „Feliks”
Kazimierz Koza ps. „ Ładny”
Mieczysław Kozakiewicz
Edward Kozłowski ps. „Bryś”
Zbigniew Krajewski
Alina Krasnodębska ps. „Zula”
Jan Krauze
Józef Kronenberg ps. „Marian”
Czesław Kryśkiewicz
Teofil Kryśkiewicz
Wojciech Krzyżanowski
Czesław Kubik ps. „Drucik”
Jerzy Kubicki
Jerzy Kucharczyk ps. „Bambus”
Halina Kucharczyk ps. „Hanka”
Antoni Kujawski
Zofia Kukier ps. „Jarzębina”
Tadeusz Kurpik ps. „Czerwony”
Maksymilian Kurpisz
Józef Kuźma ps. „Las”
Jadwiga Lasocka ps. „Jagoda”
Jerzy Lasocki ps. „Piorun”
Piotr Lasocki
Jan Leszczyński ps. „Cietrzew”
Marian Leszczyński ps. „Sokół”
Wacław Leszczyński
Władysław Leszczyński
Edward Lewandowski
Kazimierz Lipa ps. „Wilczur”
Wanda Lipa ps. „Wanda”
Janina Lipska ps. „Nina”
Marian Lipski ps. „ Żak”
Walery Lipski
Edward Lisicki
Jan Litwinek ps. „Staś”
Ludomir Łękawski ps. „Zagłoba”
Tadeusz Łękawski ps. „Ponury”
Wincenty Łękawski ps. „Wilk”
Lucjan Łuniewski ps. „Wrona”
Stanisław Maciejewski ps. „Róg”
Adam Madej ps. „Łopata’
Antonina Majchrzak ps. „Bogda”
Zygmunt Malicki ps. „Eituś”
Aleksander Malinowski
Stanisław Malinowski ps. „Marek”
Leszek Małecki ps. „Zbrojny”
Halina Mańk
Ludwik Mańk
Stefania Mańk
Władysław Martens ps. „Masłwa”
Julianna Martyniak ps. „Czajka”
Stanisław Martyniak ps. „Szymon”
Marian Marchewka
Stanisław Matuszewski ps. „Lis”
Stefan Mazurczak ps. „Czołg”
Janusz Mazurkiewicz ps. „Bezmian”
Stefan Mąkolski ps. „Lew”
Marian Michalski
Władysław Michniewicz ps. „Tarzan”
Jan Miechowicz
Tadeusz Mikiel ps. „Colt”
Zygmunt Miklaszewski ps. „Stach”
Feliks Mikulski ps. „Boguś”
Ryszard Milewski
Stanisław Miller ps. „Spokojny”
Wojciech Miller ps. „Ryś”
Władysław Młynarski
Franciszek Molak
Roman Mańk
Stanisław Małecki
Władysław Moss ps. „Samuraj”
Tadeusz Mościbrodzki ps. „Zdziebko”
Jadwiga Mrozińska ps. „Zorza”
Zygmunt Mroziński ps. „Żbik”
Zenon Mroziński
Władysław Musiał
Zdzisław Myszkowski ps. „Mariusz”
Antoni Nawrocki ps. „Tarzan”
Bolesław Nawrocki ps. „Tarzan”
Henryk Nawrocki ps. „Młot”
Tadeusz Nawrocki ps. „Młot”
Henryk Nazarczenko ps. „Podhalańczyk”
Wacław Nazarczenko ps. „Wilk”
Zygmunt Nazarczenko ps. „Zbyszek”
Mieczysław Niwiński ps. „Palant”
Józef Nocny ps. „Szczerba”
Stanisław Nowaczyński
Feliks Ochman
Teofila Ofierska ps. „Wiera”
Zdzisław Ofierski
Henryk Okińczyc ps. „Bil”
Edward Olczak ps. „Olgierd”
Stanisław Oleksiak
Robert Oleszkiewicz
Zygmunt Onisk ps. „Zygmunt”
Tadeusz Oniszk ps. „Jałowiec”
Wacław Opęchowski
Bolesław Orzechowski
Marian Osiecki
Roman Osiecki
Wiktor Ostrowski-Lubliner ps. „Kuszel”
Stanisław Ostrych
Antonina Owadowicz ps. „Emma”
Helena Pacholczak ps. Halina”
Zygmunt Paciorek ps. „Żubr”
Pakuła Henryk ps. „Pąk”
Ryszard Pałka ps. „ Tyś”
Krystyna Pastewko ps. „Krystyna”
Stanisław Pastewko ps. „Góral”
Tadeusz Pawłowski
Władysław Pazio ps. „Kołek”
Halina Pagowska ps. „Zadziora”
Henryk Pagowski ps. „Mandaryn”
Józef Pelc
Józef Pepłoński
Mieczysław Pepłoński
Jan Penzioł ps. „Motor”
Mieczysław Deszczyński ps. „Marek”
Antoni Pieńkowski ps. „Kiełcz”
Jan Pieścik
Pietrzyk
Edward Piórkowski ps. „Adaś”
Piwko Wiesław ps. „Natan”
Płoski
Andrzej Płoszaj
Stefan Polakowski
Kazimierz Politowski ps. „Grom”
Irena Pował ps. „Zosia”
Witold Przybyszewski
Antoni Przygoda
Marian Przygoda ps. „Jastrząb”
Irena Puternicka
Irena Pytel ps. „Wrzos”
Jerzy Pytel ps. „Orlicz”
Stanisław Pyrz ps. „Mocny”
Marianna Reszeć
Ignacy Reutt
Jerzy Reutt ps. „Orzeł”
Stanisław Roguski
Józef Roguski ps. „Kos”
Stefan Roguski ps. „Wicek”
Zygmunt Roguski ps. „Kajtek”
Zdzisław Ruciński ps. „Miś”
Tadeusz Rudzki ps. „Dąb”
Zygmunt Rychowski ps. „Rudy”
Remigiusz Rymszewicz ps. „Rubin”
Stanisław Rżewski ps. „Sęp”
Zygmunt Rżewski ps. „Szatan”
Władysław Sasin ps. „Władzio”, „Chrabąszcz”
Zdzisław Sasin ps. „Rudy”
Sawicki
Marian Sidorowicz ps. „Żbik”, „Rysiek”
Józef Sieja ps. „Stróż”
Jan Sielicki ps. „Smyk”
Aleksander Sienkiewicz ps. „Wrzos”
Czesław Sienkiewicz ps. „Młot”
Wiesław Sienkowski ps. „Wicher”
Halina Siennicka ps. „Podopieczna”
Ryszard Siennicki ps. „Ryś”
Władysław Skibowski
Henryk Skorupski ps. „Dąb”
Stanisław Skorupski ps. „Sęp”
Genowefa Skowrońska ps. „Róża”
Edward Skowroński
Jan Skowroński
Marian Skowroński
Władysław Skowroński ps. „Szczygieł”
Jan Skromny ps. „Brzoza”
Zdzisław Skrzypiński ps. „Baran”
Bogusław Sobczak ps. „Orzeł”
Wanda Sobczyńska
Zofia Sobczyńska
Zenon Sobkowiak
Sokolnicki
Karol Sokołowski ps. „Wiktor”
Zdzisław Sokulski ps. „Sokół”
Eugenia Sosnowska ps. „Iga”
Kazimierz Sosnowski ps. „Zemsta”
Stanisław Sosnowski ps. „Żwir”
Tadeusz Stachowicz ps. „Tom”
Marian Starczewski
Franciszek Stefaniak ps. „Słoń”
Maciej Stępień
Janusz Stępniewski ps. „Kwadrat”
Wacław Struś ps. „Hak”
Leszek Struś
Halina Suchocka
Tadeusz Suchocki
Henryk Suski ps. „Suchy”
Stanisław Sybura ps. „Kuna”
Franciszek Szczepańczyk ps. „Machanik”
Stanisław Szczepańczyk ps. „Wilk”
Zygmunt Szczepańczyk ps. „Marian”
Zbigniew Szczepański ps. „Chwat”
Mieczysław Szczurowski ps. „Czarny”
Stanisław Szewczyk
Edward Szumilas
Stefan Stefaniak
Bolesław Szukała
Antoni Szydłowski ps. „Kominiarz”
Eugeniusz Szydłowski
Helena Szymańska ps. „Lena”
Leon Szymański ps. „Kula”
Jan Ślusarczyk
Julia Taliszewska ps. „ Marta”
Mieczysław Tankiewicz
Janusz Tarnawski ps. „Strzała”
Jerzy Tarnawski ps. „Mariusz”
Zygmunt Tomczak s. „Mizerny”
Kazimiera Trabczyńska ps. „Cicha”
Bogdan Trabczyński ps. ‘Pi”
Teofil Trębiński ps. „Teo”
Tadeusz Trzciński ps. „Kartel”
Halina Tulińska ps. „Halka”
Ludwik Tuliński ps. „Stanisław”
Zdzisław Tuliński
Stanisława Turek ps. „Janeczka”
Jadwiga Turska ps. „Katarzyna”
Eugeniusz Twardowski
Marian Tymiński ps. „Krąg”
Janina Tyraj ps. „Szprotka”
Zdzisław Tyraj
Ludwik Uchman
Kazimierz Uchman
Wacław Wachowicz ps. „Mały”
Zygmunt Walicki ps.”Wituś”
Fryderyk Wandel ps. „Rodak”
Stanisław Wasikowski ps. „Jastrząb”
Mieczysław Waś ps. „Karol”
Ryszard Waś ps. „Narcyz”
Czesław Wełna
Edward Wełna
Eugeniusz Wiechetek
Tadeusz Więch
Władysław Wilusz
Jan Wimer ps. „Czesław”
Antoni Wisz
Bronisław Włodarczyk ps. „Feluś”
Edmund Włodarczyk ps. „Głowacz”
Stanisław Wojcieszek ps. „Sztama”
Edward Wojda ps. „Dąb”
Jan Wojda
Józef Wojda
Ryszard Wojda ps. „Ryś”
Alfred Wojnarowski ps. „Mieczyk”
Jan Wrotek ps. „Pogaj”
Stanisław Wrotek ps. „Trójkąt”
N.N. ps. „Wrzos”
Marian Wysocki
Wyszyński
Zbigniew Wytrykowski ps. „Jur”
N.N. ps. „Wyżeł”
Stefan Zarębski ps. „Józef”
Zygmunt Zarębski ps. „Piotrowicz”
Aleksander Zawada ps. „Topór”
Krystyna Zawadka
Jerzy Zasłona ps. „Dąb”
Olimpia Zielińska ps. „Krystyna”
Zdzisław Zieliński ps. „Mietek”
Eugenia Ziółkowska ps. „Jedyna”
Józef Ziółkowski ps. „Ziutek”
Stefan Ziółkowski ps. „Funio”
Kazimierz Zybert ps. „As”
Żaboklicki
Jerzy Żurowski ps. „Gruby”
Władysław Żylak ps. „Akski"

Opis działań bojowych Armii Krajowej w Strudze w czasie akcji "Burza" w  lipcu i sierpniu 1944 roku opisał Antoni Widomski, prezes Komitetu Pro Memoria na portalu historycznym miasta Marki.

Galeria

zdjecie: 129308
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15
zdjecie

Paweł Pniewski

Paweł Pniewski, zastępca Burmistrza Miasta Marki, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Marki 2020, członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Społecznik, podróżnik, wielbiciel kultury kulinarnej.
Związany z mareckim samorządem od 2010 roku. Z portalem współpracuje od 2009 roku.

pniewski.wordpress.com

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry