Nowe ustalenia w sprawie sygnalizacji w al. Piłsudskiego!

Paweł Pniewski BlogPawłaPniewskiego RadaMiastaMarki

 19 października 2020    16:25

9 dni i dwie diametralnie różne odpowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na tą samą kwestię. Idzie ku lepszemu...

7 października 2020 w odpowiedzi na moją prośbę w sprawie podania aktualnego stanu prac związanych z zapowiadanym wcześniej przez GDDKiA przeprogramowaniem cykli sygnalizacji świetlnej wzdłuż al. Piłsudskiego w Markach czytamy:

- Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego w Markach została na podstawie ustawy o drogach publicznych po oddaniu do użytkowania drogi krajowej S8 (obwodnicy Marek) zaliczona do kategorii dróg wojewódzkich. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy GDDKiA a samorządem Województwa Mazowieckiego Al. Marsz. J. Piłsudskiego pozostaje w utrzymaniu GDDKiA Oddział w Warszawie. Z uwagi na zmianę kategorii z drogi krajowej na drogę wojewódzką organem zarządzającym ruchem na przedmiotowej drodze jest Marszałek Województwa Mazowieckiego - Departament Nieruchomości  i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego.

Wobec powyższego należy wystąpić do Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o wykonanie projektu stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu przedmiotowych zmian w stałej organizacji ruchu GDDKiA Oddział w Warszawie wprowadzi zmiany do sterowników sygnalizacji świetlnej, jeżeli nastąpi to przed końcem obowiązywania porozumienia w zakresie utrzymania dawnej drogi krajowej nr 8 przez GDDKiA - wyjaśnia Leszek Sekulski, zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie GDDKiA.

Powyższe stanowisko zdecydowanie różniło się od poprzednich ustaleń potwierdzonych licznymi pismami, w których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązywała się do przeprogramowania cykli sygnalizacji świetlnej na terenie Marek we własnym zakresie. Z różnych względów przesuwano termin wykonania tych prac, jednak w piśmie z 23 marca 2020 zastępca Dyrektora warszawskiego Oddziału GDDKiA Leszek Sekulski potwierdził, że "w trakcie realizacji znajduje się zlecenie na zmianę konfiguracji parametrów pracy sygnalizacji świetlnej. W rezultacie zwiększona zostanie dostępność w relacjach poprzecznych. Wszystkie prace z tym związane, zawierające zarówno prace na infrastrukturze, jak i programistyczn, planowane są do zakończenia w terminie do 30 kwietnia br. Z uwagi na ograniczenia jakie wynikają z wprowadzeniem stanu epidemi, termin ten może ulec wydłużeniu".

Zaledwie kilka dni po otrzymaniu przeze mnie odpowiedzi, która wywołała gorącą dyskusję w mediach społecznościowych, odpowiedź na swoją interwencję w tej sprawie otrzymał radny Jarosław Jaździk. Jednak stanowisko GDDKiA zawarte w piśmie do radnego Jaździka jest diametralnie różne, niż w udzielonej mi 9 dni wcześniej odpowiedzi.

Tym razem p.o. zastępcy Dyrektora Oddziału w Warszawie ds. Inwestycji GDDKiA przedstawia zdecydowanie lepsze dla nas informacje. Pojawiają się nowe fakty, których zabrakło w piśmie sprzed kilku dni. Brak jest też wzmianki o uzależnieniu jakichkolwiek prac od wykonania dokumentacji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W piśmie z 16 października 2020 czytamy: "Odnośnie dostosowania sygnalizacji świetlnej na długości al. Piłsudskiego informuję, że wiosną 2020 r. przeprowadzone były sprawdzenia i modyfikacje układu detekcji na skrzyżowaniach. W lipcu 2020 r. wprowadzone zostały zmiany, które przyniosły poprawę warunków ruchu. W wyniku otrzymywanych sygnałów i własnych obserwacji w sierpniu 2020 r. skorygowana zostałą praca sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Sosnową oraz na przejściu dla pieszych przy ul. Klonowej. W ramach pracy systemu sterowania ruchem brane są pod uwagę dalsze modyfikacje pracy sygnalizacji świetlnej  - aktualnie w zakresie wlotów bocznych na skrzyżowaniach z Fabryczną, Bandurskiego, Legionową".

Jak widać w najnowszym stanowisku GDDKiA brak jest mowy o porozumieniu pomiędzy GDDKiA a Urzędem Marszałkowskim, które miałoby warunkować wykonanie wnioskowanych przez mieszkańców prac od opracowania nowej organizacji ruchu przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na prośbę władz Marek. Z pisma wynika również, że część prac już została wykonana, by poprawić płynność ruchu w Markach, za co należą się Oddziałowi GDDKiA w Warszawie podziękowania. Mamy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, by upłynnić ruch również na kolejnych wspominanych w piśmie skrzyżowaniach, co zdecydowanie ułatwi poruszanie się po naszym mieście. 

Barłomiej Ratyński, p.o. zastępcy Dyrektora Oddziału w Warszawie ds. Inwestycji GDDKiA, przekazał również pozytywne wieści dotyczące węzła "Marki" S8, który kompletnie się zakorkował po otwarciu całego zjazdu z obwodnicy od strony Białegostoku. W odpowiedzi udzielonej radnemu Jarosławowi Jaździkowi czytamy: "Korekty w programie sygnalizacji zostaną wdrożone w nadchodzącym tygodniu, co jest związane z koniecznością przygotowania oprogramowania dla sterownika. Ponadto, informuję, że w okresie 3 miesięcy od wprowadzenia uruchomiona sygnalizacja będzie podlegała kontroli pod względem prawidłowości jej funkcjonowania. W przypadku ewentualnych uwag we wskazanym czasie mogą zostać wprowadzone dalsze korekty w programie sygnalizacji".

Trzymajmy kciuki, by wszystko poszło po naszej myśli.       

Galeria

zdjecie: 129414
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
zdjecie

Paweł Pniewski

Paweł Pniewski, zastępca Burmistrza Miasta Marki, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Marki 2020, członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Społecznik, podróżnik, wielbiciel kultury kulinarnej.
Związany z mareckim samorządem od 2010 roku. Z portalem współpracuje od 2009 roku.

pniewski.wordpress.com

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry