10 XII 1899 rok. Pierwsza Msza Św. w kościele parafii Św. Izydora Oracza w Markach

Tomasz Paciorek StowarzyszenieMPS

 10 grudnia 2020    10:44

Kościół parafii św. Izydora Oracza w Markach w trakcie budowy. 1899 r. 

 

Pierwsza Msza św.

Bu­do­wa kościoła zo­sta­ła ukoń­czo­na pod ko­niec li­sto­pa­da 1899 r. w re­kor­do­wo krót­kim czasie - 7 mie­się­cy, ko­ściół przy­kry­to da­chem, a bu­do­wę wie­ży odło­żo­no na na­stęp­ny rok. Władze duchowne Archidiecezji Warszawskiej 7 grudnia 1899 r. wydały zgodę na poświęcenie nowo zbudowanej świątyni.

Ce­re­mo­nia po­świę­ce­nia ko­ścio­ła oraz uro­czy­sta msza święta po­łą­czo­na z wmu­ro­wa­niem pierw­szej ce­gły pod bu­do­wę wiel­kie­go ołta­rza nastąpiła 10 gru­dnia 1899 r. i zgro­ma­dzi­ła kil­ka tysięcy wier­nych. Tak o tym doniosłym wydarzeniu informowała ówczesna prasa – „Przegląd Katolicki” z dn. 11z grudnia 1899 r. oraz „Kurier Poranny” z dn. 11 grudnia 1899 r. (zachowano oryginalną pisownię):

Więcej informacji i zdjęć kliknij TUTAJ

 

 

Galeria

zdjecie: 129482
zdjecie

Tomasz Paciorek

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Pracownik w administracji państwowej.

Pasjonat lokalnej historii, autor licznych opracowań na temat Marek, członek Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga. Od 2010 r. radny miasta Marki.

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry