XXXVI sesja Rady Miasta Marki

Paweł Pniewski RadaMiastaMarki

 26 czerwca 2021    17:13

Zapraszamy na sesję Rady Miasta.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378 oraz z 2021 roku, poz.1038) zwołuję XXXVI sesję Rady Miasta Marki na dzień 30 czerwca 2021 roku na godz. 15:00 w sali obrad Urzędu Miasta Marki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2021 roku.
5. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Marki z dnia 9 czerwca 2021 roku.
6. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego (Druk nr 517).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki (Druk nr 512).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LII/426/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach (Druk nr 515).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIIII/273/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany nazwy „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych” w Markach na „Centrum Usług Wspólnych” w Markach i nadania Statutu (Druk nr 516).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035. (Druk nr 513).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok (Druk nr 514).
13. Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2020 rok:
a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasto Marki za 2020 rok,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki wotum zaufania za 2020 rok (Druk nr 509).
14. Rozpatrzenie Sprawozdania Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu miasta Marki za 2020 rok:
a) przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Marki za 2020 rok,
b) przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki Sprawozdania finansowego Miasta Marki za 2020 rok,
c) przedstawienie przez Burmistrza Miasta Marki informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie Sprawozdania,
e) zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki,
f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.
g) dyskusja,
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok (Druk nr 511).
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (Druk nr 510).
15. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Materiały dotyczące posiedzenia są już dostępne w systemie eSesja oraz pod następującym adresem: https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/138711.

Zapraszamy także do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok

http://bip.marki.pl/artykul/795/15409/raport-o-stanie-gminy-miasto-marki-za-2020-rok

Paweł Pniewski
Przewodniczący Rady Miasta Marki

Galeria

zdjecie: 129806
zdjecie

Paweł Pniewski

Paweł Pniewski, zastępca Burmistrza Miasta Marki, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Marki 2020, członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Społecznik, podróżnik, wielbiciel kultury kulinarnej.
Związany z mareckim samorządem od 2010 roku. Z portalem współpracuje od 2009 roku.

pniewski.wordpress.com

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry