Program Czyste Powietrze

Ada Gajek UMMarki

 10 grudnia 2021    09:36

Jak prawidłowo rozliczyć dotację?

W związku ze składanymi wnioskami do programu „Czyste Powietrze” realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, poniżej znajdą Państwo zbiór praktycznych wskazówek dotyczących wniosku o rozliczenie dotacji.

Wypłata kwoty dotacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia prawidłowo złożonego i kompletnego wniosku o płatność (wniosek Beneficjenta o wypłatę kwot dotacji przygotowany na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej WFOŚiGW), na wskazany we wniosku o płatność lub dokumentach załączonych do niego rachunek bankowy wykonawcy lub sprzedawcy, po zakupie, dostawie lub montażu urządzeń oraz materiałów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. Do terminu wypłaty kwot dotacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie wlicza się czasu przeznaczonego na przeprowadzenie kontroli podczas wizytacji końcowej mającej na celu potwierdzenie zgodnej z umową realizacji przedsięwzięcia, a także prawdziwości informacji i oświadczeń zawartych przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie oraz wnioskach o płatność.

Jeżeli Beneficjent dokonał zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy, wypłata kwot dotacji może również zostać dokonana na rachunek bankowy Beneficjenta, wskazany we wniosku o płatność.

Warunkiem przekazania kwot dotacji jest przedłożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami oraz dołączenie potwierdzonych przez Beneficjenta za zgodność z oryginałem kopii faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych (wystawionych przez Beneficjenta), w tym dokumentów potwierdzających zapłaty na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy, w sytuacji kiedy Beneficjent wnioskuje o wypłatę dotacji na swój rachunek.

Pierwsza wypłata kwot dotacji może nastąpić po zamontowaniu w budynku objętym przedsięwzięciem nowego źródła ciepła, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniające warunki Programu.

UWAGA!

Dotacja nie podlega wypłacie jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

 

Podsumowując do złożenia wniosku o płatność potrzebne są :

  • wniosek o płatność,
  • protokół odbioru robót wykonawcy,
  • dokument potwierdzający likwidację/trwałe wyłączenie z użytku źródła ciepła na paliwo stałe,
  • kopie faktur wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zapłaty na rzecz Wykonawcy/Sprzedawcy,
  • karta produktu potwierdzająca spełnienie wymogów technicznych lub w przypadku stolarki okiennej i/lub drzwiowej inny dokument (np. deklaracja właściwości użytkowych),
  • etykieta energetyczna,
  • certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów EKOPROJEKT,
  • protokół odbioru certyfikat europejskiego znaku jakości SOLAR KEYMARK (lub równoważny) w przypadku zakupu kolektorów słonecznych,
  • wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego z nr Punktu Poboru Mocy – dotyczy instalacji fotowoltaiczne.

Galeria

zdjecie: 130067
zdjecie

Ada Gajek

Ada Gajek mieszkanka Marek od 20 lat, matka i żona, społecznik, wolontariuszka, obecnie samorządowiec a wcześniej sektor prywatny. Uwielbiam film i podróże, od dawna jestem zakochana w teatrze i dobrym kinie, pasjami czytam książki, cenię sobie sztukę kulinarną

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry