Dorzuć się do puszki WOŚP

Msza św. za Żołnierzy Wyklętych. 27.02.2022 r. Zapraszamy.

Tomasz Paciorek StowarzyszenieMPS

 20 lutego 2022    16:06

1 marca  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – upamiętnia polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, którego głównym celem był zbrojny opór wobec nowej rzeczywistości ustrojowej – sowietyzacji Polski i podporzadkowaniu jej Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Stowarzyszenie Marki -Pustelnik – Struga zaprasza na Mszę św. w intencji Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych w dniu 27 lutego (niedziela) o godz.10.30 do kościoła parafii pw. Świętego Izydora-Oracza w Markach. Udział we Mszy św. wezmą uczniowie wraz z pocztami sztandarowymi mareckich szkół. Uroczystość uświetni obecność Rodzinnej Grupy Historycznej „Szwadron Żandarmerii” – Państwa Kaczyńskich z Zieleńca. Przed rozpoczęciem Mszy św. i po jej zakończeniu przy Krzyżu Katyńskim, na dziedzińcu świątyni będą śpiewy pieśni patriotycznych. Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości.   

 

Droga Młodzieży!

 

Czy wiecie, że dzień 14 lutego to nie tylko „Walentynki”, ale również urodziny największej armii podziemnej, jaka kiedykolwiek powstała na świecie – Armii Krajowej? AK powstała w Polsce 14 lutego 1942 roku, aby walczyć z armią niemiecką, która, na czele z Adolfem Hitlerem, 1 września 1939 r., wypowiedziała Polsce wojnę, niosąc terror i masową zagładę w obozach koncentracyjnych zakładanych w całym kraju.

 

Rota przysięgi Armii Krajowej brzmiała następująco:

 

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę ręce swe na ten Święty Krzyż, znak męki i zbawienia, przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej Honoru i o wyzwolenie z niewoli, walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonym przezeń Dowódcom Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny — a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

 

Odbierający przysięgę odpowiadał:

 

Przyjmuję Cię w szeregi żołnierzy Armii Polskiej walczącej w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą — zdrada karana jest śmiercią.

 

Czy wiecie, że w 1939 r. Polska została zaatakowana z dwóch stron, nie tylko przez Niemcy z zachodu, ale i przez Rosję sowiecką ze wschodu? 17 września 1939 r., datę wkroczenia radzieckiej Armii Czerwonej na terytorium wschodniej Polski, tzw. Kresów, często nazywa się „wbiciem noża w plecy”. Wojsko Polskie zostało zaskoczone i nie miało szans na zwycięstwo w kampanii wrześniowej.

Czy wiecie, że ponad 20 tysięcy polskich oficerów zostało aresztowanych przez Armię Czerwoną, a następnie w marcu i kwietniu 1940 r., zamordowanych strzałem w tył głowy w obozach jenieckich? Najbardziej znanym i symbolicznym z nich był KATYŃ koło Smoleńska.

Czy wiecie, że Polacy ze wschodnich terenów II Rzeczypospolitej, całymi rodzinami byli wywożeni w bydlęcych wagonach na daleką Syberię, za góry Ural, począwszy od 10 lutego 1940 r.? W ten sposób Armia Czerwona, wspomagana przez tajną milicję NKWD, rozpoczęła zaplanowaną zemstę na weteranach Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ofiarami zsyłek zostali również leśnicy z Kresów oraz wdowy i rodziny oficerów pomordowanych w Katyniu i innych obozach jenieckich. Powszechnie uważa się, że bestialskie zamordowanie tysięcy najlepszych oficerów Wojska Polskiego w Katyniu było zemstą Armii Czerwonej za przegraną bitwę na przedpolach Warszawy dwadzieścia lat wcześniej.

Czy wiecie, że żołnierze Armii Krajowej pochodzący z Marek i okolicznych miejscowości również zostali wywiezieni w bydlęcych wagonach na Sybir? Stało się to na jesieni 1944 roku. Armia Czerwona wkroczyła do Marek 14 września 1944 r., kiedy w promieniu 20 km trwało jeszcze Powstanie Warszawskie. Jednak 47. Armia I Frontu Białoruskiego nie pospieszyła z pomocą krwawiącej i płonącej Warszawie, ale rozpoczęła przygotowania do „oczyszczania” Marek z polskich żołnierzy Armii Krajowej.  Jak tylko Marki zostały wyzwolone od niemieckiej okupacji i czarnego terroru, nastała nowa okupacja przyniesiona na bagnetach żołnierzy Armii Czerwonej i NKWD, nowy czerwony terror i komunizm. Szacuje się, że do ZSRR wywieziono przeszło 50 tys. żołnierzy AK, z których wielu pozostało na zawsze na nieludzkiej ziemi, a ich kości nie spoczęły w grobie. Ponad 100 tys. AK-owców aresztowano i przetrzymywano w więzieniach i obozach pracy na terenie całej Polski.

 

Lista zesłańców – żołnierzy AK II Rejonu „Celków”-Marki VII Obwodu „Obroża” aresztowanych we wrześniu i październiku 1944 r. oraz deportowanych przez NKWD do łagrów na terenie ZSRR, głównie Borowicz, gdzie przebywali w urągających człowiekowi  warunkach do 1947 r.

 

 

 1. Balicki Józef ps. „Ziuk” - miejsce zesłania – Borowicze.
 2. Breda Stanisław ps. „Niedźwiedź” – Borowicze.
 3. Chyczkowski Władysław ps. „Spawacz” – Borowicze.
 4. Dolewski Ryszard ps. „Czarny” - Borowicze.
 5. Frybes (nie ustalono imienia) – Borowicze.
 6. Gajda Kazimierz – Borowicze.
 7. Gębicz Henryk – Borowicze.
 8. Golc Tadeusz – Borowicze.
 9. Grabowski Roman ps. „Dziadek” – Borowicze.
 10. Hornowski Sergiusz ps. „Adam”, lekarz  – Borowicze i Swierdłowsk.
 11. Jaworek Aleksander ps. „Szczupak” – Borowicze.
 12. Jezierski Mieczysław – Borowicze.
 13.  Jezierski Wacław – Borowicze.
 14. Jusiński Mieczysław  ps. „Topór”– Borowicze.
 15. Jurecki Jan ps. „Broda” – Borowicze.
 16. Katner Wladysław – Borowicze.
 17. Kwinta Franciszek – Borowicze.
 18. Knaf Tadeusz ps. „Góral” – Stalinogorsk.
 19. Koterwa Andrzej – Borowicze.
 20. Kowalski Henryk – Borowicze.
 21. Kryśkiewicz Czesław – Stalinogorsk.
 22. Kryskiewicz Teofil – Stalinogorsk.
 23. Kubicki Jerzy – Borowicze.
 24. Lasocki Piotr – Borowicze.
 25. Leszczyński Marian  ps. „Sokół” – Borowicze i Swierdłowsk.
 26. Malinowski Stanisław ps. „Marek” – Borowicze.
 27. Martens Władysław ps. Masław”  – Tuła.
 28. Młynarski Władysław – Borowicze.
 29. Nowaczyński Stanisław – Borowicze.
 30. Ochman Feliks – Borowicze.
 31. Ofierski Zdzisław – Borowicze.
 32. Okińczyc Henryk ps. „Bil”, dowódca AK II Rejonu „Celków” Marki VII Obwodu „Obroża” – Orsza. Prawdopodobnie zamordowany przez NKWD w moskiewskim więzieniu na Łubiance.
 33. Peszczyński Mieczysław ps. „Marek” - Riazań.
 34. Pieścik Jan – Borowicze.
 35. Przygoda Marian ps. Jastrząb” – Borowicze.
 36. Sieja Józef ps. Stróż” - Borowicze i Swierdłowsk.
 37. Sokołowski Karol ps. „Wiktor” – Borowicze.
 38. Sosnowski Stanisław ps. „Żwir” – Borowicze.
 39. Struś Wacław ps. „Hal” – Borowicze.
 40. Suchocki Tadeusz – Borowicze.
 41. Szczurowski Mieczysław – Borowicze.
 42. Szmulas Edward – Borowicze.
 43. Uchman Kazimierz – Borowicze.
 44. Wełna Edward – Borowicze.
 45. Wojda Edward ps. „Dab” – Borowicze.
 46. Wojnarski Alfred – Borowicze.

 

Czy wiecie, że Polacy nie mogli w pełni cieszyć się z zakończenia drugiej wojny światowej? Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, będące w koalicji antyhitlerowskiej, zgodziły się na to, aby po zakończeniu działań wojennych Polska nie była niepodległa, ale aby znalazła się w radzieckiej strefie wpływów rządzonej przez Józefa Stalina. Postanowienia traktatów zawartych najpierw na konferencji w Teheranie (listopad 1943), a później w Jałcie (luty 1945) przez państwa koalicji antyhitlerowskiej, spowodowały, że wyzwolenie ziem polskich spod okupacji niemieckiej zostało zastąpione bardziej wyrafinowaną psychologicznie – okupacją sowiecką. Okupacja czarna spod znaku swastyki (haken krojca) została zastąpiona przez  okupację czerwoną spod znaku sierpa i młota.  Polska, w porównaniu do rozmiaru terytorium II Rzeczypospolitej, straciła blisko 70 tys. km kwadratowych powierzchni.

 

1 marca  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – upamiętnia polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, którego głównym celem był zbrojny opór wobec nowej rzeczywistości ustrojowej – sowietyzacji Polski i podporzadkowaniu jej Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich.  

 

Opór polskiego podziemia niepodległościowego wobec próby narzucenia siłą nowego ustroju społeczno-politycznego w Polsce i oderwania Kresów Wschodnich RP przez ZSRR, spowodował powstanie kilku organizacji zbrojnych, których żołnierze rekrutowali się głównie ze struktur Armii Krajowej, którym udało się uniknąć aresztowań przez NKWD. Te zbrojne organizacje to m.in.: Wolność i Niezawisłość (WiN), Narodowe Siły Zbrojne (NSZ), Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW).

Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni zostali spadkobiercami tradycji AK i byli wierni słowom przysięgi składanej przy wstępowaniu w jej szeregi. Niezłomni toczyli walki ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce Ludowej. Historycy szacują, że liczba żołnierzy skupiona w tych organizacjach liczyła nawet do 180 tys.

 

Najmężniejsi Żołnierze Wyklęci pochodzili z Kresów, odebranych Polsce przez ZSRR. Utraciwszy swoje domy rodzinne, Żołnierze Niezłomni wybrali partyzanckie życie „leśnych”. Pogardzani przez władze komunistyczne, nazywani „bandytami”, w sercu mieli Polskę wolną, godną i sprawiedliwą. Rotmistrz Witold Pilecki, Generał Fieldorf „Nil”, Danuta Siedzikówna „Inka”, Hieronim Dekutowski „Zapora”, Łukasz Ciepliński ps. „Pług” – to tylko kilka przykładów Niezłomnych. Warto tu wspomnieć o potomku mareckich Braci Briggsów – Alfredzie Whiteheadzie ps. „Dolina 2”, jednym z cichociemnych.

 

Ostatni żołnierz podziemia niepodległościowego Józef Franczak ps. „Lalek” poległ w walce z funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL) na Lubelszczyźnie w październiku 1963 r.

  

Czy wiecie, że w Markach działały Narodowe Siły Zbrojne? Marecki oddział powstał jeszcze latem 1945 r. Jego szeregi zasilili byli żołnierze AK, ci którym udało się uniknąć aresztowań przez NKWD we wrześniu i październiku 1944 r. Dowódcą oddziału został ks. Bolesław Stefański, wikariusz jednej z parafii rzymskokatolickich na warszawskim Kole. W skład mareckiego oddziału NSZ wchodziły do czerwca 1946 r. następujące osoby:

 

1.Borowski Edward
2. Baniszewski Jan
3. Borkowski Kazimierz
4. Brzeziński Marian
5. Cholewa Marian
6. Głogowski Stefan
7. Grzegorzewski Władysław
8. Kiełek Ryszard
9. Kopczyński Stefan
10. Kossakowski Zdzisław
11. Kowalski Zdzisław
12. Mąkolski Czesław
13. Pawłowski Mieczysław
14. Pawłowski Tadeusz
15. Pazik Mieczysław
16. Pietras Ryszard
17. Pniewski Zygmunt
18. Rembecki Jerzy
19. Rembecki Wojciech
20. Sałanowski Jan
21. Skorubski Henryk
22. Słowiński Mieczysław
23. Smoderek Henryk
24. Struś Zygmunt
25. Szymański Mieczysław
26. Witek Stanisław
27. Wyżykowski Ryszard

 

 

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

 

 

Wykorzystano relacje żołnierzy AK AK II Rejonu „Celków”-Marki VII Obwodu „Obroża”.

 1. Sergiusza Hornowskiego ps. „Adam”.
 2. Romana Grabowskiego ps. „Dziadek”.
 3. Jana Penzioł ps. „Motor”.

 

Opracowali:   Zbigniew Paciorek, Bogusława Sieroszewska

 

Galeria

zdjecie: 130259
fot. 1
zdjecie

Tomasz Paciorek

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Pracownik w administracji państwowej.

Pasjonat lokalnej historii, autor licznych opracowań na temat Marek, członek Stowarzyszenia Marki-Pustelnik-Struga. Od 2010 r. radny miasta Marki.

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry