Dmowskiego - przykład ulicy trudnej

Andrzej Nadolski RadaMiastaMarki

 24 lutego 2022    09:45

Na sesji Rady Miasta Marki w dniu 23 lutego 2022 zapytałem v-ce burmistrza Dariusza Pietrucha o aktualny status prac na ulicy Dmowskiego.

Według szczegółowej relacji Pana Burmistrza, większość gruntów wchodzących w skład ul. Dmowskiego i ulic przyległych jest objęta tzw. zarządzeniami Naczelnika Miasta Marki pochodzącymi z lat 80 ubiegłego wieku. Wówczas grunty przechodziły różne transformacje, m.in. były dzielone, scalane, część przejmowano, a inne fragmenty pozostały nierozliczone.

Aby mieć jak najlepszą wiedzę o tych gruntach, pod koniec ubiegłego roku została zawarta umowa z firmą geodezyjną, której zadaniem była inwentaryzacja i analiza zapisów w księgach wieczystych i innych dokumentach.

Skąd wynika konieczność tych prac?
Otóż, przyszła budowa dróg w tym rejonie jest możliwa jedynie przy wykorzystaniu ustawy drogowej i przejmowania brakujących fragmentów gruntów za odszkodowaniem w ramach ZnRID. Niestety mogłoby dojść do niekorzystnej sytuacji, w której miasto będąc pełnoprawnym właścicielem niektórych gruntów i tak musiałoby zapłacić odszkodowanie, czy to skarbowi państwa, czy innym podmiotom, a tego chcemy uniknąć. I ponownie muszę napisać "niestety", ale firma geodezyjna nie poradziła sobie z postawionym zadaniem. Umowa z nią została rozwiązana i nałożono na nią kary umowne. Trwa ponowny proces wyboru kolejnej firmy geodezyjnej.

Czy teraz coś się dzieje w sprawie ulicy Dmowskiego?
Tam gdzie jest to mo
żliwe, pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z Urzędu Miasta Marki oraz osobiście v-ce burmistrz Dariusz Pietrucha, nawiązują kontakty z mieszkańcami ul. Dmowskiego i starają się na bieżąco prostować sytuację gruntową z mieszkańcami będącymi właścicielami gruntów koniecznymi do budowy drogi i przejmowania ich w zasób drogowy Miasta.

Przypomnę, że temat ulicy Dmowskiego jest mi szczególnie bliski. Bardzo mi zależy, aby ten bardzo trudny i skomplikowany przypadek znalazł szczęśliwy finał. Wiem, że kilkadziesiąt mieszkających tu rodzin od wielu pokoleń nie może doczekać się cywilizowanej drogi na jaką zasługują. Życzę sobie i mieszkańcom tej ulicy, aby wszelkie problemy własności gruntowej ostatecznie zostały rozwiązane i aby można było tę drogę wybudować.

Galeria

zdjecie: 130269
zdjecie

Andrzej Nadolski

Samorządowiec, społecznik i wolontariusz.
Od 2018 r. radny miasta Marki. Vice-prezes zarządu Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego, koordynator akcji Św. Mikołaj mieszka w Markach

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry