Korpus Wsparcia Seniora

Tadeusz Markiewicz OPS UMMarki

 23 czerwca 2022    21:58

Nowe formy pomocy dla osób 65+

Program „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022 to nowa inicjatywa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej adresowana do seniorów w związku z utrzymującym się zagrożeniem zakażeniem COVID-19. Zapraszamy osoby chętne do udziału w programie. Poniżej kilka istotnych informacji dotyczących inicjatywy.

Do kogo kierowany jest program?

Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program stanowi również wsparcie w realizacji codziennych czynności dla osób w wieku 65 lat i więcej z uwagi na potrzebę ochrony przed zakażaniem COVID-19.

Przykładowe formy pomocy:

1. Wsparcie społeczne poprzez na przykład spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów.

2. Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:

 • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
 • pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
 • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.

3. Wsparcie psychologiczne:

 • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
 • w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – wsparcie w dokonaniu czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej.

4. Wsparcie w czynnościach dnia codziennego:

 • pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,
 • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,
 • dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),
 • zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,
 • dostarczanie seniorom paczek okolicznościowych  (świątecznych),
 • pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,
 • pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

Zakres wsparcia możliwy do uzyskania w programie to m.in. wykonanie zakupów spożywczych, wykupienie leków, dowóz do lekarza, rozmowa. Zakres pomocy zostanie ustalony w trakcie rozmowy z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Usługi wsparcia będą świadczyć wolontariusze lub pracownicy OPS Marki.

Jak skorzystać

 • kontaktując się bezpośrednio z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach, pod numerem telefonu 22 771 30 23 lub 22 761 91 77, wewnętrzny 25 lub 501 048 539,
 • dzwoniąc na bezpłatną infolinię 22 505 11 11. Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora zostaną przekazywane są do Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Następnie pracownik naszego ośrodka kontaktuje się z osobą zainteresowaną w celu ustalenia zakresu pomocy.

Program został ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Kwota pozyskana przez Gminę Miasto Marki na jego realizację do 45.697,00 zł. Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Galeria

zdjecie: 130610
zdjecie

Tadeusz Markiewicz

Zaręczony z samorządem, w poprzednim wcieleniu redaktor, wydawca, nieustająco marecki bloger

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry