Jak uzyskać zwrot kwoty VAT z faktury gazowej

Tadeusz Markiewicz OPS UMMarki

 21 stycznia 2023    21:13

Sprawdź, kto jest uprawniony do uzyskania wsparcia i jakie warunki trzeba spełnić.

Pod koniec ubiegłego roku parlament uchwalił ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Część naszych mieszkańców będzie mogła odzyskać kwotę odpowiadającą wysokości podatku VAT z opłaconej faktury. Przypomnijmy, że od 1 stycznia zwiększyła się stawka podatku na to paliwo z 0 proc. do 23 proc. Wnioski w sprawie refundacji kwoty odpowiadającej wysokości podatku będzie przyjmować Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach (punkt przy Lisa-Kuli 5a).

Kto może aplikować o wsparcie?

Oto podstawowe warunki, które trzeba spełniać:

  • wnioskodawca musi być osobą fizyczną i wykorzystywać gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Zwrotu podatku kwoty odpowiadającej kwocie VAT nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania lub do podgrzewania wody użytkowej (czyli tylko do mycia),

  • licznik gazowy musi być zarejestrowany na wnioskodawcę (tym samym osoby wynajmujące mieszkania, nie posiadające umowy z dostawcą gazu, nie mogą ubiegać się o refundację),
  • urządzenie grzewcze zasilane gazem musi być wpisane lub zgłoszone Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 21 grudnia 2022 roku (uwaga: nie są uwzględniane żadne korekty istniejących deklaracji po tym terminie poza zgłoszeniem nowo uruchomionego źródła ogrzewania),
  • trzeba spełniać kryterium dochodowe. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie może przekraczać kwoty 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód dla wniosków złożonych w okresie od 24 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 będzie liczony za 2021 rok, zaś przy wnioskach złożonych od 1 sierpnia 2023 r do 29 lutego 2024 r. OPS uwzględni dochód za 2022 rok. Zmiany dochodu typu utraty, uzysk nie będą miały znaczenia, gdyż weryfikacja dochodu odbędzie się tylko raz, przy analizie pierwszego złożonego wniosku),
  • faktura VAT za gaz zużyty w 2023 r. musi być faktycznie opłacona. Do wniosku będzie trzeba dołączyć potwierdzenie opłacenia faktury np. wydruk z rachunku bankowego potwierdzającego opłatę, druk przelewu z poczty z pieczątką zlecenia itp.
  • pod uwagę będą brane wyłącznie faktury rozliczeniowe za zużyty gaz, a nie prognozy. Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

W jaki sposób można aplikować o wsparcie?

  • najpierw trzeba złożyć wniosek o refundację podatku VAT w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach w terminie od 24 lutego 2023 r. do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych (termin 30 dni dotyczy każdorazowo otrzymanej faktury rozrachunkowej, Wnioskodawca będzie musiał oświadczyć, w jakim dniu otrzymał fakturę rozliczeniową),
  • do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca gazu dołącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Uwaga! Informacje przedstawione we wniosku o refundację VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Co się dalej dzieje z wnioskiem?

Wniosek jest weryfikowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach.

Jeśli wnioskodawca poprawnie wypełnił wniosek oraz spełnia wszystkie kryteria, otrzymuje zwrot kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT określonej na fakturze (oczywiście po przesłaniu do gminy pieniędzy przez wojewodę). W tym wypadku nie jest wymagana decyzja administracyjna, pieniądze są przelewane na wskazane we wniosku konto.

Jeśli wnioskodawca nie spełnia kryteriów, otrzymuje decyzję odmowną.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków oraz warunków przyznania zwrotu kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za gaz w 2023 r. można uzyskać w filii OPS Marki przy ul. Lisa Kuli 5a, lub za pośrednictwem e-maila: swiadczenia@marki.pl lub telefonicznie pod nr 22 761 91 77 wew. 23.

Galeria

zdjecie: 131163
zdjecie

Tadeusz Markiewicz

Zaręczony z samorządem, w poprzednim wcieleniu redaktor, wydawca, nieustająco marecki bloger

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry