PIERWSZY MARECKI MARSZ PAPIESKI - relacja

Marek Kroczek AkcjaKatolicka StowarzyszenieMPS

 3 kwietnia 2023    15:50

2 kwietnia, w 18. rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, przez Marki tak jak i przez całą Polskę - Warszawę, Kraków, Częstochowę, Gdańsk, jak Polska długa i szeroka, przeszedł Marsz Papieski w obronie dobrego imienia Świętego Papieża Polaka. Marsz w Markach miał charakter modlitewny z uwzględnieniem bezcennego dziedzictwa myśli Papieża Polaka.

Należy pamiętać, że wybór Karola Wojtyły, pierwszego z rodu Słowian, na Papieża był przełomowym wydarzeniem w dziejach Polski, Europy Wschodniej i... świata. Nam Polakom Papież Polak dał nadzieję na lepszą przyszłość, na upragnioną wolność. Wreszcie, po kilku dekadach życia w szponach komunizmu, uwierzyliśmy w siebie i poczuliśmy siłę wspólnoty. Narodził się łączący Polaków ruch Solidarność, który inspirował i spajał nie kto inny jak Papież Jan Paweł II. To on zatrząsł posadami komunizmu, którego obalanie w Europie Wschodniej zaczęło się od Polski. 

Gwoli przypomnienia, w 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory, a dwa lata później już w pełni wolne, po których powołano całkowicie wolny rząd premiera Jana Olszewskiego. Niestety szybko został obalony przez wrogie Polsce siły i układy, sprzeciwiające się próbom przeprowadzenia lustracji i dogłębnego oczyszczenia polskiej areny politycznej z wpływów komunistycznych.

Dzisiaj esbecy i ich poplecznicy znowu wchodzą w przestrzeń publiczną i zabierają głos. Tym razem chcą decydować o świętości Jana Pawła II, podważając Jego rolę i miejsce w dziejach narodu polskiego.

Markowianie wyszli na ulice swojego miasta, aby dać świadectwo o tym, że Św. Jan Paweł II był, jest i zawsze będzie w Polsce na pierwszym miejscu, jako największy autorytet ze Słowian, pogromca komunizmu, zawsze bliski naszemu sercu i zawsze na piedestale w przestrzeni publicznej!

Wstań! Nie skupiaj się na swoich słabościach i wątpliwościach. Wyprostuj się... Wstań i idź! - mówił do nas Święty Papież Jan Paweł II.

Odpowiadając na apel Jego Świątobliwości, wyruszyliśmy na ulice naszego miasta Marki, aby dać świadectwo wiary i miłości do Ojca Świętego Jana Pawła II oraz wierności ponadczasowym wartościom, które nam wpajał, pielgrzymując wielokrotnie do Ojczyzny!

Przypomnieliśmy sobie myśli Świętego Papieża Jana Pawła II, który mówił do nas:

 • Strzeżcie Ojczyzny, jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły; strzeżcie, gdyż ktoś obcy może jedynie na nowo nas zniewolić. Ta ziemia droga była tym, którzy za nią oddawali swe życie. Jesteśmy im winni pamięć i trwanie, że Słowianin zawsze Ojczyznę kocha nad życie.
 • Zmaganie pomiędzy królestwem zła, królestwem złego ducha, a królestwem Bożym nie ustało... nie zakończyło się. Weszło tylko w nowy etap - etap definitywny. Na tym etapie trwa w coraz to nowych pokoleniach ludzkości.
 • Zabijaniu Boga służą całe systemy filozoficzne, programy społeczne, ekonomiczne i polityczne. Żyjemy w epoce gigantycznego postępu materialnego i nieznanej przedtem negacji Boga. Taki jest obraz naszej cywilizacji!
 • Prawda, podobnie jak Jezus Chrystus, może być zaprzeczana, prześladowana, zwalczana, obrażana, dręczona, ukrzyżowana; lecz zawsze odżywa i zmartwych-wstaje i nigdy nie może być wykarczowana z ludzkiego serca.
 • Kiedy wstrząśnięci jesteśmy obrazem zła, jakie szerzy się w całym świecie i zniszczeniem, jakie niesie ze sobą, nie wolno nam zapominać, że panowanie sił grzechu zostało pokonane przez zbawienną moc Chrystusa.
 • Być wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać w prawdzie. Być wolnym to znaczy umieć siebie poddać, podporządkować prawdzie - a nie: podporządkowywać prawdę sobie, swoim zachciankom, interesom, koniunkturom.
 • Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę...
 • Bóg dał wam [...] światło sumienia [...] byście miłowali dobro i unikali zła. Prawda moralna jest obiektywna, prawidłowo ukształtowane sumienie potrafi ją rozpoznać.
 • Człowiekowi współczesnemu zagraża duchowe znieczulenie, a nawet śmierć sumienia. A tego rodzaju śmierć jest czymś poważniejszym od grzechu: polega bowiem na zaniku poczucia grzechu.
 • Chrześcijanie winni razem stanąć w obronie duchowych i moralnych wartości przeciw naciskowi materializmu i permisywizmu moralnego.
 • Zwycięstwo życia, zwycięstwo dobra nad złem. To z chrześcijańskiej pewności pokonania strachu przed śmiercią winien rozpocząć się wasz marsz ku bardziej sprawiedliwej i ludzkiej przyszłości, ku wolności dzieci Bożych.
 • Przesłanie, które przekazujemy, nie jest mądrością z tego świata, lecz słowami życia, co dla człowieka nieduchowego wydaje się głupstwem.
 • Choć istnieje cierpienie wiodące do śmierci, to w zamyśle Bożym istnieje także cierpienie, które prowadzi do nawrócenia i przemiany serca człowieka: Takie cierpienie [...] staje się przyczyną i źródłem radości, ponieważ rodzi życie i pokój.
 • Święty Papież Jan Paweł II mówił do nas: Najdrożsi! Najprawdziwszym i najbardziej szczerym życzeniem, jakie mogę wam złożyć, jest tylko to:„Uświęcajcie się i uświęcajcie się szybko".
 • Powołanie do świętości... To powołanie jest powszechne. To znaczy dotyczy każdego ochrzczonego, chrześcijanina. Jest ono zawsze bardzo osobiste, związane z pracą, zawodem. Jest jakimś rozliczeniem z talentów, czy człowiek ich dobrze używał, czy źle.
 • W Liście do Hebrajczyków czytamy o doskonaleniu poprzez cierpienie... Oczyszczający ogień prób i nieszczęść ma moc przeobrażania nas od wewnątrz; gdy wznieca naszą miłość, uczy nas współczucia dla innych i w ten sposób przybliża do Chrystusa...
 • Bóg jest wierny nawet wtedy, gdy człowiek zamiast odpowiedzieć miłością na Bożą miłość sprzeciwia Mu się jak rywalowi, gdy człowiek zadufany we własną moc, oszukuje samego siebie i zrywa więź z Tym, który go stworzył.
 • Widzialnym znakiem tragicznych konsekwencji odrzucenia Ojca jest wewnętrzny nieład człowieka, a także zakłócenie harmonii między mężczyzną i kobietą, między braćmi.
 • Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
 • Wolne społeczeństwo kierujące się zasadami moralnymi [...], musi odrzucać praktyki, które poniżają i depczą ludzkie życie na jakimkolwiek etapie od poczęcia po naturalną śmierć.
 • Tylko serce czyste może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo.
 • Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los.
 • Życie zaś, zwłaszcza ludzkie, należy wyłącznie do Boga: kto podnosi rękę na życie człowieka, podnosi niejako rękę na samego Boga.
 • Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia.
 • Dajcie się Panu prowadzić za rękę, ponieważ On chce dokonywać Odkupienia dzisiaj za waszym pośrednictwem.
 • Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.

Wspomnieniom myśli Św. Jana Pawła II towarzyszyła modlitwa w drodze: Litania do Św. Jana Pawła II (Akcja Katolicka); Różaniec część druga Światła, ogłoszona przez Papieża 16 października 2002 roku (Kościół Domowy, Niewolnicy Maryi); Koronka do Miłosierdzia Bożego zatwierdzona przez Papieża Polaka po kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej w roku 2000 (Róże Różańcowe Rodzin i Ruch Rodzin Nazaretańskich). 

Uczestnikom marszu towarzyszył głos Papieża w przytaczanych fragmentach homilii z Warszawy i Westerplatte, jak również w Jego ulubionych pieśniach - Barce, którą wspólnie, zwrotka po zwrotce,  odśpiewaliśmy na ulicy Bandurskiego oraz Czarnej Madonnie odśpiewanej na ulicy Rejtana.

Powrót marszu do głównej mareckiej alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, przywołał wspomnienia z przejazdu Papieża Polaka przez Marki w dniu 13 czerwca 1997 roku, w drodze z cmentarza w Radzyminie do katedry Św. Michała Archanioła i Św. Floriana na warszawskiej Pradze. Wtedy Marki witały Papieża hasłem radnej pani Marii Przybysz-Piwko:

Ojcze Święty pomóż nam zagospodarować wolność.

O czym przypomniał prezes Akcji Katolickiej - Marek Kroczek.

Na koniec, z archiwalnego nagrania wizyty papieskiej w Radzyminie  Papież pobłogosławił uczestników Marszu:

Pragnę wszystkich uczestniczących w tym spotkaniu pobłogosławić  w Imię Trójcy Przenajświętszej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Dziękujemy policji, parafialnej grupie porządkowej Totus Tuus za zabezpieczanie trasy Marszu oraz ministrantom za niesienie tuby i czytanie cytatów, zwłaszcza Mikołajowi Millowi. 

Tekst, zdjęcia i wybór cytatów: Bogusława Sieroszewska - Stowarzyszenie Marki-Pustelnik-Struga. W opracowaniu korzystałam z książki Nie lękajcie się. Jan Paweł II. Myśli o życiu we współczesnym świecie". Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2007-01-01.

 

Galeria

zdjecie: 131316
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
zdjecie

Marek Kroczek

Współpracuje z portalem marki.net.pl od 2004 roku.
Prezes Mareckiej Akcji Katolickiej.
Radny, przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miasta Marki w latach 2006-2010. Pomysłodawca, realizator imprez rodzinno-rekreacyjnych, ogólnomiejskich konkursów międzyszkolnych i wielu innych przedsięwzięć. Organizator wyjazdów rodzinnych oraz pielgrzymek krajowych i międzynarodowych.

Autor hasła MARKOWE MARKI.
Z pasją pomaga innym... zapominając o sobie.
Miłośnik wszystkich zwierząt, dużych i małych.. tych co skaczą i fruwają...

akcja.marki.net.pl

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry