Dla Życia Powiatu na Mazowszu.

Arkadiusz Werelich PowiatWołomiński

 6 czerwca 2023    11:30

Dla Życie Powiatu na Mazowszu o działalności radnego, pracach w poszczególnych komisjach Rady Powiatu oraz funkcjonowaniu Platformy Obywatelskiej na terenie powiatu wołomińskiego.

O kulturze, oświacie i współpracy z JST z Arkadiuszem Werelichem, szefem powiatowych i mareckich struktur Platformy Obywatelskiej, radnym powiatowym z Marek, wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki, a także członkiem Komisji Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) i osobowych zmianach w strukturach powiatowej Platformy Obywatelskiej, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Trochę funkcji w samorządzie Pan nagromadził. W opisie na FB zamieścił Pan sentencję „Radny Powiatu Wołomińskiego z Marek - zawsze po stronie Mieszkańców, dla dobra lokalnej społeczności”. Notowania PO w naszym powiecie różnie wyglądają w poszczególnych gminach. Odnoszę jednak wrażenie, że coraz więcej osób „zmienia front” w swoich poglądach co nie do końca przedkłada się na aktywność lokalnych struktur. Jednak struktury partyjne i polityczne są u nas chyba dość mocno "zabetonowane". Można spodziewać się większego, politycznego zaangażowania wśród mieszkańców naszego powiatu?

– To prawda, funkcji trochę nagromadziłem, a wynika to głównie z tego, że najzwyczajniej w życiu lubię działać na rzecz mieszkańców i naszej lokalnej społeczności. Jedynym ograniczeniem jest tu czas, którego ciągle brakuje, ale i z tym nauczyłem się żyć - łączenie priorytetów jest tu bardzo pomocne. Co do działań lokalnych struktur Platformy w powiecie, to wygląda to bardzo różnie. Wspólnym mianownikiem jest na pewno zwiększone zainteresowanie mieszkańców, którzy chcąc działać zgłaszają się do poszczególnych kół gminnych/miejskich. Oczywiście te zgłoszenia nie rozkładają się równo, dlatego każde z kół wykazuje się inną aktywnością. Nie wiem jak wygląda tzw. zabetonowanie innych struktur partyjnych w powiecie i nie skupiałbym się jedynie na partiach, ponieważ każde środowisko samorządowe jest niejako lokalnie partyjnie/polityczne. Mogę jednak zapewnić, że Platforma w powiecie przechodzi bardzo duże zmiany osobowe. Jest to niewątpliwy dowód na to, że mieszkańcy chcą się angażować w życie swoich ”małych ojczyzn”. Z całą pewnością ograniczona aktywność Platformy w powiecie spowodowana jest stosunkowo niewielką liczbą radnych, szczególnie na poziomie gmin oraz brakiem starosty, burmistrzów, czy wójtów, co realnie utrudnia oddziaływanie na lokalną rzeczywistość. Jestem jednak przekonany, że po przyszłorocznych wyborach samorządowych zwiększymy naszą reprezentację w samorządach powiatu wołomińskiego. Jest w tym zakresie duży potencjał, który niewątpliwie należy wykorzystać, dlatego już dziś zapraszam do współpracy.

– Kontynuując pierwsze pytanie – jak to jest być po stronie mieszkańców i działać dla dobra lokalnej społeczności?

– Myślę, że podstawą jest tu odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie mandatu radnego. Radnym się jest, a nie bywa jedynie na sesjach i komisjach. To robota często na drugi etat, bez ograniczeń godzinowych i na dni tygodnia. Organizowanie dyżurów, spotkania, prowadzenie strony internetowej, aktywny udział w mediach społecznościowych, udostępnianie maila i numeru telefonu, itp. – jeśli działa się w ten sposób, można powiedzieć, że jest się blisko mieszkańców. Jeśli radny wsłuchuje się w głos mieszkańców, występując w rozmaitych sprawach w ich imieniu - nawet jeśli nie zawsze uda się pomóc, to można powiedzieć, że jest się po stronie mieszkańców. Jeśli jest się po stronie mieszkańców, to oczywistym jest, że działa się dla dobra lokalnej społeczności.

– Komisja Dziedzictwa Narodowego, Kultury i Współpracy z JST. Długa nazwa, duży zakres tematyczny. Na terenie powiatu wołomińskiego mamy trzy jednostki kultury podległe powiatowi: Powiatowe Centrum Kultury Fabryczka przy ul. Orwida w Wołominie, Pałac w Chrzęsnem oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie. Każda z nich ma stosunkowo niedawno powołanego dyrektora. Według stażu najdłużej nowego dyrektora ma Fabryczka, od kilku miesięcy jest też dyrektor w Pałacu a stosunkowo niedawno nowego dyrektora ma również Biblioteka. Jak Pan, jako członek komisji, której kultura i dziedzictwo podlega, widzi rolę takich powiatowych jednostek?

– Krótki staż w zarządzaniu wspo- mnianymi jednostkami nie daje mi uprawnień do rzetelnej oceny pracy dyrekcji tych jednostek. Pewnym wyjątkiem jest tu Pani Katarzyna Rutkowska z Powiatowego Centrum Kultury Fabryczka, której działalność w obszarze kultury znam i doceniam od dłuższego czasu. Jeśli chodzi o rolę ww. jednostek, to mam konkretne oczekiwania, które wyraziłem chociażby na ostatnim posiedzeniu komisji w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów. Mam tu na myśli otwartość i wychodzenie z ofertą poza siedziby tych jednostek. Prowadzenie działań niestandardowych i nowatorskich cechuje dziś nowoczesne biblioteki, czy domy kultury. To miejsca spotkań – ludzi, idei i pewnego rodzaju doświadczeń, co wpisuje się w szeroko rozumianą kulturę. To również, a może przede wszystkim miejsca integracji lokalnych społeczności, Uważam, że nasze powiatowe jednostki powinny zdecydowanie rozszerzyć swoją działalność na inne gminy powiatu wołomińskiego - powinny być niejako wiodącymi jednostkami. Powinny ściśle współpracować właśnie z jednostkami gminnymi, aby wspólnie wdrażać rozmaite projekty i programy. Taka współpraca zwiększyłaby również możliwości zewnętrznych dofinansowań, co z kolei przełożyłoby się na ubogacenie oferty dla mieszkańców. Tak właśnie widzę działalność powiatowych jednostek w obszarze kultury.

– Dużo zmian, moim zdaniem w dobrym kierunku, zaszło w tej kadencji w powiatowej edukacji. Czy w tym zakresie są jeszcze możliwości zmian, o których warto pomyśleć?

– To prawda, choć oświata to taki obszar w każdym samorządzie, gdzie nieustannie jest co robić. W tej kaden- cji udało się sprostać kilku ważnym wyzwaniom – pandemia i zdalne nauczanie, zapewnienie miejsc dla ukraińskiej młodzieży w szkołach powiatowych, czy wprowadzenie no- wych kierunków kształcenia i zwięk- szenie miejsc w naszych szkołach dla absolwentów szkół podstawowych. Wciąż dużym wyzwaniem jest infra- struktura. Przed nami duża inwestycja, czyli rozbudowa Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, która pochłonie kilkadziesiąt milionów złotych. Niemniejszym wyzwaniem jest działalność naszych powiatowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które w obecnych budynkach nie są w stanie efektywnie prowadzić działalności, co przenosi się na długi okres oczekiwania dla potrzebujących mieszkańców. Udało się co prawda w 2020 roku utworzyć filię w Ząbkach, ale okazało się to za mało, aby mieszkańcy odczuli realną poprawę. Taka sytuacja wymagała kolejnych działań, dlatego nabyliśmy nieruchomość w Ząbkach, która docelowo posłuży nowej poradni. Kolejnym działaniem były decyzje o uruchomieniu filii poradni w Markach, o którą zresztą, jak się okazuje skutecznie, zabiegałem. Z przyczyn oczywistych powstanie tej filii bardzo mnie cieszy, ponieważ od początku przyszłego roku mieszkańcy Marek odczują pozytywne zmiany – ułatwiony dostęp i skrócenie terminów oczekiwania. Filia będzie prowadziła działalność, przy ul. Zajączka, a koszty jej funkcjonowania będą podzielone na Powiat i miasto Marki. Powstanie filii to oczywiście zaangażowanie wielu osób na poziomie samorządów powiatowego i gminnego, za co należą się podziękowania.

– Na koniec naszej rozmowy zostawiłam część z tytułu komisji w radzie powiatu - „współpraca z JST” – czy został wykorzystany zakres możliwości, czy jest coś co warto zmienić i czy w tej kadencji wystarczy czasu aby te zmiany wprowadzić?

– Szczerze powiedziawszy jestem nieco rozczarowany tą współpracą, bo skupiła się ona głównie na opiniowaniu uchwał na posiedzeniach komisji, Uważam, że w tym obszarze jest potencjał, który należy wykorzystać – spotykając się cyklicznie np. z burmistrzami i wójtami miejscowości powiatu wołomińskiego. Jest wiele spraw, problemów i wyzwań, które wymagają ścisłej współpracy samorządów, również na poziomie urzędniczym. Myślę, że kończąca się kadencja nie daje większych możliwości na wprowadzenie istotnych zmian w tym zakresie, choć zawsze należy próbować.

Galeria

zdjecie: 131463
fot. 1
zdjecie

Arkadiusz Werelich

Oddany lokalnym sprawom, samorządowiec, radny powiatu wołomińskiego, społecznik.

www.werelich.com

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry