Młodzieżowa Nagroda Burmistrza Miasta Marki

Monika Banaszek CAF3

 7 czerwca 2023    19:30

Znasz młodych, zaangażowanych społecznie mieszkańców naszego miasta? Zgłoś ich do konkursu

Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Jacka Orych na wczorajszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta dziś został ogłoszony konkurs na „Młodzieżową Nagrodę Burmistrza Miasta Marki 2023”.

W celu wyłonienia laureatów Burmistrz powołał Kapitułę Konkursu, w składzie:

 1. Paweł Pniewski
 2. Justyna Pałuska
 3. Antonina van Dessel
 4. Magdalena Szafarz
 5. Agnieszka Rżewska
 6. Maja Rygało

Zgłoszenia kandydatur może dokonać:

 1. każda osoba fizyczna, przy czym nie może to być członek Kapituły,
 2. organizacja pozarządowa, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa, uczelnia wyższa oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Warunkiem dopuszczenia nominacji pod obrady Kapituły jest poprawnie wypełniony właściwy formularz zgłoszenia do Konkursu stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz zgłoszenia nominacji dostępny jest na stronie www.marki.pl lub w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF3 Urzędu Miasta Marki. Do formularza zgłoszenia nominacji powinien być załączony formularz zgody osoby nominowanej do Konkursu, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. (w załączeniu)

Nagroda może być przyznana osobie, która jest mieszkańcem miasta Marki oraz działała społecznie w roku szkolnym i akademickim 2022/2023 w jednej z następujących dziedzin:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. promocji i organizacji wolontariatu,
 3. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających  rozwój demokracji,
 4. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 5. rozwoju społeczności lokalnej, integracji mieszkańców i budowy lokalnej tożsamości,
 6. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych,

a jej działania są udokumentowane.

Formularz zgłoszenia do Konkursu wraz ze zgodą osoby nominowanej można składać:

 1. w kancelarii Urzędu Miasta w pokoju nr 13, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Młodzieżowa Nagroda Burmistrza Miasta Marki 2023” albo
 2. przysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Marki, al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, albo
 3. wysłać skan tych dokumentów odręcznie podpisanych lub opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym na adres caf3@marki.pl.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 lipca 2023 r. o godzinie 22:00, decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Marki.

Wręczenie Nagrody odbędzie się 1 września 2023 roku w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym. Dokładne miejsce i godzina zostaną podane laureatom konkursu.

Galeria

zdjecie: 131475
fot. 1
zdjecie

Monika Banaszek

Monika Banaszek, CAF3

Kobieta z pomysłami na aktywne spędzanie czasu wolnego. Lubi podróże, fotografię, wspinaczkę wysokogórską, wycieczki rowerowe. Od ponad 20 lat mieszkanka Strugi. Od 2019 roku działa w Centrum Aktywności Fabryczna 3.

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry