Budżet miasta (4) - na co wydajemy?

Włodzimierz Karpiński

 10 grudnia 2007    23:02

i-02.jpgWydatki ogółem budżetu naszego miasta na 2008 rok zaplanowano w wysokości 62.334.822 złotych (sześćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące 822 złote.)
Z ekonomicznego punktu widzenia możemy podzielić wydatki na dwie zasadnicze grup ? wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
W dalszej części posługiwać się będę zamiennie określeniem wydatki majątkowe lub inwestycyjne. Często określenie ? wydatek inwestycyjny ? lepiej określa jego istotę i jest chyba bardziej zrozumiałe. Tyle słów wstępu.
Teraz zobaczmy jaki jest stosunek wydatków bieżących do wydatków majątkowych, inaczej inwestycyjnych.

w-06.JPG

Jak widać z wykresu, wydatki związane z powiększeniem naszego majątku, stanowią poniżej 1/5 całości budżetu miasta.

Zajmijmy się więc wydatkami bieżącymi. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego ? zaliczamy do takich wydatków wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane, zakup towarów i usług jak również inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich statutowych zadań.

Wydatki bieżące - 46 155 872 złotych


Główne pozycje wydatków, uszeregowane według wielkości wydatków, wyglądają następująco:

w-07a.JPG

w-07.JPG

1.Oświata i edukacja ? 21 770 288 zł


Połączyłem tu wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Zgrupowałem więc koszty funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół wszystkich typów, wydatki na dokształcanie nauczycieli, koszty funkcjonowania świetlic szkolnych, zasiłki i pomoc w naturze. W dziale tym znalazły się także planowane wydatki na funkcjonowanie nowo utworzonego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

w-09.JPG
w-10.JPG

w-11.JPG

2.Polityka społeczna ? 9 832 419 zł


Wydatki tu umieszczone dotyczą gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu.

w-12.JPG

3.Gospodarka komunalna i infrastruktura ? 5 915 500 zł


Zebrałem w tym miejscu wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym, drogami publicznymi, gospodarką komunalną i ochroną środowiska.

w-13.JPG

4.Pozostała działalność ? 6 313 165 zł


Są to wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej, zakupem usług różnych, koszty poboru podatków oraz realizacji zadań zleconych administracji państwowej. Ponadto zaliczyłem tu koszty utrzymania urządzeń melioracji wodnej.

w-14.JPG

5.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ? 1 224 500 zł


Jest to kwota przeznaczona na funkcjonowanie mareckiego Osrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz inne koszty ponoszone w związku z ta działalnością.

w-15.JPG

6.Obsługa długu miasta ? 1 100 000 zł


Są to odsetki od obligacji emitowanych przez nasze miasto oraz odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

w-16.JPG

Inwestycje - 13 127 450 złotych.


Główne pozycje wydatków, uszeregowane według wielkości nakładów inwestycyjnych, wyglądają następująco:

i-01.jpg

Zobaczmy bliżej, jak będziemy inwestować.

1.Gospodarka komunalna ? 9 524 000 zł


i-02.jpg

2.Oświata i edukacja ? 5 400 000 zł  • Budowa sali sportowej przy SP 4 przy ul. Dużej 3 ? I etap (stan surowy),

  • Projekt budowy gimnazjum wraz z otoczeniem przy ul. Wspólnej,

  • Kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Pomnikowej 21 (stare skrzydło)

  • Projekt modernizacji boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 przy ul Wczasowej.


3.Polityka społeczna ? 654 000 zł


i-03.jpg

4.Pozostała działalność ? 600 950 zł


i-04.jpg

Opracowanie: Włodzimierz Karpiński

Źródło danych liczbowych: Projekt budżetu miasta Marki na 2008 rok.
http://bip.marki.pl/pl/bip/budzet/2008/01

Galeria

fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry