Sprawozdanie roczne UKS JOKER za 2009 r.

Janusz Aftyka UKSJoker

 16 stycznia 2010    20:54

spraw3Niewątpliwie 2009 rok należał do bardzo pracowitych. Założenia przyjęte na ten okres zostały w zupełności zrealizowane. Mimo, że był to trzeci rok działalności, możemy pochwalić się osiągnięciami w postaci kilkunastu pokazów na terenie Marek, Warszawy i okolic, a także startem w zawodach ogólnopolskich: Mińsk Mazowiecki, Wrocław, Sochaczew - na których zawodnicy nasi zdobywali wysokie medalowe miejsca.Judocy z naszego klubu brali również udział w treningu z Mistrzami Olimpijskimi - podczas Pucharu Świata w marcu 2009 r.

Klub JOKER był także organizatorem I Ogólnopolskiego Turnieju Judo w Markach pod patronatem Burmistrza Miasta Marki. Zawody te w środowisku judo były uznane jako piekne widowisko dla dzieci.

spraw2Na turniej zaproszeni byli wszyscy przedstawiciele mareckich organizacji, dyrektorzy placówek oświatowych, radni - co, miało wskazywać na to,  jak bardzo ważna dla JOKERA jest konsolidacja całego środowiska. Dla podkreślenia wysokiej rangi współpracy stowarzyszeń zaproszenie specjalne przyjął Uczniowski Klub Sportowy SANCHIN, który wykonał profesjonalny pokaz karate. Gościem specjalnym turnieju był wielokrotny Mistrz Europy i Świata, uczestnik Igrzysk Olimpijskich - pan Adam Adamczyk, który oficjalnie przeprowadził trening przed zawodami dla ponad 200 uczestników z 15 klubów sportowych całej Polski. Profesjonalną organizacją całego turnieju, pierwszego turnieju judo w Markach, zajęli się wyłącznie rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia judo. Było to ważne podkreślenie tego, jak dorośli zaprzyjaźnili się z klubem, jak bardzo utożsamiają się z nim do dnia dzisiejszego.

To właśnie rodzice najmłodszych judoków (mieszkańcy Marek) są członkami zwyczajnymi naszego klubu. Zajmują oni rspraw1ównież wysokie stanowiska w składzie Zarządu. Bardzo cenimy sobie współpracę z rodzicami naszych zawodników. Dla konsolidacji i wspólnych działań, raz w tygodniu, rodzice dzieciaków spotykali się na grach zespołowych. Dodatkowo w ferie zimowe zorganizowany zsotał specjalny wyjazd integracyjny (zawodnicy+rodzice). W okresie wakaji judocy byli na 13-dniowym zgrupowaniu sportowym w Rudnie k./Wolsztyna.

Od września spora część członków klubu przechodziła szkolenia dotyczące pisania wniosków w projektach, m.in. psłużących pozyskiwaniu środków unijnych. Rozpoczęło to prace nad stworzeniem grupy, która w połączeniu z Radą Sportu przy UKS JOKER będzie pisała wnioski projektowe, tak by wzbogacić sport w naszym mieście. Szkolenia prowadzone są na terenie całej Polski - przez zaprzyjaźnione firmy szkoleniowe.  Środki finansowe na tę dukację pochodziły z funduszy  Unii Europejskiej.

Możemy pochwalić się kilkoma zdobytymi dotacjami ministerialnymi (wygranymi konkursami), głównie związanymi z wypoczynkiem letnim, a także dotacjami Urzędu Miasta Marki (programy profilaktyczne).

spraw4

Klub prowadził również zajęcia funny-judow przedszkolach na terenie Warszawy i okolic. Pod szyldem mareckim przedszkolacy rozwijali koordynację ruchową, a także wprowadzani byli w tajniki judo. W czerwcu najmłodsi za swoje osiągnięcia otrzymali dyplomy i złote medale z herbem Marek. Po raz pierwszy przyznaliśmy odznakę "Przyjaciel JOKERA" placówkom, które od dłuższego czasu współpracują z nami. Odznakę otrzymały dwa przedszkola" "Świat bajek" w Piasecznie oraz "Miasto Dzieci" w Warszawie. Uoczystość wręczenia dekretu i odznaki judocy uświetnili pokazami sportowymi.

Uruchomiliśmy nową stronę internetową naszego klubu www.jokersport.pl  , a także wprowadziliśmy nowyalternatywny adres: www.judowmarkach.pl

Bardzo ważnym elementem dla UKS JOKER jest konsolidacja środowiska mareckiego, dlatego oprócz zajęć dla dzieci prowadzone były zajęcia w sekcjach: gimnastyki, aerobicu, a także wspomnianych wcześniej gier zespołowych dla rodziców związanych z naszym klubem. Klub z tego tytułu nie zarabiał żadnych pieniędzy. Kwota ze składek członkowskich przeznaczana była w całości na wynagrodzenia dla instruktorów, a ZNACZNA część na wynajem sali.

Od kilku lat prowadzimy również bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego po szkole podstawowej. Zajęcia te odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 i cieszą się dużą popularnością.

JOKER na stałe współpracuje ze stowarzyszeniami mareckimi, takimi jak: Towarzystwo Przyjaciół Marek, UKS Sanchin, obecnie również Rock-Dzieciak. Nasz klub był również współorganizatorem lipcowego Rajdu Bercika, natomiast w powiecie wołomińskim organizatorem półkolonii letnich dla dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym. W 2009 roku odbyły się II półkolonie pod hasłem "Najpiękniejsze zakątki Europy" - połączone z zapaleniem znicza olimpijskiego.

Uczniowski Klub Sportowy JOKER jest otwarty na wszelką współpracę z instytucjami, dla których dobro dzieci jest rzeczą bardzo ważną. Odważnie podchodzimy do propozycji współpracy z innymi podmiotami. Wzorowo układała się współpraca z panią Teresą Urbanowską - redaktorem naczelnym  "Życia Powiatu Wołomińskiego", z firmami: SYGNITY, PKS POLONUS, KOBUS z Kobyłki, TUR z Kobyłki - to były zawsze życzliwe i ciepłe słowa pod naszym adresem, a także znaczne wsparcie finansowe i pomoc przy turniejach judo.

Koniec grudnia 9 r. to także Walne Zebranie Członków Klubu JOKER. Podjęta została uchwała o skróceniu kadencji dotychczasowego Zarządu (wniosek poparty przez wszystkich zebranych, umotywowany rezygnacją niektórych członków). Jednogłośnie został wybrany nowy Zarząd, który wraz z Radą Sportu będzie działał przez kolejne 6 lat. Zebranie to było również podyktowane koniecznością dokonania zmian w statucie, tak aby UKS JOKER mógł sie stać organizacją pożytku publicznego.

W planach na 2010 rok poza stworzeniem grupy projektowej jest przeprowadzenie dwóch turniejów judo w Markach. Pierwszy - 20 lutego 2010,  Mazowiecka I liga Funny Judo, zawody rankingowe dla najmłodszych, którzy rozpoczynają swoją karierę w judo (a więc skupienie dzieci, rodziców z całej Warszawy i okolic, goszczenie środowiska judo, władz okręgowych). Następny - to II Ogólnopolski Turniej Judo, pod koniec marca. Planujemy, aby gościem specjalnym podczas turnieju był wielokrotny Mistrz Europy, Świata, a także Mistrz Olimpijski, Paweł Nastula. W związku z turniejem marcowym odbędzie się również wizyta studyjna organizacji pozarządowych z całej Polski. Celem tej wizyty będzie m.in. funkcjonowanie i aktywizowanie rodziców zawodników JOKERA.spraw5

Tak duży rozwój działalności klubu byłby jednak niemożliwy, gdyby nie bardzo duże zaangażowanie rodziców i środowiska mareckiego, a także pomoc i zaufanie przedstawicieli naszego miasta, z Burmistrzem na czele. Podziękowania należą się Naczelnikom Urzędu Miasta Marki: p. Piotrowi Matusiakowi, p. Ewie Motyczyńskiej, którzy w ramach swoich kompetencji zawsze pomagali naszemu środowisku. Otrzymana dotacja w kwocie 15 tys zł od Urzędu Miasta Marki, niskie stawki składek członkowskich spowodowały, że klub, oprócz profesjonalnie prowadzonych zajęć sportowych miał fundusze na rozwój swojej działalności: plakaty, ulotki, reklamy, gadżety, kubki, koszulki itp. Dzięki temu JOKER stał się klubem rozpoznawalnym i bardzo cenionym w środowisku jako organizacja w pełni profesjonalna.

Od września, niestety, borykamy się jednak z małymi problemami dotyczącymi finansowania sali gimnastycznej w której prowadzone są zajęcia judo, a także z brakiem możliwości rozwijania się pod kątem judo. Prowadzimy szkolenie dzieci nie tylko dla jednej szkoły - ale chętnie gościmy w naszych murach wszystkie mareckie (i nie tylko) dzieci. Z tego jednak powodu mamy duże problemy - dlatego liczymy na wyrozumiałość i pomoc władz, a także przychylność i dobre słowo społeczeństwa mareckiego.

Naszym marzeniem w ubiegłym roku było mieć profesjonalną salkę do judo na wyłączność - z na stałe rozłożonymi materacami. Nie rezygnujemy z tego marzenia. Wierzymy, że cel ten wspólnie osiągniemy.

W imieniu Zarządu Prezes UKS JOKER ~ Janusz Aftyka

Marki, styczeń 2010

Galeria

fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry