Kanalizacja sanitarna w mieście Marki.

Piotr Matusiak UMMarki

 15 lutego 2010    15:29

IMG_5613aBudowa sieci kanalizacyjnej dla naszego miasta trwa już od kilku lat. Do chwili obecnej zakończono budowę 2 przepompowni ścieków (P 16 przy ul. Dużej i P 20 przy ul. Grunwaldzkiej), około 4,5 kilometra sieci ulicznej (Duża, Pomnikowa, część Grunwaldzkiej, Zimna, Prosta i Mokra) oraz kolektora o średnicy 800 mm, który będzie odprowadzał wszystkie ścieki z Marek do Warszawy.

Wybudowane instalacje są niezwykle ważne z punktu widzenia funkcjonowania całego systemu kanalizacyjnego. My jednak czekamy na rozpoczęcie budowy zasadniczej części sieci ulicznej.

W dniu 8 lutego 2010 roku ogłoszone zostały dwa pierwsze przetargi. Ogłoszono je na roboty obejmujące swoim zasięgiem południowo-zachodnią część miasta (od granicy z Warszawą do ul. Słonecznej) oraz środkowo-wschodnią część Marek (od ul. Stawowej do Dużej po stronie wschodniej oraz od Grunwaldzkiej do Kasztanowej po stronie zachodniej). Dwa kolejne przetargi będą ogłoszone w maju a piąty ostatni przetarg w lipcu.

IMG_5621

Najbliższe trzy lata będą wypełnione intensywnymi robotami budowlanymi. Będą się spełniały nadzieje wielu pokoleń Markowian. Nie możemy jednak zapominać, że budowa kanalizacji to także niemożliwe do uniknięcia uciążliwości. Rozkopane ulice i trudności w dojechaniu do swojej posesji niejednego z nas będą doprowadzały do irytacji.
Przygotowaniom do budowy, a zwłaszcza do wykorzystania ogromnych środków unijnych towarzyszy niewyobrażalna praca biurokratyczna. W grudniu ubiegłego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierował nasz projekt do oceny przez JASPERS’a1), co stanowi ostatni etap przed skierowaniem projektu do Komisji Europejskiej w Brukseli.

IMG_5611

W dniu 11 stycznia 2010 roku gościliśmy w Markach przedstawicieli z JASPERS’a. Pan Waldemar Jastrzemski (Environment Economist) i Pan Magnus Emanuelsson (Water Engineer), a także formalna opiekunka naszego projektu Pani Anna Borowska z Departamentu Ochrony Wód z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spotkali się z Burmistrzem Miasta Marki oraz Dyrektorem Zarządu Wodociągu Mareckiego wraz z zespołem Jednostki Realizującej Projekt. Goście wysłuchali prezentacji dotyczących naszego miasta oraz działalności Spółki Wodociąg Marecki.

Goście zwiedzili obiekty wodociągowe i kanalizacyjne oraz kilka rejonów naszego miasta w celu zapoznania się z jego charakterem i topografią. Wynikiem rekonesansu na obszarach gęstej sieci ulicznej i intensywnej zabudowy mieszkalnej było jednoznaczne potwierdzenie potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej.

IMG_5649

W drugim dniu wizyty (12 stycznia) odbyło się spotkanie, w trakcie którego Kierownik Jednostki realizującej Projekt Pan Zbigniew Maksym dokonał prezentacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Markach. Po jej zakończeniu przeprowadzono merytoryczna dyskusję nad elementami Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie. Przedstawiciele JASPERS’a bardzo dobrze ocenili stan przygotowań naszego miasta do budowy sieci kanalizacyjnej oraz jakość przygotowanego przez nas wniosku o dofinansowanie budowy środkami unijnymi.


1) JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich) jest nową partnerską inicjatywą Komisji Europejskiej i obu banków - Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), mającą na celu pomaganie państwom członkowskim w Europie Środkowej i Wschodniej w przygotowaniu wysokiej jakości projektów, które otrzymają pomoc z Funduszy Strukturalnych UE i z Funduszu Spójności.
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Galeria

fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry