Obwodnica Marek

Piotr Matusiak UMMarki

 22 lutego 2010    12:50

ikona_1088
Przedstawiamy kolejne dokumenty dotyczące działań miejskiego samorządu na rzecz budowy drogi ekspresowej S-8.
Pismo burmistrza Marek do Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prezentujące najważniejsze dla miasta aspekty budowy drogi ekspresowej S-8 w nawiązaniu do spotkania jakie odbyło się podczas XXXVI sesji Rady Miasta Marki
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

W dniu 21 stycznia 20 10 roku w trakcie XXXVI sesji Rady Miasta Marki odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji oraz Projektanta, którego celem było zapoznanie władz miasta oraz mieszkańców Marek ze studium projektu budowlanego Wschodniej Obwodnicy Warszawy od węzła "Marki" do węzła "Lubelska". Zaprezentowane materiały szczególnie nas interesują, gdyż odcinek projektowanej drogi od węzła "Marki" do węzła "Drewnica" będzie stanowił ważną część obwodnicy Marek i Radzymina.

Pragnę przypomnieć, że mieszkańcy naszego miasta stanowczo domagają się przyspieszenia budowy obwodnicy Marek i Radzymina. Postulat ten jest nie tylko wyrazem dążenia do poprawy jakości życia w naszym mieście, ale także przejawem troski o jakość podróżowania tysięcy użytkowników dróg.

Od co najmniej 2005 roku zwracamy Państwa uwagę na kwestię kolejności realizacji dróg ekspresowych (S-8 i S-17). Dla nas ta sprawa ma zasadnicze znaczenie. W naszej ocenie skutkiem budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy przed budową odcinka drogi ekspresowej S-8 od Marek
do Radzymina będzie paraliż komunikacyjny.

Powszechnie znane problemy z ustaleniem przebiegu trasy autostrady A 2 na południu Warszawy, naj prawdopodobniej doprowadzą do przerwania jej budowy na węźle "Konotopa". W takiej sytuacji ruch tranzytowy w kierunku zachód-wschód zostanie w całości przeniesiony na drogę ekspresową S-8. Bez Obwodnicy Marek i Radzymina, jako fragmentu drogi ekspresowej S-S, kierowcy podróżujący na tym kierunku będą zmuszeni do przejeżdżania przez Marki.

Efekt paraliżu komunikacyjnego zwiększy realizowana obecnie w ramach przebudowy Trasy Toruńskiej organizacja ruchu na węźle "Marki". Już w poprzednich latach zwracaliśmy uwagę, że zastosowanie sygnalizacji świetlnej na zjeździe z Trasy Toruńskiej do Marek niewątpliwie spowoduje kilometrowe korki na samej Trasie Toruńskiej. Apelujemy o przeanalizowanie tej kwestii i ewentualne wprowadzenie zmian do przyjętych rozwiązań.

Z informacji podanych w trakcie spotkania w dniu 21 stycznia br. przez przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że również Państwo dostrzegacie problem kolejności realizacji dróg ekspresowych S-8 i S-17. Ucieszyła nas informacja, że dążycie Państwo do jednoczesnego rozpoczęcia budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy oraz Obwodnicy Marek i Radzymina.

Po prezentacji studium projektu budowlanego Wschodniej Obwodnicy Warszawy radni oraz inne osoby biorące udział w sesji Rady Miasta Marki zgłosili szereg pytań i wątpliwości. Najistotniejsze dotyczyły zabezpieczenia osiedla przy ul. Kosynierów przed hałasem i wibracjami.

Zaproszeni specjaliści poinformowali nas, że przewiduje się na tym odcinku budowę ekranów dźwiękochłonnych o wysokości 6 lub 8 metrów. W naszej ocenie brak jest podstaw do stwierdzenia, że zastosowanie tych rozwiązań zagwarantuje nieprzekraczanie dopuszczalnego poziomu hałasu. W trakcie postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie sporządzono mapy akustycznej. Tylko na jej podstawie można dokonać jednoznacznych ustaleń w tym zakresie. Nasze przewidywania dotyczące emisji hałasu pozwalają nam na domaganie się zaprojektowania ekranów typu półtunelowego. Takie żądanie formułowaliśmy kilkakrotnie w przeszłości na różnych etapach przygotowania inwestycji. Prosimy także o przeanalizowanie możliwości zastosowania na tym odcinku nawierzchni z materiałów gwarantujących ograniczoną emisję hałasu.

Kwestią, która także nie została w naszej ocenie dostatecznie przeanalizowana jest wpływ wibracji związanych z ruchem na projektowanej drodze na budynki mieszkalne przy ul. Kosynierów. Sprawa ta jest bardzo istotna w związku z sygnalizowanymi przez władze wspólnoty mieszkaniowej pęknięciami na elementach konstrukcyjnych tych budynków.

Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy będzie miała wielki wpływ na organizację ruchu na drogach lokalnych w naszym mieście, zwłaszcza na skrzyżowaniu ul. Ząbkowskiej i ul. Szpitalnej. Budowa wiaduktów Wschodniej Obwodnicy Warszawy nad tym skrzyżowaniem bez wątpienia wpłynie na ograniczenie widoczności uczestników ruchu na drogach lokalnych. W trakcie spotkania zgłoszono postulat dotyczący wybudowania na tym skrzyżowaniu ronda. W pełni popieramy to żądanie, gdyż rondo wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa.

Innym skutkiem budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na terenie naszego miasta będą ograniczenia w komunikacji pomiędzy Markami a Ząbkami. Ograniczenia te będą dotyczyły nie tylko kierowców pojazdów mechanicznych, ale także rowerzystów i pieszych. Sprawa ta nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ na granicy Marek i Ząbek znajduje się cmentarz, do którego dostęp od strony Marek będzie niemożliwy. W trakcie spotkania zgłoszono żądanie zaprojektowania wybudowania przejść podziemnych (tuneli) ze ścieżkami rowerowymi pozwalających na przejście i przejazd rowerem na drugą stronę drogi. Jest to tym bardziej uzasadnione, że przewiduje się takie tunele dla dzikich zwierząt.

Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy może być przyczyną ograniczenia dostępu do drogi publicznej wielu nieruchomości leżących na terenie Marek. Z sytuacją taką spotkaliśmy się w związku z budową Trasy Toruńskiej. Mając tak przykre doświadczenia, nie zgodzimy się na to, aby po wybudowaniu Wschodniej Obwodnicy Warszawy, dojazdu do drogi publicznej była pozbawiona jakakolwiek nieruchomość na terenie naszego miasta. Podczas spotkania zgłoszono postulat wybudowania równoległej do Wschodniej Obwodnicy Warszawy drogi dojazdowej do nieruchomości położonych na terenie naszego miasta, które posiadają w chwili obecnej dojazd od strony miasta Ząbki.

Wiele miejsca w dyskusji podczas spotkania w dniu 21 stycznia 2010 roku zajęła kwestia wykupu nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi oraz niezbędnych wyburzeń. Sprawa ta jest ściśle powiązana z koniecznością wypłaty godziwych odszkodowań dla właścicieli obiektów kolidujących z przebiegiem planowanej trasy. Domagamy się właściwego (nie tylko zgodnego z prawem) postępowania z właścicielami przejmowanych przez Państwo nieruchomości. W wielu przypadkach chodzi o rodzinne domy i jedyny dach nad głową. W odniesieniu do właścicieli przeznaczonych do wyburzenia domów mieszkalnych, odszkodowania muszą być wypłacane z wyprzedzeniem pozwalającym na wybudowanie nowych budynków.

W trakcie sesji zwrócono również uwagę na to, że projektowana W schodnia Obwodnica Warszawy powinna być drogą, po której będą się poruszały środki komunikacji zbiorowej. W związku z tym zgłoszono postulat uwzględnienia w opracowywanym projekcie także przystanków autobusowych.

Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy jest inwestycją oczekiwaną przez mieszkańców Marek, ale jej skutkiem będą także uciążliwości, które pogorszą jakość życia w naszym mieście. W tej sytuacji mamy prawo oczekiwać rekompensaty. Będzie nią infrastruktura towarzysząca drodze w postaci sieci ścieżek rowerowych. Ich zaprojektowania i realizacji stanowczo się domagamy.

W trakcie prac nad przygotowaniem budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy oraz Obwodnicy Marek i Radzymina, które trwają od lat, stanowisko oczekiwania naszej społeczności me ulegają zmianie. Wspieramy przygotowania do budowy, co znajdowało swój wyraz w opracowaniu i uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnych z Państwa oczekiwaniami. Domagamy się jednak zabezpieczenia naszych interesów. W związku z tym uprzejmie informuję, że pozytywnie opiniujemy przedstawione nam rozwiązania pod warunkiem uwzględnienia wyżej sformułowanych uwag.


Łącze wyrazy szacunku
Janusz Werczyński


Do wiadomości:
Rada Miasta Marki


Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry