2008-01-23 ? radni będą obradować

Krystyna Siennicka RadaMiastaMarki

 18 stycznia 2008    11:54

W środę 23 stycznia obradować będą dwie komisje naszej Rady Miasta. Jako pierwsza, bo o godzinie 11.00 rozpocznie swoje posiedzenie Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska. Jako druga, o godzinie 14.00 obradować będzie Komisja Budżetowo-Gospodarcza.
Nad czym będą radzić nasi radni?

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska


Pierwszym tematem, który będzie przedmiotem zainteresowania komisji, jest realizacja obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w mieście w okresie zimowym. Dotyczy to zarówno obowiązków, jakie nałożone są na mieszkańców jak i na Zakład Usług Komunalnych w Markach. Jeśli mowa o obowiązkach mieszkańców - komisja ma na uwadze odśnieżanie chodników, usuwanie nawisów z okapów i rynien wzdłuż posesji. Jeśli mówimy o obowiązkach Zakładu Usług Komunalnych - komisja ma na uwadze zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych.

Drugi temat, którym zajmie się komisja, to uciążliwe sąsiedztwo. Z zaproszenia na posiedzenie komisji wynika, że mowa tu będzie o dwóch sprawach:

- pierwsza dotyczy spalania w domowych paleniskach rzeczy, które powodują zanieczyszczanie powietrza i uniemożliwiają swobodne oddychanie;

- druga sprawa to problemy związane z hodowlą gołębi w naszym mieście, skargi osób mieszkających w sąsiedztwie.

Kolejny temat na posiedzeniu komisji to problem odpadów niebezpiecznych (elektrycznych i elektronicznych) na terenie naszego miasta.

Kolejne sprawy, to wydanie opinii o projektach uchwał skierowanych pod obrady komisji. Jakie to projekty i czego dotyczą, dowiemy się z nagrania.

Ciekawie zapowiada się kolejny punkt porządku obrad a mianowicie - Analiza prac i wnioski Zespołu Kontrolnego Komisji w zakresie ustalenia zgodności wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Markach za 2006 rok.

Po tym punkcie powinno pójść z górki. Komisja zapozna się ze sprawozdaniem ze swojej pracy w 2007 roku. A co i jak robili nasi radni w tej komisji, to przecież sami dobrze wiedzą. Potem tylko sprawy różne i zamknięcie posiedzenia.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza


Komisja rozpocznie swoje posiedzenie o godzinie 14.00.

W programie posiedzenia, między innymi:

  • Analiza i wydanie opinii w sprawie Strategii Mieszkaniowej Miasta Marki na lata 2008-2013. Na posiedzenie zaproszono autorów opracowania. Sama strategia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej od 4 stycznia tego roku.

  • Analiza i wydanie opinii Komisji o projekcie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

  • Analiza i wydanie opinii Komisji o projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej umowy zamiany nieruchomości. Jeśli się dobrze domyślam, to chodzi tu o zamianę nieruchomości z firmą Orange Development.

  • Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2007.


Krystyna Siennicka

Oficjalne informacje o posiedzeniach w Biuletynie Informacji Publicznej

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.
http://bip.marki.pl/pl/bip/rada_miasta/rada_2006_2010/07/01/17

Komisja Budżetowo-Gospodarcza
http://bip.marki.pl/pl/bip/rada_miasta/rada_2006_2010/05/01/24

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry