XV sesja Rady Miasta Marki

Krystyna Siennicka RadaMiastaMarki

 23 stycznia 2008    13:12

XV sesja Rady Miasta Marki zwołana została na 30 stycznia 2008 roku o godzinie 13.00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji z dnia 2007 roku.
5. Informacja z działalności Burmistrza Miasta Marki.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Marki na 2008 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku .
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Marki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Marki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Strategii Mieszkaniowej Miasta Marki na lata 2008 ? 2013.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej umowy zamiany nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr X/71/2003 Rady Miasta Marki z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie określenia opłaty targowej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr VIII/51/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Marki.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/53/2007 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani Katarzyny Kominek na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja odbędzie się w sali obrad Urzędu Miasta Marki.

Krystyna Siennicka
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej - XV sesja Rady Miasta Marki

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry