Rada uchwaliła regulamin czystości

Krystyna Siennicka RadaMiastaMarki

 5 lutego 2008    09:49

ks_00215.jpgBędzie czyściej?
Jest szansa. Jeśli będzie komu egzekwować przestrzeganie nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie naszego miasta. Regulamin został uchwalony w czasie ostatniej sesji Rady Miasta, czyli 30 stycznia. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Ogłasza się takie uchwały, które stanowią tak zwane ?prawo miejscowe?, w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Poprzedni regulamin, uchwalony w 2003 roku, straci tym samym moc obowiązującą.
Co nowego przynosi nam ten regulamin? Jest sporo nowości. I o nich tylko napiszę.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości


mcin00396.jpg

Regulamin nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie powinno nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji.
Z wypowiedzi Burmistrza wynika, że średni koszt takiego przyłączenia wynosi około 10 tysięcy zł. Trzeba więc będzie wcześniej odkładać pieniądze. I to nie przez 24 miesiące, ale dużo wcześniej. Będzie problem z samotnie mieszkającymi emerytami. Mam nadzieję że jak dojdzie co do czego, to będą mogli uzyskać nisko oprocentowany kredyt. Choćby z Banku Ochrony Środowiska.

mcj0149911.jpg

Mycie samochodów dozwolone będzie tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zabronione będzie odprowadzanie ścieków prosto na ziemię. Naprawy, drobne, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, dozwolone będą tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

mcj0223490.jpg

Parkowanie samochodów.
Na terenie Miasta Marki zabroniony zostanie wjazd, postój i parkowanie pojazdów mechanicznych poza miejscami dozwolonymi. W szczególności zabrani się parkowania na terenach zieleni przeznaczonej do wspólnego użytku publicznego, na przykład w parkach, na skwerach, trawnikach oraz na nie zadarnionym gruncie.

mcsl00629.jpg

Spalanie odpadów.
Na terenie Miasta Marki, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabronione zostanie spalanie odpadów na powierzchni ziemi oraz w piecach domowych. Dopuszczone będzie tylko spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych.

Rodzaj i wielkość pojemników na odpady


mcj0290178.jpg

Zbiorniki bezodpływowe.
Szambo ma być takiej wielkości, aby opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Wskaźnik wytwarzania ścieków przez jednego mieszkańca określono na 3,0 metry sześcienne na osobę na miesiąc.

mcj0234854.jpg

Wyposażenie w pojemniki na odpady ma wyglądać następująco:
- jedno, dwu- lub trzyosobowa rodzina zobowiązana będzie posiadać jeden kubeł o minimalnej pojemności -110 litrów,
- cztero, pięcio- lub sześcioosobowa rodzina zobowiązana będzie posiadać dwa kubły o min. pojemności 110 litrów każdy lub jeden kubeł o pojemności min. 240 litrów,
- siedmioosobowa rodzina zobowiązana będzie posiadać trzy kubły o pojemności minimalnej . 110 litrów każdy,

Obowiązki w zakresie podpisania umów


Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych.
Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb), właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat.
Kontroli wykonywania obowiązku odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz dowodów opłat z tego tytułu dokonywać będzie Burmistrz. Oczywiście nie osobiście.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe


mcj0430089.jpgObowiązki właścicieli psów.
Psy mają być na smyczy. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości, może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. Nieruchomość powinna być odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. Właściciele będą zobowiązani do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. W szczególności na chodnikach, jezdniach placach, parkingach, terenach zielonych, itp.

Chociaż pisze o nowych obowiązkach dla nas mieszkańców, to wspomnieć muszę o nowym obowiązku dla gminy.

mcj0215331.jpgKosze na śmieci.
W regulaminie znalazł się zapis mówiący o tym, że w miejscach publicznym muszą być obowiązkowe ustawione kosze na śmieci. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi w Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego i w parkach nie może przekraczać 150 m.
Na przystankach autobusowych kosze powinny być ustawione obok wiaty, a jeśli jej nie ma - to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku, czyli "słupka".

A tak wygląda Aleja Marszałka Piłsudskiego wczesnym rankiem.

ks_00213.jpg ks_00212.jpg ks_00215.jpg


 ks_00214.jpg ks_00217.jpgPrzejedzie za parę chwil samochód Zakładu Usług komunalnych i wszystko posprząta.
Ale chodzi o co innego. Nie tam jest czysto gdzie dużo sprzątających, ale tam, gdzie mało brudzących. Ale jak przekonać brudasów?

To co napisałam o regulaminie, to z konieczności bardzo powierzchowny jego przegląd .
Całość liczy sobie IX rozdziałów i 20 paragrafów na 13 stronach.
Uchwała oraz regulamin dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.marki.pl/pl/bip/uchwaly/2008/122

Krystyna Siennicka

Galeria

fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry