Kogo dotowaliśmy w 2007 roku

Krystyna Siennicka RadaMiastaMarki

 20 lutego 2008    15:25

mcj0404625.jpgBurmistrz naszego miasta udziela corocznie dotacji. Jest to kwota powyżej 300 tysięcy złotych. Komisja oświaty, Kultury i Spotu postanowiła dokonać, na swoim posiedzeniu w dniu 13 lutego, oceny realizacji dotacji Urzędu Miasta dla instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń działających w Markach. Zobaczmy, więc jak to z dotacjami było, czyli kogo dotowaliśmy.

W 2007 roku, jako pierwszy rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu. Jak określono w informacji ? chodziło o upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Miasta Marki wraz z utrzymaniem stadionu sportowego przy ul. Wspólnej 12. Wpłynęła w terminie 1 oferta, złożona przez Mareckie Towarzystwo Sportowe MARCOVIA 2000. Burmistrz przyznał dotację 280.000,00 zł.

W nagraniu usłyszymy o dotacji w wysokości 310 tysięcy złotych. Albo jest to pomyłka, albo z różnych względów dołożono kasy. Jak by nie było, nie ma o co kopii kruszyć.

Źródło: Informacja o pracy Burmistrza
http://bip.marki.pl/pl/bip/zarzad_gminy/info_2007_03

Przed omówieniem kolejnej dotacji ? uwaga merytoryczna. W informacjach o pracy Burmistrza, konsekwentnie pisze się o dofinansowaniu. Jest to błąd. Chodzi ciągle o dotacje. Dofinansowanie oznacza coś zupełnie innego.

Ja wiem, że sprowadza się to w gruncie rzeczy do przeznaczenia pieniędzy na jakiś cel. Ale akurat w sprawach pieniędzy publicznych musimy rozumieć to samo mówiąc to samo.
Czyli nie mylić dotacji z dofinansowaniem.

Mogę się mądrzyć w tym temacie, ponieważ wyjaśnił mi tę różnicę Pan Marek Kroczek. Więc korzystając z Jego wyjaśnienia, postaram się przedstawić to językiem zrozumiałym dla wszystkich.

Otóż tak. Jest temat, czyli robota do wykonania. Lub też zadanie. Jak nazwiemy, tak nazwiemy, ale rzecz sprowadza się do tego, że trzeba coś zrobić. Bo gmina ma taki obowiązek. Burmistrz więc ogłasza ? jest to i to do zrobienia. W poprzednich latach przeznaczaliśmy na ten cel tyle a tyle pieniędzy. I pyta, ? kto chce się podjąć tego zadania. Zgłaszają się chętni. Burmistrz każe komisji rozpatrzeć oferty i wybrać najlepszą. Później mówi wybranemu ? no dobrze, dostaniesz tyle i tyle kasy i masz zrobić to i to. Spisuje odpowiednią umowę i gotowe.

Czyli jeszcze krócej ? Burmistrz daje ?kasę? i mówi, na co daje.
Pochwaliłam się swoją wiedzą i wystarczy. Wracamy do udzielonych dotacji.

Kolejne rozstrzygnięcie dotyczyło otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Konkretnie chodziło o prowadzenie zajęć opiekuńczo ? wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych.

Wsparcie otrzymali:
1. Towarzystwo Powściągliwość i Praca z Marek. Kwota dotacji ? 15.000,00 zł. Miejsce wykonywania działalności ? Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy w Marach przy ul. Piłsudskiego 252,
2. Mazowiecki oddział terenowy TRAD ?SZANSA? w Markach. Kwota dotacji ? 15.000,00 zł. Miejsce wykonywania działalności ? Zespół Szkół Nr 2 w Markach przy ul. Wczasowej 5.

W nagraniu nie ma mowy o tych dotacjach. Prawdopodobnie zostały zaliczone do dofinansowania. Może na to wskazywać użyty w określeniu zwrot ? realizacja w formie wsparcia zadania publicznego. Ale sądzę, że referująca temat Pani Ewa Motyczyńska wie lepiej. Ja piszę o tym przy okazji dotacji, aby nie psuć obrazu dofinansowań,. Tam będą imprezy kulturalne, oświatowe i sportowe.
Jak by nie było, pieniądze zostały wydane na szlachetny cel.

Źródło: Informacja o pracy Burmistrza
http://bip.marki.pl/pl/bip/zarzad_gminy/info_2007_04

Trzeci konkurs ofert dotyczył realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i obejmował dwa zadania:
Zadanie 1 - zorganizowanie opieki i wsparcia dla bezdomnych mężczyzn posiadających skierowanie Urzędu Miasta Marki:


  • udzielenie schronienia i zapewnienie godziwych warunków przebywania dla bezdomnych mężczyzn,

  • zapewnienie jednego ciepłego posiłku oraz niezbędnego ubrania podopiecznym,

  • zapewnienie usług opiekuńczych,

  • prowadzenie programu wspierającego wychodzenie z bezdomności i z nałogów.


Do konkursu przystąpiło Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności ? Orioniści Prowincja Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 12.
Miejsce wykonywania zadania - Schronisko ?Don Orione? w Czarnej, przy ul. Witosa 46.
Oferta została przyjęta. Burmistrz zdecydował o udzieleniu dotacji w wysokości 10 tysięcy zł.

Zadanie 2 - prowadzenie domowej opieki hospicyjnej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki.

Do konkursu przystąpił Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów z siedzibą w Warszawie przy ul. Tykocińskiej 27/35.
Miejsce wykonywania zadania - dom chorego oraz siedziba oferenta.
Oferta została przyjęta.Burmistrz udzielił dotacji w wysokości 10 tysięcy zł.
W nagraniu usłyszymy te same dane. Zarówno oferentów jak i kwoty dotacji.

Źródło: Informacja o pracy Burmistrza Miasta Marki
http://bip.marki.pl/pl/bip/zarzad_gminy/info_2007_06

Pytanie, jakie zadał Przewodniczący Marek Kroczek, dotyczyło oceny realizacji udzielanych dotacji. Z wyjaśnienia Naczelnik Wydziału Organizacyjnego wynika, że wszyscy ?dotowani? mają obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe z realizacji dotacji.

W zasadzie temat można uznać za wyczerpany, zgodnie z zapisem w porządku obrad. Miała być ocena realizacji dotacji i była.

Ale Pani Naczelnik zaskoczyła mnie mile. Okazało się, że ma przygotowany materiał dotyczący dofinansowania w 2007 roku wszystkich imprez ogólno-miejskich. Zarówno kulturalnych jak i oświatowych. Na ich dofinansowanie przeznaczono kwotę ponad 206 tysięcy złotych. Przygotowała także informację o imprezach sportowych. Tu kwota dofinansowania wyniosła ponad 143 tysiące złotych.

Ale to zostawiam na następny tekst, aby nie nużyć zbytnio czytających.

Krystyna Siennicka
Źródła: nagranie z posiedzenia komisji 03: 40 do 51:20
http://marki.pl/nagrania/okis/okis_21_2008-02-13_13.7MB.mp3
Informacje o pracy Burmistrza
http://bip.marki.pl/pl/bip/zarzad_gminy/info_2007_03
http://bip.marki.pl/pl/bip/zarzad_gminy/info_2007_04
http://bip.marki.pl/pl/bip/zarzad_gminy/info_2007_06

Galeria

fot. 1

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry