Z komisji Zdrowia ? 21-02-2008

Krystyna Siennicka RadaMiastaMarki

 9 marca 2008    08:05

Komisja zdrowia obradowała w czwartek 21 lutego. Posiedzenie trwało 2 godziny 41 minut. Do porządku obrad zgłosił swoje zastrzeżenie radny Orłowski. Konkretnie do punktu 5 - Analiza dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Markach za 2007 rok. A konkretniej ? stwierdził, że nie spotkał się z takim dokumentem, który komisja mogłaby analizować.

Potwierdził to burmistrz. Stwierdził, że rzeczywiście takiego dokumentu nie ma i nie będzie na tym posiedzeniu. Chyba, że komisja sobie zażyczy, ale wtedy prosi o czas na jego sporządzenie. W związku z tym zaproponował, aby ten punkt nazwać ? Informacja burmistrza na temat przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Markach za 2007 rok.

Innych propozycji zmian nie zgłoszono i komisja przystąpiła do punktu 4

Działalność spółki gminnej ?Wodociąg Marecki?.


Z ramienia spółki w posiedzeniu uczestniczył Prokurent Zarządu - Mirosław Pakuła, który przedstawił informację o jakości wody oraz o projektach rozbudowy kanalizacji. Poruszono również sprawę audytu, oraz remontu kanalizacji na odcinku Mieszka I ? Główna przepompownia.

Informacja burmistrza na temat przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Markach za 2007 rok.


Informację w tej sprawie przedstawił Andrzej Kalinowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. Uzupełnił przedstawioną informację burmistrz.

W dyskusji, jako pierwszy zabrał głos radny Orłowski (48:15).
Stwierdził, że są dwa różne fundusze. Fundusz budżetowy na ochronę środowiska i tak zwany gminny fundusz. O nim właśnie teraz jest mowa. I pieniądze z tego funduszu powinny być, zdaniem radnego, wydawane na podstawie konkretnych wniosków.

Burmistrz potwierdził. Faktycznie to są dwa różne fundusze. Następnie przedstawił procedurę wydatkowania pieniędzy publicznych, właśnie opartą na wnioskach.

Komisja, dokładnie nie wiem, kto wpadł na to pierwszy, doszła do wniosku, aby wydatkowanie tych pieniędzy odbywało się na wniosek komisji.

Naczelnik Kalinowski (1: 09: 09) stwierdził, że jest już za późno. Główne wydatki są przewidziane. Można usiąść pod koniec roku, kiedy opracowywany jest budżet.

Tę część obrad zakończyło wystąpienie ? apel burmistrza. Zwrócił się do radnych z prośbą o sugestie, ? na co wydawać mniej, na co więcej, na co w ogóle nie wydawać a na co warto zacząć wydawać? Jest to wyraźna zachęta ? panie i panowie radni ? więcej aktywności. To od was ma zależeć, na co będą wydawane środki publiczne.

Moja uwaga jest taka ? warto, aby ten apel, mimo że skierowany do radnych, wziął sobie do serca Pan Naczelnik Kalinowski. Stan środków gminnego funduszu na początek 2007 roku wynosił 58 547 złotych. Na koniec 2007 roku na koncie było 194 722 złote.

Pada pytanie, ? dlaczego nie wydano tych środków? Czy naprawdę w Markach ochrona środowiska nie wymaga nakładów? A wystarczyło zwrócić się do komisji, szanowny Panie Naczelniku, w czasie przygotowywania budżetu z prośbą o zaopiniowanie proponowanych wydatków. Ale jeśli Pan, jako ?władza? wie wszystko lepiej, no to mamy to, co mamy.

A można by, jak zwrócił uwagę radny Dąbkowski (?), zwiększyć nakłady na likwidację pokryć azbestowych w Markach.

Nadeszła pora na szósty punkt posiedzenia ? 1:11:39

Analiza i wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne


Z wnioskiem o uznanie lasów za ochronne wystąpił dyrektor z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dotyczy to lasów położonych na terenie naszej gminy i będących w zarządzie Nadleśnictwa Drewnica. Z przedstawionego pisma nie wynika nic dla czytającego, jako że posługuje się dyrektor numerami, obrębami i czymś tam jeszcze. Ale o to akurat nie można mieć pretensji.

Można mieć natomiast pretensję, że nie usłyszeliśmy na komisji o jakie lasy chodzi. Choćby w przybliżeniu. Gdzie są konkretnie położone? Usłyszeliśmy jedynie, że pismo analizował Pan Kalinowski i uznał, że trzeba zaopiniować pozytywnie.

Myślę sobie tak. Przyjmijmy za pewnik, że analizował. Jeśli tak, to musiał spoglądać na mapę, co gdzie jest. Jeśli tak, to co mu przeszkadzało sporządzić notatkę i opisać granice każdego z nich, podobnie jak opisuje się granice obwodów wyborczych? Albo na mapce Marek zaznaczyć te lasy. Z zastrzeżeniem oczywiście, że jest to "około" i tylko orientacyjnie.

Głos w dyskusji zabrał radny Orłowski (1: 16: 57), pytając czy nie będzie to kolidować z planami S8 i drogi 631. Czy nie szykujemy sobie sami drugiej Rospudy?

Według zapewnień burmistrza, nie ma takiej kolizji.

Wszystko to oczywiście była dyskusja abstrakcyjna. Jako że nikt nie wie, o jakie lasy konkretnie chodzi? Zwrócił na to uwagę radny Orych (1: 22: 35) pytając o mapę, która miała być załącznikiem do wniosku. A której nikt z radnych nie otrzymał.

Komisja w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała wniosek o uznanie lasów za ochronne. Za taką opinią głosowało 9 radnych, nikt nie był przeciw. Wstrzymał się jeden radny ? Jan Orłowski.

Z satysfakcja wymieniam nazwisko radnego, który się wstrzymał od głosu. I to nie dlatego, że to akurat radny Orłowski. To nie ma znaczenia, kto. Chodzi o coś innego. Jest w mojej opinii niezwykle istotne, kto z radnych jak głosuje. Po raz pierwszy usłyszałam głośno wymienione nazwisko radnego, który się wstrzymał. Nie wiem czy przewodnicząca zrobiła to świadomie i celowo, czy po prostu ot tak. Mi się to spodobało. Gdyby miało wejść to do praktyki posiedzeń, jestem za.

I nadszedł punkt 7 ? 1:25:00

Dyskusja nad wnioskami Zespołu Kontrolnego Komisji w zakresie ustalenia zgodności wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Markach za 2006 rok - kontynuacja.


Punkt rozpoczął się od wystąpienia burmistrza. Na wstępie omówił zasady i procedurę przeprowadzenia i wskazując na błędy popełnione przez zespół kontrolny.

Jak oświadczył burmistrz po zapoznaniu się z protokołem, został on sporządzony w sposób nieprofesjonalny. Jako przykład podał, że według zespołu kwota rozchodów funduszu jest dwukrotnie wyższa od rzeczywistej. Zarzucono dokonywanie niezrozumiałych operacji na koncie funduszu. Wystąpienie burmistrz trwa 23 minuty i ?naszpikowane? jest szczegółami. Nie podejmuję się jego streszczenia. Odsyłam do nagrania.

Jako następny, głos zabrał radny Orłowski (1: 48: 10), szef zespołu kontrolnego.
Z jego wypowiedzi wynikało, że protokół, o którym mowa został sporządzony, jako roboczy dla komisji. Nie jest to protokół końcowy i za wcześnie trafił do burmistrza.

Komisja stanęła przed problemem jak odnieść się do tego protokołu. Przypomnę, nie podpisał go drugi z członków zespoły, czyli radny Grabowski. Komisja wysłuchała wyjaśnienia radnego Grabowskiego (1: 56: 05) o przyczynie, dla której odmówił podpisania protokołu. Po dyskusji podjęto następujące ustalenia ? zespół przygotuje protokół końcowy, który zostanie skierowany do burmistrza.

Komisja przystąpiła następnie do realizacji 8 punktu - 2:07:58

Profilaktyka zdrowotna:
- zadania publiczne na rzecz mieszkańców Miasta Marki - np. przesiewowe badania poziomu cukru we krwi, lub ciśnienia tętniczego (propozycje Radnych).


Dyskusja toczyła się wokół możliwości wsparcia finansowego badań profilaktycznych mieszkańców naszego miasta. Ostatecznie komisja postanowiła wystąpić z pismem do zakładów opieki zdrowotnej oraz ?rentgenowskiego" o informacje na temat zachorowań na terenie miasta. Komisja ma też spytać, zgodnie z sugestią radnego Jacka Orycha, jakie kierunki działań należałoby wspierać.

Ostatni, 9 punkt ? 2:23:10

Sprawy różne.


Radny Orłowski poinformował o posiedzeniu zespołu kontrolnego w dniu 27 lutego.
Dalej brakuje fragmentu nagrania ? prawdopodobnie nie włączył nikt mikrofonu. Z dalszego fragmentu nagrania wynika, że radny Orłowski poruszył sprawę regulaminu targowisk., Regulaminy takie, jak przyznał burmistrz, były kiedyś wywieszone. Temat został odnotowany do realizacji.

Radny Orłowski zwrócił się do burmistrza o współpracę z zespołem kontrolnym. Burmistrz podkreślił, że dokumenty księgowe są trudne do czytania, dlatego zespół musi niestety pytać. Nie może poprzestać na obejrzeniu dokumentów. Zadeklarował złożenie wszelkich wyjaśnień ze strony kompetentnych pracowników.

Burmistrz poinformował także (2: 34: 50) o wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Markach i jego skutkach.

Radny Młodzianowski zadał pytanie (2: 36: 43) o budowę komisariatu w Markach. Z wypowiedzi burmistrza wynika, że w sprawie chyba nic się nie dzieje.

Radny (?) zgłosił prośbę do burmistrza, aby zdjąć siatkę ogrodzeniową przy stojaku na rowery. Trudno jest odpiąć rower, ponieważ nie ma dostępu do zamknięcia, kiedy wszystkie miejsca są zajęte. Burmistrz przyjął temat do realizacji.

Na zakończenie przewodnicząca zaapelowała do radnych, aby każdy wniosek kończył się konkretną propozycją podjęcie ustaleń przez komisję. To nie tylko usprawni prace, ale i pozwoli uniknąć nieporozumień.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Krystyna Siennicka
Źródło: nagranie z posiedzenia komisji

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry