Radni rozliczyli dotacje

Krystyna Siennicka RadaMiastaMarki

 9 marca 2008    08:08

mcj041561.jpg"Uważam, że dotacja w wysokości 320 tysięcy złotych (dlaczego tak dużo?) to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Na tym stadionie tak naprawdę nic się nie dzieje. A może Mareckie Towarzystwo Sportowe poszuka sobie sponsora?". Tekst ten pochodzi z komentarza Pani Alicji Górskiej do informacji o przyznaniu dotacji dla Mareckiego Towarzystwa Sportowego.

Tak dla sprostowania - dotacja wynosi 300 tysięcy złotych. Środki własne towarzystwa wynosza 20 tysięcy złotych. Razem czyni to 320 tysięcy złotych. Tak dla jasności. Ale nie w tym rzecz.

Idźmy innym tropem - otóż jak pisze Pani Alicja - "na tym stadionie tak naprawdę nic się nie dzieje". http://www.marki.net.pl/dotacja-dla-marcovi-2039

No tak, myśle sobie. Przecież to łatwo można sprawdzić. Nie tak dawno, bo 13 lutego tego roku nasza Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zajmowała się tematem następującym - "Ocena realizacji dotacji Urzędu Miasta dla instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń działających w Markach."

Dla jasności sytuacji dodam, że uczestniczy w tej komisji 10 radnych. A że cała rada nasza liczy sobie 21 radnych, to jakby nie liczyć, połowa rady, jest w składzie tej komisji. Równo połowa, ponieważ przewodnicząca rady nie jest w żadnej komisji.

Sytuacja wygląda więc następująco - połowa naszej rady zasiadła na posiedzeniu aby "pochylić się" nad problematyką realizacji dotacji. Co jak co, ale tak zacne i szacowne grono, musiało z należytą powagą zająć się tematem.

Pisałam już o dotacjach. Tak ogólnie. Pani Alicja sprowokowała mnie aby powrócić do szczegółów. No to zobaczmy jak dokonano analizy dotacji i co z tego wynika.

Przewodniczący komisji, radny Marek Kroczek stwierdził jasno i wyraźnie:

"Nam chodzi o to aby ocenić realizację dotacji. Jak to wygląda... Czy organizacje te w jakiś sposób rozliczają się ze sposobu realizacji dotacji?..."

Z wyjaśnienia przedstawicieli urzędu wynikało, że i owszem, wszyscy ?dotowani? mają obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe z realizacji dotacji. Sprawozdanie to ma, co wyraźnie zostało podkreślone, charakter finansowy a nie merytoryczny. Ocena tego sprawozdania nie leży w gestii urzędu. "Merytorycznie" to Burmistrz mówi na co daje pieniądze.

Takie stwierdzenie wysokiego przedstawiciela urzędu padło wyraźnie na posiedzeniu i jest w nagraniu. Komisja przyjęła to wyjaśnienie jako rzecz oczywistą. Musiało tak być, ponieważ nikt z radnych nie miał żadnych pytań. Ba, żaden z radnych nie miał jakichkolwiek wątpliwości.

Ale ja mam wątpliwości. Daję komuś 310 tysięcy złotych dotacji i nie mam prawa żądać "merytorycznego" rozliczenia tej dotacji? Coś tu nie gra.

Google przyjacielem mojego przyjaciela - i po kilku minutach mam odpowiedź na swoje pytania.
Gdyby zechciał ktoś z naszych radnych przygotować się do tematu, jak do lekcji, to złapał by natychmiast urzędników na tym, że nie bardzo wiedzą o czym mówią.

Otóż wzór sprawozdania z realizacji dotacji określa załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U Nr 264, poz.2207).
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
Część III. Dodatkowe informacje

W pouczeniu do wzoru sprawozdania czytamy:
Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

Tak więc szanowna komisjo, twierdzenie urzędników o tym, że ocena merytoryczna sprawozdania z realizacji dotacji nie leży w gestii urzędu, należy włożyć między bajki.

I to by było na tyle.

Krystyna Siennicka
Źródło: nagranie z posiedzenia komisji - od 4:40
http://marki.pl/nagrania/okis/okis_21_2008-02-13_13.7MB.mp3

Galeria

fot. 1

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry