19 marca 2008    09:56

Komisje naszej Rady Miasta ostro startują do pracy po świętach. Już drugiego dnia po świętach zbierają się dwie komisje rady. Następnego dnia obradować będzie kolejna komisja.

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska


Zbiera się jako pierwsza, 26 marca o godzinie 12.00. Komisja planuje zająć się następującymi tematami:

 • Współpraca z Nadleśnictwem Drewnica w zapobieganiu zaśmiecania lasów. Jak wynika z wypowiedzi przewodniczącej komisji na sesji rady, na posiedzenie komisji zaproszony zostanie przedstawiciel nadleśnictwa.

 • Ponowna analiza projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne. Projekt był już raz rozpatrywany na posiedzeniu komisji.Rozpatrywany był także na ostatniej sesji rady. W trakcie dyskusji został wycofany, na wniosek burmistrza, i przekazany komisji do ponownego rozpatrzenia.

 • Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

 • Analiza współpracy z placówkami oświatowymi w zakresie organizowania konkursów o tematyce ekologicznej ? propozycje Radnych.


Komisja Rewizyjna


Zbiera się na swoim posiedzeniu także 26 marca ale o godzinie 15.30.
Porządek obrad przewiduje:

 • Rozpatrzenie skargi Pani Jolanty Kur na Burmistrza Miasta Marki.

 • Analiza ?Zestawienia informacji z działań w latach 2004 ? 2007 dotyczących pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania przez gminę Marki?.

 • Kontrola umów dzierżawy gruntów komunalnych pod działalność gospodarczą, w tym pod reklamę - kontynuacja.


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu


Zbiera się dzień później, 27 marca o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Stefana Roweckiego ?Grota? przy ulicy Dużej 3.
W porządku obrad komisji:

 • Zapoznanie się z problemami Szkoły Podstawowej Nr 4.

 • Informacja na temat funkcjonowania świetlic środowiskowych, współfinansowanych przez Miasto Marki.

 • Analiza sposobu wydatkowania środków na pomoc materialną dla uczniów (stypendia Burmistrza Miasta i stypendia socjalne oraz inne formy).

 • Wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Marki.

 • Wydanie opinii o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXV/252/2005 Rady Miasta Marki z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Marki.


Krystyna Siennicka
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej
http://bip.marki.pl/pl/bip/rada_miasta/rada_2006_2010

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry