Burmistrz stawia na konsultacje

Krystyna Siennicka

 25 marca 2008    20:14

Już myślałam, że wołania o konsultacje społeczne pozostaną jak "głos wołającego na puszczy". A tu miła niespodzianka. Odzew przyszedł z najmniej spodziewanej strony. To burmistrz postawił na konsultacje. Powołał właśnie Radę Sportu miasta Marki. Uczynił radę swoim organem opiniodawczym i doradczym w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Co ma opiniować Rada Sportu?


  • strategie rozwoju miasta Marki w zakresie kultury fizycznej i sportu,

  • projekt budżetu miasta Marki w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,

  • projekty uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,

  • programy bazy sportowej na terenie miasta Marki,

  • plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta Marki, które są finansowane lub współfinansowane ze środków miasta Marki,

  • projekty inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej i sportu;

  • zasady współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,


Inne zadania postawione przez przez burmistrza przed Radą Sportu:

  • inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej i sportu oraz współudział w ustalaniu programu imprez, których organizatorem lub współorganizatorem byłoby miasto Marki,

  • propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych,

  • promowanie miasta Marki poprzez wspomaganie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu;


Rada składać się będzie z pięciu członków. Powoływać i odwoływać ich będzie burmistrz.

Rzecz chyba najistotniejsza ? członkowie Rady Sportu powoływani mają być spośród osób realizujących na terenie Miasta zadania w zakresie kultury fizycznej. Chyba nie ma bardziej kompetentnych ludzi w Markach.

Powołując radę, burmistrz przyznał - władza nie wie najlepiej - władza musi konsultować swoje zamierzenia , zwracać się do ludzi kompetentnych z prośbą o opinię. Jeśli oczywiście, chce być mądrą władzą ku pożytkowi ogólnemu.

Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rady Sportu mają mieć formę uchwał i obowiązywać wszystkich jej członków. Ponieważ członkowie rady maja wykonywać swoje funkcje społecznie, obsługę organizacyjną rady ma zapewnić Wydział ds. przygotowania i wdrażania programów unijnych oraz promocji miasta.

Rada składać ma burmistrzowi miasta coroczne sprawozdanie ze swojej działalności do dnia 30 czerwca każdego roku. Przyjdzie więc nam poczekać na pierwsze oceny. Na razie pozostaje życzyć udanego startu i powodzenia.

Krystyna Siennicka
Źródło:
Zarządzenie Burmistrza Miasta
http://bip.marki.pl/pl/bip/brm_prawo/2008/01/022

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry