KW Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze - program, ulotki, kandydaci

Krzysztof Bychowski Wybory

 13 listopada 2010    23:37

Lista nr 28
Strony komitetu: www.RadniMarek.pl, www.BurmistrzMarek.pl
Kontakt: http://www.radnimarek.pl/?page_id=15
Adres: ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki

Materiały wyborcze


Marecki Ekspress Wyborczy - (pdf 5Mb)

↑ top ↑


ProgramMarki to stale rozrastające się miasto. Cieszymy się, że mamy coraz więcej obywateli. Dołożymy wszelkich starań, aby zarówno „starym”, jak i „nowym” mieszkańcom, czyli nam wszystkim, stworzyć godne warunki życia. Jednak rosnąca liczba mieszkańców oraz fakt, że w poprzednich kadencjach nie zrealizowano jeszcze wielu podstawowych inwestycji, stawia przed nami ogromne wyzwanie. Jak temu podołać? Jesteśmy za zrównoważonym rozwojem, ale jednocześnie mamy świadomość, że nasi mieszkańcy nie mogą w nieskończoność czekać na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Program, który przedstawiamy poniżej, jest wynikiem analiz naszych potrzeb oraz możliwości.

Finanse – gospodarkaMamy pełną świadomość, że wdrażanie wielu inwestycji w oparciu tylko o budżet naszego miasta jest bardzo trudne. Abyśmy mogli dynamicznie nadrabiać cywilizacyjne zapóźnienie, powołamy zespół ludzi, który – mając jasno zdefiniowane cele – będzie aktywnie szukać zewnętrznych źródeł finansowania. To przede wszystkim środki unijne, ale i budżet centralny, wojewódzki czy agencji rządowych. Zadbamy o profesjonalizm w tej dziedzinie.

Drugim i bardzo ważnym zadaniem będzie zintensyfikowanie działań polegających na zwiększeniu wpływów do budżetu miasta. Wszyscy wiemy, że w Markach mieszka wiele osób, które z różnych przyczyn nie są zameldowane w naszym mieście. Szacujemy ostrożnie, że z tego tytułu nie wpływa do naszej kasy ok. 6 milionów złotych. Postaramy się to zmienić. Jest bardzo proste wyjście. Należy zachęcić naszych nie zameldowanych mieszkańców, aby złożyli w urzędzie skarbowym na druku NIP-3 informację o nowym miejscu zamieszkania – bez konieczności meldowania się w Markach. Gra idzie o duże pieniądze.

Infrastruktura


Nie odpuścimy tematu obwodnicy Marek. Jest to jedno z kluczowych zagadnień, które musi być rozwiązane w nadchodzącej kadencji. Kluczowe jest dopilnowanie, by inwestycja została wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych. To dopiero będzie oznaczać gwarancję finansowania budowy trasy.

Marki to nie tylko obwodnica. To drogi lokalne, na które od bardzo wielu lat czekają mieszkańcy. Przesuwający się termin budowy kanalizacji spowodował, że braki w tej dziedzinie są ogromne. Wraz z budową kanalizacji konieczne jest stworzenie realnego programu modernizacji, a w wielu przypadkach budowy nowych dróg: z odwodnieniem, chodnikami i oświetlaniem. I znów kluczową kwestią będzie zdobycie pieniędzy na ten cel.

Budowa sieci w ulicach to dopiero pierwszy krok do skanalizowania miasta. Ważniejsze jest to, by warunki przyłącza do sieci były na tyle atrakcyjne, aby w krótkim czasie z dobrodziejstw kanalizacji mogło skorzystać jak najwięcej mieszkańców naszego miasta. Stworzymy atrakcyjny program przyłączy gospodarstw do sieci kanalizacyjnej.

Należy pamiętać, że dynamiczny rozrost naszego miasta w ostatnich latach spowodował, że wiele rejonów Marek nie zostało w ogóle objętych obecnym programem budowy sieci kanalizacyjnej. Dołożymy starań, aby mieszkańcy tych rejonów w szybkim czasie mogli poczuć, że mieszkają w mieście XXI wieku i podłączyć swoje domostwa do sieci kanalizacyjnej.

EdukacjaJedenaście lat temu weszła reforma edukacji. Już wtedy było wiadomo, że w Markach potrzebne jest nowe i duże gimnazjum. W minionej kadencji po wielu zawirowaniach udało się w końcu ustalić jego lokalizację. Do realizacji pozostaje najważniejsza część: zabezpieczenie finansowania i budowa. Doprowadzimy do tego, aby budynek gimnazjum został wybudowany.

Problemy edukacyjne to nie tylko budynki – to przede wszystkim dzieci i ich potrzeby. Przy wszystkich placówkach szkolnych powinny powstać wielofunkcyjne boiska, które będą również dostępne po zajęciach lekcyjnych.

Stawiamy na sport jako najlepszy instrument, służącym wszystkim dziedzinom wychowania. Sportowe zmagania wywierają pozytywny wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Dla młodych ludzi m.in. z trudnych środowisk stanowi on główną, a czasami jedyną sferę aktywności społecznej. Dlatego będziemy wspierać działalność Uczniowskich Klubów Sportowych.

Odrębnym problemem pozostaje coraz bardziej odczuwalny brak miejsc w miejskich przedszkolach. Patrząc realnie na budżet trudno prognozować i obiecywać szybką budowę nowej placówki. Jednak można dołożyć wszelkich starań, by w procesie planistycznym – przy tworzeniu wieloletnich programów inwestycyjnych – ta tematyka została wzięta pod uwagę.

Obecne place zabaw są małe, w dużej mierze zdewastowane i nie cieszą się takim zainteresowaniem, jakim powinny. Podejmiemy prace nad zaprojektowaniem jednego dużego ogólnomiejskiego placu zabaw. Placu, który będzie magnesem dla wspólnego spędzania czasu całych mareckich rodzin.

BezpieczeństwoRozwój monitoringu
Przestępstwa przeciwko mieniu oraz chuligańskie wybryki wpływają na brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Doprowadzimy do objęcia strefą monitoringu dużo większej części miasta niż obecnie. Tak, aby w jak największej części Marek było bezpieczniej.

Aktywnie będziemy wspierać działalność policji poprzez dofinansowanie projektów podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców (dodatkowe piesze patrole).

Społeczeństwo obywatelskieChcemy i będziemy do tego dążyć, aby w Markach rozwijało się społeczeństwo obywatelskie. Wesprą je radni naszego stowarzyszenia, którzy doprowadzą do powstania rad osiedli-dzielnic naszego miasta. Będą one łącznikiem między urzędem a obywatelem. Dużo łatwiej zarządza się wiedząc, że można w każdej chwili przeprowadzić konsultacje z grupą mieszkańców, której dany problem dotyczy. Zupełnie inne są reakcje mieszkańców, jeśli wiedzą, że ich zdanie jest ważnym elementem w podejmowaniu przez miasto decyzji.
↑ top ↑


Kandydat na Burmistrza - Jacek Orych


www.BurmistrzMarek.pl

Wiek: 32 lata
Wykształcenie: wyższe – psycholog. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Zawodowo: od prawie 10 lat pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 2003 roku na stanowisku Głównego Specjalisty Wydziału Ogólnego
Rodzinnie: żona Kinga, córka Gabrysia (3 lata), syn Wiktor (3 miesiące)Szanowni Państwo,
Obiecać można wszystko, ale czy o to chodzi? Jestem odpowiedzialnym kandydatem, który nie powie Wam, że za mojej kadencji w Markach wyrosną nawet gruszki na wierzbie. Mam jednak za sobą czteroletnie doświadczenie jako radny i wiedzę, jak sprawić, abyśmy razem wznosili na wyżyny naszą małą ojczyznę. Dlatego zdecydowałem się sformułować 10 głównych zadań, które będę realizować, jeśli obdarzycie mnie Państwo kredytem zaufania. Zapraszam do lektury!

Tak dla rozwoju infrastrukturyTrzy najważniejsze obszary: Obwodnica – Kanalizacja – Drogi
Budowa obwodnicy Marek. To jedno z kluczowych zagadnień, które musi być rozwiązane w nadchodzącej kadencji. W tej chwili najważniejsze, aby skupić się na meritum sprawy: dopilnowaniu, aby obwodnica Marek (oba odcinki Piłsudskiego – Drewnica oraz Drewnica – Radzymin) znalazły się ostatecznie w Programie Budowy Dróg Krajowych oraz miały zapewnione finansowanie. Trzeba w dalszym ciągu lobbować w Sejmie, Radzie Ministrów, resorcie infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Decydenci muszą być świadomi naszej determinacji w tym zakresie. Tym bardziej, że rząd przymierza się do cięcia wydatków na drogi.

Rozpoczęcie budowy kanalizacji wyczekiwane było od lat przez wielu mieszkańców. Należy pamiętać, że projekt obejmuje tylko część miasta. Należy działać w dwóch kierunkach. Po pierwsze – trzeba szybko i sprawnie doprowadzić do skanalizowania całego miasta, po drugie – stworzyć wygodny i atrakcyjny pod względem finansowym program, by jak największa liczba mieszkańców podłączyła się do sieci kanalizacyjnej.

Budowa dróg wiąże się ściśle z budową kanalizacji. Przez wiele lat poprawienie infrastruktury warunkowane było budową kanalizacji. Teraz już nie będzie takiej wymówki. Równocześnie z powstającą siecią kanalizacyjną konieczne jest stworzenie realnego programu odbudowy, modernizacji, a w wielu przypadkach budowy nowych dróg. Dróg z odwodnieniem, chodnikami i oświetleniem.

Tak dla środków zewnętrznychŚrodki zewnętrzne często kojarzone są z dofinansowaniem, jakie można otrzymać z programów unijnych. To prawda, i trzeba korzystać z każdej takiej okazji. Jednak nie można zapomnieć o innych źródłach – dofinansowaniach z budżetu państwa, budżetu województwa, czy pieniędzy resortowych. Aby skutecznie i efektywnie tego dokonać, konieczne jest stworzenie zespołu kompetentnych ludzi, którzy potrafią znaleźć te środki i skutecznie po nie sięgnąć – nie tylko dla miasta, ale miejskich jednostek takich jak szkoły, biblioteka czy Marecki Ośrodek Kultury.

Tak dla rozwoju oświatyDwa aspekty: baza edukacyjna i poziom edukacji
Głównym zadaniem inwestycyjnym zbliżającej się kadencji jest budowa nowego gimnazjum. Od wielu lat szykowano się do tej inwestycji – teraz jest ona konieczna. Priorytetem jest wybór właściwej formy finansowania i rozpoczęcie budowy nowoczesnego gimnazjum. Należy jednak pamiętać, by obecna baza edukacyjna była modernizowana w miarę potrzeb i możliwości. Konieczne jest przeprowadzenie gruntownej inwentaryzacji i opracowanie realnego planu modernizacji placówek oświatowych (wraz z bazą sportową), w tym przedszkoli.

Nowoczesna baza to dopiero połowa sukcesu w procesie edukacyjnym naszych dzieci. To ludzie tworzą główny trzon kształtowania przyszłych pokoleń. Chcę dążyć do tego, by oferta edukacyjna była tak atrakcyjna, że nie będzie opłacało się wozić dzieci do Warszawy!

Tak dla zwiększenia bezpieczeństwaPo czterech latach budowy powstał piękny i nowoczesny budynek komisariatu policji. Rusza monitoring miejski. Są to elementy, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Ale czy to wystarczy? Jestem zwolennikiem powołania Straży Miejskiej na terenie naszego miasta, ale po przeprowadzeniu gruntownej analizy funkcjonalno-finansowej. I chodzi nie tylko o utrzymanie bezpieczeństwa, ale także kontroli porządku w mieście. Monitoring będzie sukcesywnie rozwijany i obejmować będzie zasięgiem coraz większy obszary Marek. Koniecznie trzeba wrócić do rozmów z Państwową Strażą Pożarną, by utworzyć na ternie Marek miejsce postoju jednostki PSP.

Tak dla sportu i rekreacjiMarki do dziś nie mają ogólnodostępnego boiska ze sztuczną nawierzchnią. Powstał nowy kompleks boisk przy Szkole Podstawowej nr 2, jednak jego dostępność będzie ograniczona i jest to oczywiste. Zadbam o budowę nowych obiektów. W mieście jest wiele miejsc, gdzie mogą one powstać. A środki na ich budowę nie muszą pochodzić tylko z programu „Moje Boisko Orlik 2012”.

Innym bardzo ważnym obszarem, który wymaga poprawy, są miejsca rekreacji. Trzeba rewitalizować park miejski, by stał się miejscem, gdzie można przyjść i odpocząć od codziennego zgiełku. Aby tak się stało, należy rozpocząć skuteczne rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat budowy ekranów akustycznych w tej części Marek.

Będę także dążył do zbudowania nowoczesnego, centralnego placu zabaw, ale nie wyobrażam sobie takiej inwestycji bez Państwa pomocy. Istniejące place zabaw, które są rozrzucone w różnych rejonach naszego miasta, muszą zostać wyremontowane i być w pełni bezpieczne dla najmłodszych.

Tak dla kulturyNie udało się przez ostatnie cztery lata rozpocząć rewitalizacji tzw. fabryki braci Brigss i Pałacyku. Nie znaczy to, że należy odejść od tego pomysłu. Wręcz przeciwnie. Jeśli nie udało się zdobyć na ten cel pieniędzy z Unii, musimy znaleźć inny sposób, by to miejsce zaczęło tętnić życiem i stać się symbolem Marek, łączącym przeszłość z przyszłością.

Tak dla rewitalizacjiWiele miejsc w Markach wymaga rewitalizacji. Symbolem są tzw. kamienice, które obecnie służą jako mieszkania komunalne. Ich stan i wygląd czasem uwłacza godności człowieka. Poszukamy rozwiązań, by go zmienić. Będę szczery – nie mogę obiecać, że ta kadencja przyniesie błyskawiczny przełom – jednak, jeśli nie zaczniemy nad tym tematem solidnie pracować – problem będzie narastał.

Jestem przekonany, że obszary które dziś określane są mianem „problemowych”, mogą w przyszłości stać się wizytówką naszego miasta.

Tak dla konsultacjiNic o Was bez Was. Oddanie głosu raz na cztery lata nie wyczerpuje limitu kontaktów samorząd-mieszkaniec. Mamy wiele obszarów życia codziennego, gdzie podstawą do wydania decyzji lub wskazania kierunku działań powinny być przeprowadzone wcześniej konsultacje: dotyczące kilku ulic, „dzielnicy” np. Zieleńca, czy wręcz całego miasta. Chcę także uwzględniać głos coraz bardziej aktywnych organizacji pozarządowych.

Tak dla nowoczesnego urzęduElektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, SMSowe i e-mailowe powiadomienie o załatwieniu sprawy. Terminowe załatwienie sprawy!!! W wielu gminach to standard. Standard, na który zasługują również Marki. Wielu z nas pracuje długo w Warszawie i często nie ma możliwości dojechania do urzędu na tyle wcześnie, by w spokoju załatwić konieczne sprawy urzędowe. Ale od czego są nowoczesne technologie! Nowoczesny i w pełni zinformatyzowany urząd w Markach musi być standardem.

Tak dla ładnych MarekŁadne Marki to takie, w których porządnie są wymalowane pasy drogowe i przejścia dla pieszych. Ładne Marki to takie, w których znaki drogowe nie chylą się ku upadkowi. Ładne Marki to takie, w których chodniki nie dość, że są, to jeszcze są równo położone. Ładne Marki to także wysprzątane Marki – również dzięki Waszym inicjatywom, które będę wspierał.

Jacek ORYCH
TAK dla MAREK↑ top ↑


Kandydaci do Rady Miasta Marki - Okręg nr 1


1. Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
2. Orłowski Jan Waldemar
3. Dwornikiewicz Katarzyna Izabela
4. Młodzianowski Grzegorz
5. Boguszewska Renata
6. Lis Robert
7. Ruszlewski Mirosław
8. Tankiewicz Robert
9. Krajewski Jerzy
10. Choroś Bogdan
11. Jaroch Michał Władysław

↑ top ↑


Kandydaci do Rady Miasta Marki - Okręg nr 2


1. Korotko Ryszard
2. Miechowicz Grzegorz
3. Piotrowski Marcin
4. Górski Andrzej
5. Pasternak Tadeusz
6. Romanowski Radosław
7. Kurek Mariusz
8. Domański Robert
9. Aszteborska Iwona
10. Jaźwińska Elzbieta
11. Chojnowski Paweł


↑ top ↑


Kandydaci do Rady Miasta Marki - Okręg nr 3


1. Orych Jacek
2. Pietrucha Dariusz
3. Szczepanik Andrzej
4. Borysewicz Maria
5. Lament Tadeusz
6. Dąbrowski Marcin
7. Skłodowski Tadeusz
8. Misior Ewa
9. Grześkiewicz Sylwester
10. Malinowska Alicja
11. Małachowska Iwona
12. Mikulski Włodzimierz
13. Krasuska Elżbieta
14. Grzywiński Grzegorz
15. Ostasz Szczepan

↑ top ↑Galeria

zdjecie

Krzysztof Bychowski

Rednacz portalu, jeden z jego pomysłodawców i twórców - odpowiedzialny za stronę techniczną i organizacyjną całego przedsięwzięcia.

Mieszkaniec Marek od 1995 roku, właściciel firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych - ACTIVENET www.avn.pl

@ RedNacz małpa marki kropka net kropka pl, 501 271 048

www.avn.pl

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry