PiS - nasi kandydaci do Rady Miasta w okręgu nr 3

Radek Dec PISMarki

 17 listopada 2010    11:51

Przedstawiamy naszych kandydatów do Rady Miasta w okręgu nr 3marki2141.Marek Gawkowski. Okręg 3, miejsce 1.
43 lata ekonomista. Szczęśliwy mąż Agnieszki oraz ojciec dwójki wspaniałych dzieci Oli i Bartka. Od urodzenia jest mieszkańcem Marek. Prawie 10 lat pracuje w Polskim Radiu S.A., gdzie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Programu 3 i odpowiada za finanse anteny. Praca w radiu pozwoliła mu zdobyć praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków unijnych. W wolnych chwilach lubi grać w tenisa stołowego.
Program wyborczy Marka:


  1. KULTURA, SPORT, REKREACJA, EDUKACJA -  nie musimy wozić naszych dzieci do Warszawy. W Markach też można stworzyć im warunki do zabawy, nauki, rekreacji, realizacji ambicji, rozwoju zdolności, talentów i zainteresowań. Z budżetu naszego miasta należy przeznaczyć większe środki na edukację, bezpłatne kółka zainteresowań oraz zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych organizowane w mareckich szkołach i domu kultury. Czas wreszcie zacząć budowę nowego gimnazjum.

  2. SZKOŁY. Czy chcielibyśmy aby nasze dzieci chodziły do nowoczesnych szkół z klasami wyposażonymi w nowoczesne pomoce naukowe ? Z salami sportowymi umożliwiającymi rozwój fizyczny w różnych dziedzinach sportu ? Z przestronnymi, bezpiecznymi szatniami ? TAK ? takie szkoły marzeń mogą stać się rzeczywistością ! Sięgnijmy po środki unijne !

  3. BEZPIECZEŃSTWO. My także możemy poczuć się bezpiecznie na naszych ulicach, placach zabaw, miejscach spotkań i w domach. Stawiam na współpracę  policji, urzędu miasta i  mieszkańców. To my wiemy jakie rejony naszego miasta są niebezpieczne i należy je szczególnie nadzorować. W budżecie Marek muszą znaleźć się pieniądze na policję i monitoring !

  4.  INFRASTRUKTURA. Zintensyfikowanie działań nad budową obwodnicy Marek, jak najszybsze dokończenie budowy kanalizacji, poprawa stanu gminnych dróg, pozyskanie środków na budowę Orlika, zagospodarowanie terenu po dawnym wysypisku śmieci, oświetlenie ulic, budowa centralnego placu zabaw to inwestycje na które należy zabezpieczyć fundusze w budżecie Marek oraz pozyskać fundusze unijne.

  5. POMOC DLA OSÓB W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. Nie zawsze potrzebne są duże pieniądze, częściej niezastąpiona  jest dobra wola. Organizacje pomocowe już u nas są. Natomiast możemy jeszcze więcej ! Każdy z Nas może pomóc takim osobom potrzeba tylko właściwej organizacji działań ludzi dobrej woli, mareckich przedsiębiorców, firm i instytucji. 

  6. ŚRODOWISKO. Nasza przestrzeń  miejska oraz lasy nie muszą być już dłużej śmietnikiem. Nie rozumiem jak w XXI wieku można tak zaniedbywać zielone płuca naszego miasta. Stawiam na edukację ale i też zwiększenie bezpłatnych usług wywozowych dla wszystkich mieszkańców Marek.


 

_DSC34292.Izabela Brzezińska. Okręg 3, miejsce 2.
Lat 47. Mieszka w Markach od urodzenia. Jest pedagogiem od 27 lat. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 4 w Markach. Sumiennie wykonuje swoje obowiązki i uczestniczy w inicjatywach społecznych i charytatywnych. Jest organizatorem m.in. kolonii letnich dla dzieci. W człowieku najbardziej ceni uczciwość i pracowitość. Wierzy, że może być godnym reprezentantem mieszkańców Marek. Jako członek Towarzystwa Przyjaciół Marek była współorganizatorem takich przedsięwzięć jak: Przystań Marki, Tak dla Obwodnicy Marek, Memoriał Bercika, TPM CUP i inne.

 

 

DSC_71173.Tadeusz Sienkiewicz. Okręg 3, miejsce 3.
Lat 59. Inżynier ekonomista. Absolwent Politechniki Warszawskiej.  Prezes Rejonowej Spółdzielni Handlowej w Markach. Z Markami związany od zawsze, zna doskonale problemy miasta i oczekiwania jego mieszkańców. Z zaangażowaniem i kompetentnie przewodniczył Komisji Budżetowo-Gospodarczej w poprzednich kadencjach Rady. Z uporem dąży do przeobrażeń wizerunku północnych rejonów miasta (m.in. Skwer Ks. Br. Markiewicza, ciąg rowerowo-pieszy w ulicy Legionowej, asfalt w ul. Granicznej), łącząc go z inwestycjami Spółdzielni, którą kieruje (nowy sklep, apteka, poczta, bank). Poza pracą zawodową chętnie podejmuje się działań integracyjnych na rzecz lokalnej społeczności. Swoje poglądy określa jako prawicowe, działając w organizacjach społecznych o takim charakterze. (Akcja Katolicka, Komitet Odbudowy Pomnika Żołnierzy 1920 r.). Również członek Towarzystwa Przyjaciół Marek. Nie należy do żadnego ugrupowania politycznego. Ostrożnie formułuje obietnice, wierząc że współpraca, również w Radzie, zapewni pomyślność miastu i jego mieszkańcom.

 

2a. Barbara Moczulska4.Barbara Moczulska. Okręg 3, miejsce 4.
38 lat, żona i matka dwojga dzieci (8 i 12 lat). Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Teologii oraz podyplomowe studia "Zarządzanie oświatą i kulturą". Pracuje jako nauczyciel-katecheta w Zespole Szkół w Słupnie, ponadto wspólnie z mężem prowadzi działalność gospodarczą na terenie Marek (firma Artmebl). Swój wolny czas poświęca na działalność społeczną, działając na rzecz oświaty, organizacji czasu wolnego dzieciom, współorganizacji imprez sportowych, zawodów warcabowych i szachowych w Markach i Słupnie. Od 2006 r. jest wiceprezesem UKS Struga, od 2009 r. skarbnikiem Mazowieckiego Okręgowego Związku Warcabowego. W 2009 r. otrzymała srebrną odznakę "Za zasługi dla sportu" nadaną przez Ministra Kultury i Sportu. Nie należy do żadnej partii politycznej, w życiu kieruje się zasadami moralności chrześcijańskiej, ważny jest dla niej patriotyzm i troska o Marki i ludzi jakich spotyka na co dzień.
W Markach mieszka od 8 lat, i już silnie wrosła w lokalne środowisko, a jako społecznik z krwi i kości chciałaby całą sobą służyć przyszłości, rozwojowi i dobru Marek i jego mieszkańców.
Jest przekonana, że doświadczenie matki, żony, nauczyciela, społecznika, biznesmena, kierowcy, klienta, pacjenta, sąsiada a przede wszystkim człowieka chcącego służyć innym byłyby pomocne w pracy Rady Miasta Marki.

 

_DSC35885.Teresa Laskowska. Okręg 3, miejsce 5.
Pedagog, lat 56. Od 30 lat mieszka w Markach. Na co dzień zajmuje się rozwiązywaniem problemów dzieci, młodzieży i rodziców przy Zespole Szkół nr 2 w Markach. Jako radna będzie godnie reprezentować naszą społeczność, popierać
inwestycje (budowa kanalizacji, obiektów Orlik 2012, wdrażanie dostępu do internetu) oraz dbać o poprawę jakości życia mieszkańców. Według Teresy Laskowskiej funkcja radnego jest misją, która ma przynosić wyłącznie pozytywne efekty.

 

22. Pasymowski6.Michał Pasymowski. Okręg 3, miejsce 6.
31 lat. Przywiązany do Marek od zawsze i na zawsze jest patriotą w zasięgu krajowym. Charakteryzuje go to, że nie wstydzi się do tego przyznać, nie jest koniunkturalistą i wie czym jest działanie pro publico bono. Marki znaczą dla niego naprawdę wiele. Jest młodym i ambitnym człowiekiem, wie czego chce większość mieszkańców Marek, bowiem sam jest jednym z nich. Będąc przedstawicielem młodego pokolenia, jego priorytetem w działalności samorządowej będzie przywiązanie właściwej wagi do kwesti pozyskiwania funduszy unijnych, które dotychczas na skutek zachowawczej polityki omijają Marki szerokim łukiem. Pozostałe informacje na temat kandydata mogącego wnieść świeżą krew i nowoczesne spojrzenie do struktur samorządowych znaleźć można na www.michalpasymowski.pl

 

_DSC33147.Lech Daniela. Okręg 3, miejsce 7.
Rodowita markowianka, ekonomistka. 60 lat, mężatka i matka 3 synów. Od lat obserwuje, że wszyscy borykamy się z tymi samymi problemami i dlatego postanowiła czynnie przyczynić się do poprawy życia nas wszystkich. Jako przyszła radna zamierza podjąć działania na rzecz budowy nowych dróg i modernizacji już istniejących oraz pełnego uzbrojenia Marek w sieć kanalizacyjną. Będzie dążyć do polepszenia warunków bytowych mieszkańców. Jak twierdzi, naszym najcenniejszym skarbem jest młodzież, dlatego chce również zadbać o lepsze wyposażenie szkół oraz stworzenie możliwości nauki wszystkim, niezależnie od stanu majątkowego. Będzie koncentrować swoje działania na celach realnych i możliwych do zrealizowania. Pragnie przyczynić się do rozwoju naszego miasta.

 

13. Alicja Jóźwiak8.Jóźwiak Alicja. Okręg 3, miejsce 8.
59 lat. Licencjonowany ekonomista. Prowadzi własną działalność w zakresie usług księgowych. Jest mieszkanką Marek od ponad 40 lat. Pozwoliło jej to na dokładne analizowanie zmian, jakie zachodziły w mieście. Mieszkańcy Marek to ludzie otwarci i życzliwi. Jak sama stwierdza, zasługujemy na więcej. Jako osoba z wieloletnim doświadczeniem w branży usługowej, jest pewna, że może pomóc Markom. Do jej priorytetów będzie należało:
- stworzenie bezpiecznej drogi do każdej szkoły Waszych dzieci,
- poprawa infrastruktuy i oświetlenia ulic,
- zorganizowanie placów zabaw,
- podniesienie bezpieczeństwa publicznego,
- wdrażanie w życie pomysłów mieszkańców.

 

4. Wioletta Lempkowska9.Lempkowska Wioletta. Okręg 3, miejsce 9.
Technik mechanizacji prac obliczeniowych. Lat 36. W Markach mieszka od urodzenia. Od 16 lat pracuje w firmie prosperującej na terenie Marek na stanowisku specjalisty ds. Logistyki. Jako wieloletnia mieszkanka Marek widzi potrzeby rozrastającego się miasta. Do tych potrzeb z pewnością należą:  żłobek, zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach państwowych, nowa lokalizacja dla gimnazjum, bezpieczne miejsca na spędzanie czasu wolnego dla młodzieży, obwodnica, drogi oraz polepszenie bezpieczeństwa w mieście.

 

5. Adam Klawczyński10.Adam Klawczyński. Okręg 3, miejsce 10.
25 lat. Z wykształcenia japonista pracujący jako nauczyciel języka japońskiego w Liceum Ogólnokształcącym. Całe życie mieszka w Markach, więc problemy i bolączki mieszkańców naszego miasta są mu doskonale znane. Aby miasto mogło się swobodnie rozwijać proponuje następujący program:
- rozszerzenie I strefy biletowej na całe Marki,
- przeniesienie policjantów ,,zza biurek do patrolowania ulic",
- rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej (ulice, chodniki, parkingi),
- budowa obwodnicy Marek,
- dbanie o estetykę naszego miasta.

 

_DSC345011.Rostek Andrzej. Okręg 3, miejsce 11.
40 lat. Żonaty, trójka dzieci. Z wykształcenie inżynier informatki o specjalizacji telekomunikacja. Od 1991 roku pracuje w  Telekomunikacji Polskiej na stanowisku starszego specjalisty. Zaangażowany w pracę społeczną działając przy Szkole Podstawowej nr 3, gdzie od tego roku pełni funkcję przewodniczącego Rady Rodziców. Jego program to:
- budowa gimnazjum z basenem,
- dążenie do jak najszybszej budowy obwodnicy,
- dążenie do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
- rozbudowa przedszkoli prywatnych i powstanie żłobka,
- wytycznie nowych ścieżek rowerowych,
- poprawa bezpieczeństwa lokalnego ruchu drogowego.

 

_DSC349612.Cedro Krzysztof. Okręg 3, miejsce 12.
Krzysztof Cedro, 25 lat. Mieszkaniec ulicy Rynkowej na Strudze. Kandyduje do Rady Miasta, ponieważ uważa, że Marki powinny rozwijać się równomiernie, a Struga została zapomniana przez włodarzy naszego miasta. Jego program:
1. Budowa bezpiecznego placu zabaw przy ulicy Rynkowej,
2. Uregulowanie ruchu na ulicy Granicznej w zakresie bezpieczeństwa poruszania się pieszych i samochodów,
3. Pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom Strugi,
4.Starania o budowę Orlika
5.Objęcie opieką gminy miejsc pamięci narodowej i małej architektury sakralnej
6.Estetyka przestrzeni miejskiej: schludne słupy ogłoszeniowe, wiaty przystankowe, kosze na śmieci, chodniki to już standard
7.Wytyczenie na Strudze ścieżek rowerowych
8.Rozbudowa przedszkoli państwowych, nie każdego stać na prywatne !
9.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez lepszą współpracę z policją, w tym dzielnicowymi

 

marki50213.Katarzyna Ziemiańska-Dec. Okręg 3, miejsce 13.
28 lat, mężatka, matka wspaniałego synka o imieniu Iwo. Na co dzień prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kadrowych oraz bezpieczeństwa pracy. Kandyduje do Rady Miasta, ponieważ uważa,  że naszemu miastu potrzeba więcej działania,  a mniej gadania. 
Mój program:
1.Budowa bezpiecznych placów zabaw i boisk osiedlowych
2.Pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom naszego miasta
3.Starania o budowę Orlika
4.Objęcie opieką gminy miejsc pamięci narodowej
5.Większe inwestycje w estetykę przestrzeni miejskiej: ładne słupy ogłoszeniowe, wiaty przystankowe, kosze na śmieci, chodniki
6.Większy wpływ mieszkańców na kierunek rozwoju Marek

 

14. Kamila Kwas. Okręg 3, miejsce 14.
21 lat. Szanując osiągnięcia radnych poprzednich kadencji uważa, że Marki potrzebują innego spojrzenia na sprawy bieżące i kierunki rozwoju miasta. Dlatego startuje. Chce utrzymać markowian w Markach, żeby silniej związać ich z naszą małą ojczyzną.
Jej program:
1) Rozbudowa przedszkoli państwowych.
2) Przyspieszenie budowy gimnazjum.
3) Skuteczne lobbowanie na rzecz obwodnicy.
4) Większy wpływ mieszkańców na decyzje dotycze kierunku rozwoju miasta.

 

TO tata15.Zalewski Grzegorz. Okręg nr 3, miejsce 15.
Handlowiec. Lat 47. Wieloletni pracownik FOC-ROULUNDS, obecnie na zasiłku przedemerytalnym, wraz z żoną prowadzi działalność gospodarczą. Z Markami jest związany od pokoleń, dlatego też bliskie mu są problemy mieszkańców. Chce pracować dla dobra całej społeczności, koncentrując swoje działania na realnych, możliwych do zrealizowania celach. Jako Radny nowej kadencji chce zająć się głównie pozyskiwaniem środków unijnych dla Naszego Miasta, jak również sprawą dla niego priorytetową jaką jest budowa nowego gimnazjum.

 

zdj_cie do ulotki16.Paweł Adamczyk. Okręg nr 3, miejsce 16.
28 lat. Od urodzenia mieszka w Markach. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii oraz Szkoły Głównej Handlowej na specjalności Systemy Informacyjne. Po studiach pracował jako nauczyciel akademicki. Obecnie wykonuje zawód geodety. Od 20 lat jest ministrantem i lektorem w parafii M.B. Królowej Polski w Markach - Pustelniku. Z żoną Katarzyną ma 2 córki. 1,5 roczną Apolonię i 4 miesięczną Natalię. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz członka Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Jako radny nadal chce wykorzystywać wiedzę i doświadczenie z zakresu swego wykształcenia do poprawy i rozwoju Naszego miasta.
Jego program to: Myśleć globalnie, działać lokalnie.

Galeria

fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13
fot. 14
fot. 15
fot. 16

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry