KW Platforma Obywatelska RP - program, kandydaci

Krzysztof Bychowski Wybory

 18 listopada 2010    13:30

Lista nr 4
Strona komitetu: www.marki-platforma.org
Kontakt: e-mail: kontakt@marki-platforma.org, Gadu-Gadu: 5104014, formularz kontaktowy
Adres komitetu: ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa

PROGRAM


21 listopada 2010 roku, w wyborach samorządowych, wybierzemy swoich reprezentantów zasiadających w organach samorządu terytorialnego przez najbliższe cztery lata. Osoby te będą odpowiedzialne za naszą małą Ojczyznę - Marki. Platforma Obywatelska w Markach aktywnie uczestniczy w wydarzeniach politycznych związanych z wyborami. W chwili obecnej stajemy przed najtrudniejszym z dotychczasowych, wyzwaniem. Chcemy przekonać obywateli Marek do radykalnej zmiany wizerunku naszego miasta. Wiemy, że Marki stać na dynamiczny rozwój, wzrost poziomu oświaty, przyjazny mieszkańcom urząd. Czas na powiew zmian, nie tylko personalnych, ale również tych związanych z obliczem Marek oraz sposobem zarządzania miastem. Dlatego też prezentujemy kompleksowy program modernizacji Marek na lata 2010-2020. Tuż po wyborach, jeśli zostaniemy obdarzeni Państwa zaufaniem, rozpoczniemy jego realizację i rozwiążemy najważniejsze sprawy dla miasta. Szanowni Sąsiedzi, wspólnie możemy uratować Marki.

Realny współudział obywateli w sprawowaniu władzy • powołanie rady społecznej przy budowie nowego budynku gimnazjum;

 • debata nad powołanie straży miejskiej;

 • organizacja spotkań z radami osiedlowymi, szkolnymi komitetami rodzicielskimi itp.;

 • ścisła współpraca z organizacjami społecznymi;

 • utworzenie internetowego systemu komunikowania się mieszkańców z radnymi oraz burmistrzem;

 • wykorzystywanie instytucji referendum lokalnegoPrzejrzystość oraz usprawnienie administracji • zainstalowanie systemu zapamiętywania wyników głosowań podczas sesji Rady Miasta;

 • wprowadzenie list obecności podczas zakończenia obrad Rady Miasta i komisji branżowych Rady;

 • utworzenie filii urzędów powiatowych;

 • prowadzenie akcji meldunkowej zwiększającej wpływy do budżetu miastaInwestycje w miejską infrastrukturę • powołanie specjalnego zespołu zajmującego się pozyskiwaniem funduszy unijnych;

 • rozbudowa monitoringu;

 • budowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej, opracowanie planów przyłączenia nmowych osiedli i ulic do projektu;

 • gruntowne remonty ulic po położeniu kanalizacji;

 • negocjacje z ZTM w sprawie zróżnicowania przebiegu tras linii autobusowych przejeżdżających przez Marki;

 • stworzenie programu inwestycyjnego oświetlenia ulic;

 • darmowy dostęp do Internetu w miejscach użyteczności publicznej;

 • budowa parkingów przy dużych osiedlach mieszkaniowych oraz przy miejscach użyteczności publicznej;

 • uruchomienie linii autobusowej dowożącej mieszkańców do stacji kolejowej w Ząbkach oraz łączącej najważniejsze punkty miasta;

 • stworzenie projektu, a następnie budowa rynku miejskiegoKultura i Sport • budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje Boisko - Orlik 2012";

 • pozyskanie funduszy zewnętrznych na modernizację miejskiej biblioteki;

 • organizacja całorocznych zawodów sportowych w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4;

 • utworzenie strefy kibica podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku;

 • budowa ogólnodostępnych boisk do koszykówki;

 • stworzenie terenów rekreacyjnych na miejscu dawnego wysypiska odpadów przy ulicy Okólnej;

 • nawiązanie współpracy z zagranicznym miastem partnerskimEdukacja • budowa nowego kompleksu szkolnego;

 • stworzenie programu wycieczek edukacyjnych dla każdej z klas szkoły podstawowej i gimnazjum;

 • propagowanie międzynarodowych wymian uczniowskich;

 • organizacja konkursu wiedzy o Markach w języku angielskim;

 • stworzenie cyklu spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży o psychomanipulacji w sektach, uzależnieniach, przemocy w rodzinie itp.;

 • organizacja konferencji oraz paneli dyskusyjnych związanych z prezydencją Polski w Unii Europejskiej, aktualną sytuacją polityczną, społeczną, czy ekonomiczną, rocznicami wydarzeń historycznych itp.Dzieci i młodzież • budowa centralnego placu zabaw;

 • powołanie Młodzieżowej Rady Miasta;

 • budowa miejskiego przedszkola;

 • propagowanie tworzenia przyzakładowych żłobków;

 • stworzenie specjalnych miejsc dla graficiarzy;

 • utworzenie ogólnodostępnej sali edukacyjno-rozrywkowej dla dzieci;

 • organizacja akcji "Lato w Mieście" oraz "Zima w Mieście"Środowisko • projektowanie skwerów;

 • tworzenie ścieżek rowerowych w miejscach o bogatych walorach przyrodniczych;

 • ochrona pomników przyrody;

 • promocja rezerwatu "Horowe Bagno";

 • ochrona wydm mareckich;

 • propagowanie kolektorów słonecznych jako źródła ogrzewania domów;

 • walka z wyrzucanie śmieci do lasów oraz wylewanie nieczystości płynnych w miejscach niedozwolonych;

 • pomoc mieszkańcom w usuwaniu azbestu z zabudowańTożsamość lokalna • rewitalizacja pałacu oraz fabryki Briggsów - utworzenie centrum kultury;

 • renowacja kamienic;

 • debata społeczna nad przyłączeniem Marek do Warszawy;

 • rewitalizacja miejskiego parku oraz nadanie imienia "Bitwy Warszawskiej 1920";

 • renowacja historycznych miejsc pamięci;

 • wspieranie inicjatyw społecznych, mających na celu integrację mieszkańców


↑ top ↑

KANDYDAT NA BURMISTRZA - PAWEŁ PORĘBSKI


» www.marki-platforma.org/radnypowiatu
Urodziłem się 2 maja 1967 roku (czyli w roku nadania Markom praw miejskich) w Lublinie, gdzie uczęszczałem do szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Następnie rozpocząłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który ukończyłem w 1995 roku.
W 1998 roku przeprowadziłem się do Warszawy, by w 2006 roku zamieszkać na stałe w Markach. W sierpniu wraz z żoną Moniką zostaliśmy szczęśliwymi rodzicami syna Przemka. W swojej karierze zawodowej pracowałem m.in. w Centrali Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz Urzędzie Marszałkowskich Województwa Mazowieckiego. Obecnie zajmuję stanowisko kierownika zespołu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

W politykę czynnie zaangażowałem się w 2002 roku wstępując do Platformy Obywatelskiej RP, a następnie startując w wyborach samorządowych do Rady Dzielnicy Ursynów. Byłem delegatem na I Krajową Konwencję PO, która odbyła się 1 czerwca 2003 roku. W 2006 założyłem lokalną strukturę PO w Markach, a w wyborach samorządowych w tym samym roku zostałem wybrany do Rady Powiatu Wołomińskiego III kadencji, uzyskując trzeci wynik w okręgu mareckim.

W Radzie Powiatu Wołomińskiego pełnię funkcję przewodniczącego Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, jestem także członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej. W 2007 roku startowałem w wyborach parlamentarnych.


Interesuję się kinem, historią II wojny światowej, akwarystyką oraz piłką nożną.


Kandyduję na stanowisko Burmistrza gdyż sprawy Marek są bliskie mojemu sercu. Wybrałem to miasto, tu chcę żyć i pracować, tutaj się urodził i będzie wychowywał się mój syn. Nie chcę biernie patrzeć na nieudolność obecnych władz i na smutną wegetację naszego miasta. Wiem, że mogę wiele zmienić i że ciężką pracą i uporem wspólnie możemy osiągnąć sukces.

ZMIANA WIZERUNKU NASZEGO MIASTA POPRZEZ UTWORZENIE CENTRUM
W chwili obecnej z przyczyn historyczno- geograficznych po prostu go nie ma. Idealnym rozwiązaniem byłoby zbudowanie Galerii, nie kolejnej galerii handlowej, jakie mamy pod nosem, a takiej, która pełnić będzie funkcje rozrywkowe oraz usługowe, z usytuowanymi tam różnymi obiektami jaki sala konferencyjna pod wynajem, kręgielnia, sala gimnastyczna, sala bilardowa, kawiarnie, lub kafeterie, może również sala ze skałkami do treningów obejmujących wspinaczkę górską.

KONIEC Z "NIEOMYLNOŚCIĄ" WŁADZY
Przywrócę instytucję gminnego referendum. Będę ściśle współpracować z organizacjami społecznymi. Stworzę lepszy system komunikowania się mieszkańców z radnymi oraz burmistrzem.

POZYSKANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Powołam specjalną komórkę w Urzędzie Miasta zajmującą się monitowaniem możliwości ubiegania się o dofinansowania zewnętrzne oraz składaniem wniosków w ramach programów unijnych, rządowych oraz samorządowych.
?Nie miecz, nie tarcz - bronią języka, lecz arcydzieła" - to jest poprawna forma cytatu pisał C. K. Norwid związany z ziemią wołomińską. W dobie kryzysu czytelnictwa coraz mniej osób sięga po lekturę. Obecny stan mareckiej biblioteki jest nie do przyjęcia. Pozyskamy środki unijne na modernizację budynku, dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz stworzenie elektronicznego katalogu zbiorów. Kolejnym ważnym celem jest zapewnieniu bezpłatnego dostępu do Internetu w przestrzeniach publicznych.

POWOŁANIE STRAŻY MIEJSKIEJ
Poczucie bezpieczeństwa to druga według hierarchii Maslowa najważniejsza potrzeba człowieka. Czas najwyższy, by została zaspokojona wśród Markowian. Rozpocznę debatę publiczną na temat powołania Straży Miejskiej w Markach

POPRAWA INFRASTRUKTURY
Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych, budowa bezpiecznych tras rowerowych, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

↑ top ↑
Nasi Kandydaci do Rady Miasta Marki - Okręg nr 1


1. Piotr BOJEWSKI, lat 40
2. Jacek ŁUKASIAK, lat 37
3. Marzena MANISTA, lat 45
4. Arkadiusz WERELICH, lat 30
5. Anna SULICH-CHOJECKA, lat 39
6. Tomasz SKIERKOWSKI, lat 30
sylwetki kandydatów

↑ top ↑


Nasi Kandydaci do Rady Miasta Marki - Okręg nr 2


1. Paweł PNIEWSKI, lat 22
2. Kamila ZDUNEK, lat 25
3. Mariusz GUTKIEWICZ, lat 31
4. Adam SOSNOWSKI, lat 31
5. Franciszek ANTCZAK, lat 55
6. Paulina GRABOWSKA, lat 28
7. Łukasz TOŁWIŃSKI, lat 29
8. Krystyna RUSINIAK, 47
9. Krzysztof KOŁACZEK, lat 32
sylwetki kandydatów


↑ top ↑


Nasi Kandydaci do Rady Miasta Marki - Okręg nr 3


1. Dariusz BORYCZKO, lat 39
2. Elżbieta BORKOWSKA, lat 33
3. Tomasz HUMIĘCKI, lat 33
4. Dariusz WAWRZYSZKO, lat 43
5. Dorota PASZTALENIEC, lat 35
6. Grzegorz PRUS, lat 43
7. Ewa ROGOZIŃSKA, lat 56
sylwetki kandydatów

↑ top ↑
Kandydaci do Rady Powiatu Wołomińskiego


1. Paweł PORĘBSKI, lat 43
2. Małgorzata BOJEWSKA, lat 36
3. Mariusz HUMIĘCKI, lat 34
4. Dariusz PNIEWSKI, lat 27
5. Irina ORPEL, lat 42
6. Joanna SOKOŁOWSKA-ŻUK, lat 35
sylwetki kandydatów

↑ top ↑
Nasz kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego


12. Mariusz SOSNOWSKI, lat 35
sylwetka kandydataGaleria

zdjecie

Krzysztof Bychowski

Rednacz portalu, jeden z jego pomysłodawców i twórców - odpowiedzialny za stronę techniczną i organizacyjną całego przedsięwzięcia.

Mieszkaniec Marek od 1995 roku, właściciel firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych - ACTIVENET www.avn.pl

@ RedNacz małpa marki kropka net kropka pl, 501 271 048

www.avn.pl

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry