III Posiedzenie Rady Miasta - 22.12.2010

Marcin Piotrowski RadaMiastaMarki

 27 grudnia 2010    16:52

Drodzy Współmieszkańcy,

Podczas III posiedzenia Rady Miasta podjęto następujące kwestie:

1. Przyjęto do grona radnych Miasta Marki p. Tomasza Paciorka - bardzo serdecznie gratulujemy !

2. Podjęto uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miasta Marki wobec rządowego projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015 - Rada przyjęła jednoznaczne stanowisko wzywające do wpisania "Obowodnicy Marek" do realizacji przed 2013 rokiem, pismo zostało przekazane z prośbą o wsparcie do Komisji, Podkomisji Sejmu RP oraz Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego - mamy nadzieję, iż nasza jednoznaczna postawa zostanie pozytywnie rozpatrzona. Podczas dyskusji p. Szczepan Ostasz przedstawił prezentację nt. obecnego stanu prac nad "obwodnicą Marek" - bardzo dziękujęmy za poświęcony czas.

3. Podjęto uchwałę o zmianie uchwały XXXVI/365/2010 dotyczącej zmian w budżecie miasta Marek na rok 2010.

4. Podjęto uchwałę o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

5. Podjęto uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Miasto Marki oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach.

6. Podjęto uchwałę w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie prawa pierwokupu.

7. Podjęto uchwałę w sprawie wydatków budżetu Miasta Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

8. Lokalizacja boiska ORLIK/dalsze działania - Rada w drodze opinii wiążącej w drodze głosowania dokonała zmiany lokalizacji boiska ORLIK z dotychczasowej lokalizacji (okolice pałacyku Briggsów) na teren Marcovii (od strony ul. Stawowej). W trakcie dyskusji uzgodniono, iż p. J. Werczyński (Burmistrz Marek) złoży wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji do dnia 14.01.2011r..

Kolejne posiedzenie Rady zostało wyznaczone na dzień 26.01.2011r. podczas, którego zostanie poddany pod głosowanie projekt budżetu na 2011 oraz zostaną przedstawione plany prac poszczególnych Komisji.

Z pozdrowieniami
Marcin Piotrowski
Przewodniczący Rady Miasta

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry