"Szansa" - Akcja Letnia 2002

Rafał Redeł TRADSzansa

 26 września 2002    21:07

Celem programu - "Lato z Szansą 2002" - było zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo - mieszkańców wsi i małych miast z terenów powiatów.
W ramach organizacji akcji letniej zorganizowaliśmy czas wolny wychowanków pochodzących z rodzin zagrożonych zjawiskami społecznej patologii w formach: lato w mieście i na wsi oraz obozy wędrowne.
Pomysł nasz polegał na tym, aby zminimalizować koszty wypoczynku przez organizację zajęć w czasie wolnym na terenie miejsca zamieszkania dzieci i młodzieży. Chcieliśmy zorganizować w 10 Ośrodkach 14-dniowe turnusy i dwa obozy wyjazdowe (wędrowny i stacjonarny).
Z uwagi na szczupłość środków w tym roku możliwe stało się zorganizowanie 3 obozów wędrownych: dla 15 osobowej grupy dzieci w Krzętowie, oraz dla 30 osobowej grupy dzieci w Wejsunach (2 turnusy).
Celem organizowanego wypoczynku letniego było zapewnienie aktywnej formy wypoczynku dla grupy dzieci i młodzieży - podopiecznych Ośrodków Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Jako organizatorzy wypoczynku letniego wychowawcy aktywizowali grupę dzieci i młodzieży wokół:

wdrażania do aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
organizacji lata w mieście i na wsi, obozu wędrownego, współuczestnictwa w opracowaniu planu pracy,
organizowania zajęć sportowych, plastycznych, muzycznych, wycieczek,
wycieczki na basen połączone z nauką pływania,
zorganizowania 3-dniowych biwaków w Puszczy Kampinoskiej,
przygotowania sprzętu turystycznego, rowerów, kajaków,
zaplanowania menu na poszczególne dni,
samodzielnego przygotowania posiłków z zakupionych artykułów w miejscowych sklepach,
zorganizowanie czasu wolnego w postaci wieczornych ognisk i zajęć muzycznych.
W ramach Organizacja wypoczynku letniego odbyły się:

akcja "Lato w mieście" - turnusy 14 dniowe organizowane przez Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie (Wołomin, Marki, Radzymin);
akcja "Lato na wsi" - turnusy 14 dniowe organizowane przez Ośrodki Pomocy Dziecku i Rodzinie ( Nadma, Słupno, Radzymin II, Głusk, Miszory, );
obóz wędrowny w Krzętowie woj. Łódzkie - turnus 14 dniowy organizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Markach;
obozy wędrowne w Wejsunach - 2 turnusy 14 dniowe organizowane przez OPDiR w Wołominie oraz OIK w Markach.
Założony plan organizacji całej akcji letniej został zrealizowany. Niestety udało nam się uzyskać mniejsze od planowanych kwoty opłat rodziców, co spowodowane było dużym zubożeniem grupy podopiecznych rodzin (w większości są to podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania). Nie udało się także, uzyskać dofinansowania do organizowanej akcji letniej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej. W związku z powyższym akcja finansowana była ze środków: Starostw Powiatowych, w części Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzyminie oraz środków z opłat rodziców.

Organizowany wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo - był kontynuacją naszej całorocznej pracy edukacyjnej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. W ramach działań przygotowawczych i w czasie realizacji akcji letniej zwracaliśmy szczególną uwagę na wdrożenie wychowanków do samodzielności, odpowiedzialności za podejmowane działania, co szczególnie było widoczne w etapie przygotowań programowych i sprzętowych przez naszych wychowanków. W pełni udało się zrealizować cel jakim było zapewnienie pomocy rodzinom mającym poważne trudności w wychowaniu dzieci i młodzieży. Szczególną grupą, którą udało się objąć opieką była grupa dzieci i młodzieży, podopiecznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej na turnusie w Wejsunach i Krzętowie.
Dzieci te, po doświadczeniach przemocy wewnątrzrodzinnej objęte były programem "szczególnej troski" - realizowanym na zajęciach grupowych oraz w pracy indywidualnej przez wychowawców i terapeutów.
Przeprowadzona akcja letnia oceniona została przez dzieci bardzo wysoko (informację uzyskaliśmy od wychowawców i dyrektorów Ośrodków Pomocy Dziecku i Rodzinie). Ocena przeprowadzona została za pomocą ankiety ewaluacyjnej.

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

BYCHOWSKI - strony internetowe, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry