Komentarz do oświadczenia Burmistrza oraz OD REDAKCJI

Jan Orłowski

 5 czerwca 2008    13:24

Brak możliwości skomentowania treści oświadczenia Burmistrza w sprawie manipulowania i cenzurowania nagraniami z Sesji przy treści oświadczenie zamieszczone 03.06.2008 r. godz. 14.30 w oficjalnym serwisie informacyjnym Miasta.
Informuję opinię publiczną, że jako ten radny, któremu najbardziej manipuluje się przy przedstawianiu opinii zwłaszcza w przedstawionej (odczytanej) na ostatniej Sesji w sprawie gospodarności finansowej Miasta. Przedstawiam całą treść, którą odczytałem na Sesji a która z powodu innej niż włączenie mikrofonu ? mikrofon włączyłem są świadkowie, nie została opublikowana.

Radny Jan Orłowski

Uwagi do sprawozdania Budżetowego za 2007 rok odczytane w dniu 14 maja 2008 r.

Panie Burmistrzu

Jak Pan pamięta w czasie spotkań Komisji Rewizyjnej wielokrotnie miałem jak i obecnie nadal mam wiele uwag do przedstawionego sprawozdania budżetowego za 2007 rok.
W trakcie dyskusji panowie Burmistrzowie zarzucali mnie kłamstwo i wyszukiwanie nieprawdziwych faktów.
Dlatego obecnie proszę wyjaśnić, dlaczego utrzymano w sprawozdaniu następujące wpisy.

1. Wpis 1 Strona 52 ustęp 6 ? remont rynien i rur spustowych oraz wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalnego ul. Słowików 1 za 16. 020 złotych.

Panie Burmistrzu, jak Pan pamięta, dnia 08 kwietnia br. Burmistrz Wnuk usilnie przekonywał Komisję Rewizyjną, że w tym punkcie nie ma błędu i na ulicy Słowika 1 w 2007 roku dokonano wyżej wymieniony remont. Natomiast dnia 09 kwietnia br. na ponownym spotkaniu Komisji Rewizyjnej Pan potwierdził, że na ul. Słowików 1 istnieje drewniany budynek komunalny i prawdopodobnie Burmistrz Wnuk się nie pomylił. W związku z powyższym proszę o wskazanie, którego dnia dokonał Pan w oparciu o art. 4, ustawy prawo zamówień publicznych. Zamówienie na przedstawiony remont budynku, bo takiego zamówienia nigdzie nie znalazłem.
Natomiast wracając do zamówień w trybie pozaustawowych ? art. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w sprawozdaniu budżetowym nie znalazłem informacji o wykonaniu remontu pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 1 ? wartość umowy opiera notabene też na 16.020 zł. uzyskałem taka wiadomość z informacji o pracy burmistrza od 28 sierpnia do 24 września 2007 r., druk nr 93, str. 2 ustęp 23.)
Dlatego proszę o podanie przyczyn nie umieszczenia w sprawozdaniu zamówienia publicznego jak wykonanie remontu dachu i rynien budynku komunalnego przy ul. Słowackiego 1 oraz na jakiej podstawie prawnej dokonano remontu budynku komunalnego przy ul. Słowików 1

2. Wpis 2, Strona 52 ustęp 8 ? przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Jasnej w kierunku Al. J. Piłsudskiego wraz z jej odwodnieniem, okrawężnikowaniem, wymianą podłoża, wyrównaniem nawierzchni i uzupełnieniem płyt betonowych na sumę 30.008. złotych.

Panie Burmistrzu, jest to jedyna informacja gdzie nie podano żadnej wielkości, długości ani szerokości wykonanej przebudowy drogi, choć inne informacje o budowie lub przebudowie dróg gminnych takie informacje posiadają.
Sprawdziłem i zmierzyłem wskazaną drogę wewnętrzną i wynosi ona 14 m długości i 2 m szerokości tj. 28 m2 za przebudowę tej drogi jak wspomniałem zapłacono 30. 008 zł. czyli zapłacono około 1080 zł, za 1 m2 , kiedy tym samym stylem a nawet w warunkach trudniejszych za przebudowę ulicy gminnej zwaną Barską liczącą 395,3 m2 zapłacono 57,319 złotych czyli za 1 m2 zapłacono około 145 złotych.

Pytanie samo się nasuwa. Co jest powodem tak wielkiej różnicy kosztów przebudowy tych dróg, z jednej strony wewnętrzna droga między starymi kamienicami gdzie koszt wynosi 1080 złotych za 1 m2 i droga ta nadal jest niedokończona. Z drugiej strony droga miejska, publiczna podlegająca prawu budowlanemu jak ulica Barska gdzie koszt wynosi 145 złotych za 1 m2 .
Proszę o wyjaśnienie przyczyn takiej różnicy wydatków i czy widzi pan tu gospodarność?

3. Wpis 3, Strona 53 ustęp 15 cytuję: wykonanie przyłącza, instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wybudowanie szamba na terenie targowiska przy ul. Paderewskiego, koszt 60, 756 złotych.

Panie Burmistrzu

Wielokrotnie wspominałem Panu o zafałszowaniu w dokumentacjach inwestycyjnych budowy targowiska. Usiłowałem wielokrotnie wskazać słownie i fotograficznie, że na terenie targowiska, choć jest to w dokumentacjach, szamba nie wybudowano tak jak przedstawiono w publicznym dokumencie lecz Pan nie przyjmował moich uwag do wiadomości. Obecnie nadal w dokumentacji takiej jak Sprawozdanie Budżetowe za 2007 rok istnieje informacja, że na terenie targowiska wybudowano szambo.

Dlatego proszę o wyjaśnienie czy jest to szambo czy go niema?
Jeżeli nie ma to dlaczego zapłacono za jego wybudowanie?
Odczytane opinii własnej do radnych na Sesji w dniu 14 maja 2008 r. po przedstawieniu zapytań do Burmistrza
Pani Przewodnicząca
Wysoka Rado
Jako członek Komisji Rewizyjnej miałem możliwość, choć przy wielu trudach oceniać wykonanie budżetu pod kątem celowych wydatków, gospodarności a także realizacji uchwał związanych z budżetem gminy np. dotyczących zgodności wykonania zadań inwestycyjnych gminy.

Stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że w gospodarowaniu budżetem Miasta brak jest celowości oraz gospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi co tym samym oznacza brak rzetelnej kontroli nad inwestycjami i zleceniami z wykonanych prac jak naprawy, remonty, konserwacje.

Zauważyłem hojność Burmistrza, który lekką ręką umarza podatki lub rozkłada je na raty albo też odracza płatność, kiedy cięgle słyszymy o braku pieniędzy na budowę kanalizacji ściekowej.
Odnalazłem dziwną informację o sprzedaży działek komunalnych w formie ratalnej i zawartych umowach w sposób bardzo niekorzystny dla Miasta.
Stwierdziłem, że Burmistrz, choć w dobrej wierze zmieniał podjęte przez Radę uchwały w których precyzyjnie określono zakres i sposób wykonania inwestycji. I właśnie w tym temacie Panie Burmistrzu skojarzyło mi się powiedzenie, że dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane.
Reasumując uważam, że w 2007 roku budżet Miasta, choć przy dużych wpływach finansowych określany, jako jeden z największych budżetów w powiecie wołomińskim, pod względem księgowości jest prawidłowy gdyż w rachunkach nie da się popełnić błędu, lecz pod względem gospodarności mieniem komunalnym istnieje duży brak kontroli nad inwestycjami zleconymi przez Miasto.
Dziękuję
Całą moją wypowiedź daję pod opinię publiczna i możliwości uzupełnienia przez Biuro Rady w protokole sprawozdawczym z Sesji.

=======================================================


Od redakcji:1. Portal Społeczności Marek nie jest i nie będzie platformą do prowadzenia tego typu sporów politycznych. Takie spory powinny być prowadzone w przeznaczonych do tego miejscach i okolicznościach - np. na sesjach Rady Miasta, posiedzeniach komisji (które są nagrywane i udostępniane Mieszkańcom Marek) lub oficjalnej stronie Miasta (www.marki.pl).

2. Ponieważ taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy - wyjątkowo powyższy artykuł został opublikowany - następnych tego typu tekstów publikować nie będziemy.

3. Przypominamy:
Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących - opinie te nie są tożsame z opiniami redakcji - redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.


Krzysztof Bychowski


Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry