IV sesja Rady Miasta

Paweł Pniewski POMarki

 27 stycznia 2011    15:46

26 stycznia br. odbyła się IV sesja Rady Miasta Marki. Do najważniejszych punktów obrad należy zaliczyć wybór lokalizacji nowego gimnazjum, a także sprawy związane z melioracją miasta.

Na początku sesji radni przyjęli protokoły z II i III sesji Rady Miasta. Następnie zapoznali się z informacją o działalności Burmistrza Miasta Marki od 19 października 2010 roku do 18 stycznia 2011 roku.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie stanowiska Rady w sprawie lokalizacji gimnazjum. Za budową przy ul. Wspólnej opowiedziało się 18 radnych. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Tematem koncepcji nowego budynku Rada zajmie się prawdopodobnie w marcu, kiedy to zostaną podjęte decyzje dotyczące finansowania tego przedsięwzięcia, wielkości budynku oraz profilu szkoły ponadgimnazjalnej.

Następnie burmistrz przedstawił sieć rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta oraz kanalizacji deszczowej. Radnym przedstawiono miejsca najbardziej zagrożone na zalewanie przez kumulowanie wody opadowej, bądź podwyższenia się poziomu wód gruntowych. Niestety, prace odwadniające w tych miejscach nie zostały ujęte w projekcie budżetu przekazanego radnym przez burmistrza. Dlatego też, by znaleźć pieniądze na ratunek dla właścicieli zalewanych posesji oraz użytkowników gminnych dróg potrzebne są poważne cięcia w budżecie.

Rada Miasta, w związku z unieważnieniem uchwały o wyborze przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez wojewodę, musiała ponownie w drodze głosowania wyłonić osobę na to stanowisko. Osiemnastoma głosami za przy trzech wstrzymujących się przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Michał Jaroch. Do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska został dokooptowany radny Tomasz Paciorek, który złożył ślubowanie na poprzedniej sesji i zajął miejsce w Radzie po Januszu Werczyńskim.

Kolejnymi punktami obrad było wyrażenie zgody na przystąpienie Miasta Marki do realizacji dwóch projektów "Równy start - programy rozwojowe szkół podstawowych w Markach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację tych projektów miasto otrzymało 2 mln zł funduszy unijnych. Następnie radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011, a także 3 uchwały związane z dzierżawą gruntu, najmu lokalu użytkowego oraz najmu powierzchni ściany budynku stanowiącego mienie komunalne.

W sprawach różnych poruszano kwestie związane ze stanem technicznym hali widowiskowo-sportowej przy SP nr4, mareckich dróg oraz chodników oraz budową Orlika. Do radnych Miasta Marki list gratulacyjny związany z wyborem wystosowała posłanka na Sejm RP Alicja Olechowska z PO. Przewodniczący Rady przekazał także informację, że stanowisko Rady wobec projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 zostało poparte przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wyznaczono także 9 lutego na dzień uchwalenia Budżetu Miasta Marki na rok 2011.

Paweł Pniewski

Galeria

zdjecie

Paweł Pniewski

Paweł Pniewski, zastępca Burmistrza Miasta Marki, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Marki 2020, członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Społecznik, podróżnik, wielbiciel kultury kulinarnej.
Związany z mareckim samorządem od 2010 roku. Z portalem współpracuje od 2009 roku.

pniewski.wordpress.com

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry