Marecka stacja uzdatniania wody.

Rafał Redeł Wodociąg

 30 września 2003    22:28

Ujęcia głębinowe.
Źródłem wody dla wodociągu w Markach są cztery ujęcia głębinowe wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z obszaru zasobowego o powierzchni 7,5 km2. Są to zasoby dyspozycyjne w ilości 210 m3/h i depresji 3,5 - 5,0 m.

Poszczególne studnie zlokalizowane są w bezpośredniej bliskości Stacji Uzdatniania Wody. Pompy w poszczególnych ujęciach głębinowych stanowią I-stopień pompowania wody w układzie technologicznym SUW.

Napowietrzanie.
Surowa woda o dużej zawartości żelaza i manganu ujmowana w poszczególnych studniach głębinowych jest pompowana przez pompy studzienne do dwóch stalowych wież napowietrzających, gdzie dostaje się do górnego dyfuzora i przelewa się przez trzy warstwy płyt kaskadowych. Wieże napowietrzające posiadają wentylator wdmuchujący powietrze do wieży przeciwprądowo do przepływu wody.


Istotą procesu jest uzyskanie dobrego kontaktu wody z powietrzem, przez co większość jonów żelaza i manganu ulega utlenieniu do wodorotlenków. Podczas napowietrzania usuwane są z wody gazy rozpuszczone w wodzie studziennej (CO2, H2S, CH4 i inne wpływające na smak i zapach). Aeratory w postaci wież napowietrzających są zaprojektowane i dostarczone przez firmę Vattenteknik. Są wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i przystosowane do okresowego usuwania osadów powstających w procesie technologicznym.

Zbiorniki magazynowo-kontaktowe.
Po napowietrzeniu w aeratorach woda spływa grawitacyjnie do dwukomorowego zbiornika magazynowo-kontaktowego o łącznej pojemności czynnej ok. 200 m3. Tu następuje flokulacja utworzonych podczas napowietrzania wodorotlenków do większych cząstek, łatwiej zatrzymywanych na filtrach. Zbiorniki stanowią zbiornik ssawny dla pompowni II-stopnia.

Pompownia II-stopnia.
Zadaniem pompowni jest przepompowanie wody ze zbiorników magazynowo-kontaktowych przez dwustopniowe filtry ciśnieniowe do zbiorników wody czystej.

Wyposażenie pompowni stanowią 2 pompy firmy Grundfos. Jedna z pomp Grundfos jest pompą uzupełniającą, druga zaś jest pompą rezerwową.

Filtracja dwustopniowa.
Układ technologiczny filtracji dwustopniowej na filtrach ciśnieniowych o zróżnicowanych złożach i jednocześnie zróżnicowanych funkcjach zaprojektowany i dostarczony przez Vattenteknik przedstawia się następująco:
I-szy stopień filtracji - na filtrach piaskowych ciśnieniowych z zadaniem głównie usunięcia związków żelaza po uprzednim utlenieniu i flokulacji.
I-szy stopień filtracji
I-szy stopień filtracji
Wykorzystywane są cztery równolegle pracujące filtry wyposażone w złoża: żwir 5-8mm, żwir 3-5mm, żwir 1-2mm, srebrny piasek o granulacji 0,4-0,8mm i hydroantracyt o granulacji 0,6-1,6mm.
II-gi stopień filtracji - na złożach Ferro B i hydroantracytu z zadaniem usunięcia zarówno żelaza jak i manganu.
II-gi stopień filtracji
II-gi stopień filtracji
Tu również wykorzystywane są cztery pracujące filtry ciśnieniowe wyposażone w złoża: żwir o granulacji 5-8mm, żwir o granulacji 3-5mm, żwir o granulacji 1,2-2mm, materiał filtrujący Ferro B i hydroantracyt o granulacji 0,6-1,6mm.
Filtry wymagają okresowego płukania w celu usunięcia osadzonych w złożu zanieczyszczeń. W tym celu filtry wyposażono w specjalną instalację do płukania złóż przy użyciu wody uzdatnionej pobieranej na odpływie ze zbiorników wody czystej. Pompownia wody do płukania filtrów wyposażona jest w dwa komplety agregatów pompowych prod. WAFAPOMP Warszawa. Ponadto filtry posiadają towarzyszącą instalację do odprowadzenia wód popłucznych.

Instalacja nadmanganianu potasu.
Przed II-gim stopniem filtracji zlokalizowana jest instalacja dozowania roztworu nadmanganianu potasu w celu usprawnienia pracy złoża filtracyjnego w zakresie usuwania manganu.
Instalacja nadmanganianu potasu
Instalacja nadmanganianu potasuDezynfekcja końcowa.
Do dezynfekcji wody przed zbiornikami wody czystej stosowany jest wodny roztwór chloru, dwutlenku chloru i ozonu wytwarzany w generatorze SAL-80 firmy MIOX Corporation.
Instalacja Elektrolizera
Instalacja Elektrolizera
Urządzenie wytwarza wodną mieszaninę silnych utleniaczy CI2, CIO2, O3. Mieszaninę związków utleniających otrzymuje się na drodze elektrolizy roztworu soli kuchennej.

Zbiorniki retencyjne wody czystej.
Istnieją dwa zbiorniki wody czystej, każdy o pojemności- 450 m3, razem - 900 m3. Wymiary zbiornika: średnica wewnętrzna - 12,00 m; wysokość czynna - 4,00 m.
Zbiornik retencyjny
Podstawowa funkcja zbiorników to gromadzenie wody dla potrzeb zabezpieczenia potrzeb miasta w sytuacji zatrzymania pracy ujęć lub urządzeń uzdatniających SUW (obecnie na czas 16 godzin przy wydajności max doby).

Pompownia III stopnia.
Zadaniem pompowni III-go st. jest wtłoczenie wody uzdatnionej pobranej ze zbiorników retencyjnych do sieci miejskiej o następujących parametrach: ciśnienie - 0,44 MPa, wydajność - Qmax.max. = 300 m3/h (wydajność max = 200 m3/h powiększona o współczynnik nierównomierności dobowej = 1,5, wydajność rzeczywista zależeć będzie od rozbiorów wody w sieci).
Pompownia III-go stopnia
Pompownia III-go stopnia

Pompownię III-go stopnia stanowi zestaw hydroforowy prod. firmy Instal-Compact. Dla zwiększenia pewności zasilania odbiorców w wodę wydzielono w zestawie hydroforowym 2 pompy, które są zasilane niezależnym obwodem z głównej rozdzielni elektrycznej bądź z agregatu prądotwórczego. Pompy te podejmują pracę automatycznie w przypadku spadku ciśnienia w kolektorze tłocznym poniżej nastawionych na manometrach kontaktowych. Każda z wydzielonych pomp jest połączona z indywidualnym manometrem kontaktowym. Spadek ciśnienia jest sygnałem alarmowym, o którym jest powiadamiany serwis urządzeń elektroenergetycznych i automatyki.

Instalacje towarzyszące - Odprowadzenie wód popłucznych.
Wody popłuczne ze względu na układ terenowy muszą być przepompowywane do odstojników wody popłucznej a następnie wody nadosadowe grawitacyjnie spływają do rowu melioracyjnego połączonego z Kanałem Markowskim (rzeka Długa).
Odstojniki wody popłucznej

Instalacje towarzyszące - Terenowy zbiornik zrzutu awaryjnego i odwodnień.
Podstawowa funkcja zbiornika to zatrzymanie większych zrzutów awaryjnych wody i odwodnień zbiorników technologicznych przed ich wprowadzeniem do rowu melioracyjnego, który posiada ograniczoną możliwość odbioru wód.
Zbiornik zrzutu awaryjnego

Zasilanie elektroenergetyczne.
Wszystkie odbiorniki energii technologiczne i instalacje wewnętrzne zasilane są promieniowo, napięciem 380/220V, z rozdzielnicy RG zlokalizowanej w głównym budynku technologicznym. Rozdzielnica RG zasilana jest dwoma kablami YKY 4x240 mm2 ze stacji transformatorowej typu Kombi 4-20/630 zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego. Stacja transformatorowa zasilana jest dwoma kablami 15 kV 3x120 mm2 ze stacji transformatorowej "Sosnowa" i RPZ "Pustelnik".
W przypadku zaniku napięcia w sieci Energetyki przewidziano awaryjne zasilanie wybranych grup odbiorów przez agregat prądotwórczy typu RBPUPETER P60E o mocy 60 kVA/48 kW.

Automatyka i pomiary.
Podstawowym reżimem pracy Stacji Uzdatniania Wody jest praca automatyczna. Jest ona realizowana za pośrednictwem sterownika PCD4 szwajcarskiej firmy SAIA. Sterownik wraz z rozszerzeniami, zasilaczem oraz UPS-em do potrzymania zasilania znajduje się w szafie sterownika ST. Do sterownika doprowadzone są sygnały analogowe i cyfrowe z obiektów technologicznych, odzwierciedlające aktualny stan pracy obiektu. Z wyjść sterownika przesyłane są sygnały sterujące poszczególnymi urządzeniami.Oprócz pracy automatycznej istnieje możliwość sterowania ręcznego poszczególnymi urządzeniami Stacji za pośrednictwem przycisków sterowania ręcznego, umieszczonych na kasetach sterowania miejscowego. Sterownik połączony jest ze stanowiskiem komputerowym w budynku głównym, na którym zainstalowany jest program wizualizacji pracy obiektu i za pośrednictwem którego można poprzez sterownik wysyłać sygnały do sterowania urządzeniami. Automatyczną pracą filtrów steruje układ sterowania opracowany na bazie sterownika Mitsubishi zainstalowanego w szafie sterującej SF dostarczonej przez firmę Vattenteknik.

Zdjęcia i opracowanie informacji: Krzysztof Bychowski
Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry