IV Posiedzenie Rady Miasta - 26.01.2010

Marcin Piotrowski RadaMiastaMarki

 4 lutego 2011    09:32

Drodzy Współmieszkańcy,
Podczas IV posiedzenia Rady Miasta podjęto następujące kwestie:
1. Przyjęto protokół z I sesji z dnia 14 grudnia 2010 roku.
2. Przyjęto protokół z II sesji z dnia 22 grudnia 2010 roku.
3. Rada wysłuchała informację z działalności Burmistrza Miasta Marki

4. Stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie lokalizacji gimnazjum- Rada Miasta po wysłuchaniu opinii Burmistrza w zakresie lokalizacji gimnazjum podjęła decyzję o wyborze lokalizacji przy ulicy Wspólnej.

5. Informacja bieżąca na temat stanu melioracji w Markach - Rada Miasta po wysłuchała przygotowaną przez Urząd Miasta opinię w zakresie obecnego stanu melioracji - pozyskane informację pozwoliły zdiagnozować obecną sytuację oraz bieżące potrzeby w/w zakresie.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta - w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą trybu wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada Miasta ponownie dokonała wyboru - ponownie został wybrany p. Michał Jaroch - ponownie gratulujemy.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - na wniosek klubu radnych Wspólnoty Samorządowej p. Tomasz Paciorek został wybrany do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - również gratuluję i zachęcam do aktywności.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska - na wniosek klubu radnych Wspólnoty Samorządowej p. Tomasz Paciorek został wybrany do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska - również gratuluję i zachęcam do aktywności.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu "Równy start" programy rozwojowe szkół podstawowych w Markach - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rada Miasta po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Burmistrza podjęła pozytywną decyzję.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ?Równy start dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota" - programy rozwojowe szkół podstawowych w Markach - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rada Miasta po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Burmistrza podjęła pozytywną decyzję - prosimy o więcej takich wniosków, deklarujemy pomoc i zachęcamy pozostałe szkoły to podobnych działań.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 - Rada Miasta po wysłuchaniu stanowiska Burmistrza oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu podjęła pozytywną decyzję.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego mienie komunalne - Rada Miasta po wysłuchaniu stanowiska Burmistrza oraz Komisji Budżetowej podjęła pozytywną decyzję.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego miernie komunalne - Rada Miasta po wysłuchaniu stanowiska Burmistrza oraz Komisji Budżetowej podjęła pozytywną decyzję.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu powierzchni ściany budynku stanowiącego mienie komunalne - Rada Miasta po wysłuchaniu stanowiska Burmistrza oraz Komisji Budżetowej podjęła pozytywną decyzję.

14. W sprawach różnych podjęto m.in. kwestie dotyczącą zwiększenia wsparcia pomocy na rzecz ofiar pożaru przy ul. Wiśniowej (na wniosek Rady zwiększono poziom dofinansowania) oraz uhonorowania p. Młodzianowskiego dzięki któremu dzieci poszkodowanych zostały uratowane.

Kolejne posiedzenie Rady zostało wyznaczone na dzień 09.02.2011 r. podczas, którego zostanie poddany pod głosowanie projekt budżetu na 2011, zostaną przedstawione plany prac poszczególnych Komisji oraz informacja dot. bieżących i przyszłych działań Wodociągu Mareckiego w zakresie projektu kanalizacji miasta Marki.

Z pozdrowieniami
Marcin Piotrowski
Przewodniczący Rady Miasta

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry