V sesja Rady Miasta

Paweł Pniewski POMarki

 16 lutego 2011    20:44

9 lutego 2011 r. odbyła się V sesja Rady Miasta Marki. Najważniejszym punktem obrad mareckich rajców było przyjęcie budżetu miasta na rok 2011. Ponadto przedstawiono informacje na temat funkcjonowania Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. oraz informacje o gminnych zasobach nieruchomości gruntowych.

Po otwarciu obrad głos zabrali przedstawiciele ulic Traugutta oraz Zielenieckiej przybyli na sesję, którzy zwrócili uwagę na problem zalewania ulic i posesji w okolicy. Mieszkańcy zostali zapewnieni, że sprawa odwodnienia ulic i właściwej melioracji to zadanie priorytetowe w obecnej kadencji, co obrazują zmiany wprowadzone do projektu budżetu.


Następnie radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej w Markach oraz funkcjonowaniu Wodociągu Mareckiego w roku 2011. Dofinansowanie z budżetu miasta w tym roku wyniesie 8 mln złotych. Z tych pieniędzy wykonane zostanie odwodnienie ulicy Ząbkowskiej oraz dalsza rozbudowa sieci wodociągowej - ok. 3,5 km. Na kanalizację sanitarną przeznaczone zostanie 5 mln złotych. Dyrektor Wodociągu Kajetan Specjalski zapewnił, że trwają poszukiwania rozwiązań mających na celu zmniejszenie kosztów przyłącza do kanalizacji. Po przedstawieniu prognozy finansowej projektu budowy kanalizacji sanitarnej okazało się, że całkowity koszt wyniesie nieco ponad 136 mln złotych, z czego z Funduszu Spójności dofinansowanie wyniesie 89 mln złotych. Kwoty te mogą jeszcze ulec zmianie, jednak pewne jest, że z Unii Europejskiej otrzymamy dużo mniej niż 130 mln złotych, o czym wielokrotnie wspominał burmistrz. W związku z nową sytuacją ekonomiczną zmniejszy się koszt unijnego dofinansowania, ponieważ zmniejsza się koszt całkowity budowy kanalizacji sanitarnej w Markach. Unia pokryje 65% wartości inwestycji.


Kolejnym i najważniejszym punktem obrad było przyjęcie budżetu miasta na rok 2011. Po intensywnej pracy Komisji Rady, skarbnika oraz burmistrza przedstawiono ostateczną wersję budżetu. W porównaniu do projektu budżetu, jaki został przedstawiony radnym w grudniu wprowadzono kilka istotnych zmian. Zrezygnowano w tym roku z remontu pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez policję w Urzędzie Miasta. Zaoszczędzone pieniądze przeznaczono na wkład miasta w budowę kompleksu wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" dofinansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 660 tys. zł. Zwiększono środki na prace melioracyjne z 50 tys. zł na 800 tys. zł, a także wyodrębniono kwotę 600 tys. zł na prace związane z odwodnieniem ulic. Odwodnione zostaną ulice: Sowińskiego, Dobra, Sowia, Kasztanowa, a także wykonany kompleksowy projekt odwodnienia ulic: Ząbkowskiej, Zajączka i przyległych oraz Lisa Kuli. Zakupione zostaną dwa automatyczne defibrylatory zewnętrzne oraz elektroniczny system imienny do głosowania w Radzie Miasta. Budżet przyjęto niemal jednogłośnie. Tylko jeden radny zagłosował przeciw.


Po przyjęciu budżetu uchwalono także wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2025 dla Marek, a następnie burmistrz przedstawił informację w zakresie gminnych zasobów nieruchomości gruntowych. Przyjęto także jednogłośnie plany pracy wszystkich Komisji Rady oraz uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Marki z organizacjami pozarządowymi. Program ten konsultowany był z mareckimi organizacjami społecznymi.


W sprawach różnych burmistrz poinformował radnych o wpłynięciu pisma od burmistrza Zielonki w sprawie współfinansowania linii autobusowej "Z" przez miasto Marki. Linia ta kursująca pomiędzy stacją kolejową w Zielonce a centrum handlowym M1 została zawieszona z powodu braku środków w budżecie miasta, dlatego też Zielonka zwróciła się o pomoc do Marek. Ponadto, poruszono także kwestię możliwości przeprowadzenia referendum w sprawie powołania straży miejskiej w Markach.


Paweł Pniewski

Galeria

zdjecie

Paweł Pniewski

Paweł Pniewski, zastępca Burmistrza Miasta Marki, prezes zarządu stowarzyszenia Grupa Marki 2020, członek Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego.
Społecznik, podróżnik, wielbiciel kultury kulinarnej.
Związany z mareckim samorządem od 2010 roku. Z portalem współpracuje od 2009 roku.

pniewski.wordpress.com

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry