Stypendia, modernizacja szkół i przedszkoli, nadawanie ulic oraz opłaty przedszkolne (X sesja Rady Miasta, 22.06.2011)

Marcin Piotrowski RadaMiastaMarki

 28 czerwca 2011    11:54

Czerwcowa X sesja Rady Miasta z racji ostatniego dnia szkoły poświęcona została kwestiom edukacyjnym oraz finansowym. Szczególnie ważnymi kwestiami jakie zostały na Sesji uregulowane są stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów jak również wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne ale po kolei..Po przyjęciu porotokołu z uroczystej majowej VII Sesji Rady Miasta, przeszyliśmy do kwestii finansowych.  W wyniku niższych niż zakładano wartości przetargów pojawiły wolne środki (625 000 zł) na dalsze działania inwestycyjne takie jak: 

- dokumentacja techniczna odwodnienia i zabudowy rowu na działce 19/2 (3 -02)

- budowa oświetlenia w ul. Żółkiewskiego, ul. Ceglanej, ul. Wołodyjowskiego (Hetmańska/Żeromskiego)

- projekt remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2

- dokumentacja techniczna dotycząca termomodernizacji 8 budynków użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowe Nr 1, 3, 4, 5, Przedszkola Nr 1, 2, 3 oraz część budynku UM), wykonanie odpływów opadowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4, zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przed wpływem wód opadowych.

imagesOstatnie prace wynikają z prowadzonych działań związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków na rzecz gminy w ramach konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej  pisałem o tej kwestii http://www.marcinpiotrowski.info.pl/blog/?p=42 . Z uwagi na moje zainteresowania i pracę zawodową, pozwoliłem sobie wziąść udział w pracach nad pozyskaniem tych środków. Nabór wniosków ogłoszony został w drugiej połowie czerwca i będzie trwał do końca lipca. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją będziemy wnioskować o ok. 2 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz o ok. 3,5 mln zł prefrencyjnego kredytu. Wkład miasta to m.in. prace modernizacyjne wykonane w tych budynkach w latach wcześniejszych. Drodzy mieszkańcy...  trzymajmy kciuki?MARKI są Najważniejsze...

Kolejnym punktem obrad w tej sesji było uchwalenie opracowanych przez Komisję Oświaty zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulic, placom i innym terenowm obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w mieście Marki. Uchwała jest wynikiem m.in. ostatnich doświadczeń dotyczących kwestii nadawania ulic i propozycji jakie do Rady zostały zgłoszone, uznaliśmy, iż czas najwyższy w tę kwestię należy uregulować. Dzięki przyjętym rozwiązaniom zarówno mieszkańcy jak i Rada będą mogli poruszać się w ramach jasno określonych reguł. O samym regulaminie postaram się napisać odrębnie.

Po kwestii nadawania nazw przyszedł czas na uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki. Kwestia przyznawania stypendiów dla w/w osób jest kwestią bezsprzecznie ważną dla naszego miasta, należy bowiem zachęcać naszą młodzież do pracy nad sobą zarówno na szczeblu nauki jak i sportu. Dlatego  też, ustanowiliśmy stypendia naukowe w wysokości max. 200 zł/mcznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku studentów określiliśmy wysokość max. 300 zł/mcznie. W przypadku stypendiów sportowych uzgodniliśmy kwotę 200 zł/mcznie zarówno dla uczniów jak i studentów.  Zarówno grupa wnioskowadawców stypendium jak i procedura zostały bardzo jasno określone -  więcej na http://www.marcinpiotrowski.info.pl/blog/?p=680.

20110412288Na deser rozpatrzyliśmy kwestię ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, której obowiązek ureglowania został Nam narzucony od górnie poprzez wyroki sądów oraz decyzję Ministerstwa Edukacji - więcej w tej sprawie na http://www.marcinpiotrowski.info.pl/blog/?p=624. Po wysłuchaniu opinii Komisji Oświaty, która kilkukrotnie z uwagi na wagę problemu spotykała się w tej sprawie, podjęliśmy decyzję utrzymującą jedną ruchomą stawkę dzienną da wszystkich dzieci wynoszącą 1/22  z 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Staraliśmy się utrzymać jak najniższą wysokość stawki (należy przypomnieć, iż obecna stawka obowiązuje od lat trzech), która wynika z uzależnienia wysokości stawki od średniego wynagrodzenia oraz wprowadzenie systemu nie godzinowego rozliczenia a miesięcznego, dzięki czemu forma rozliczeń powinna być bardziej przyjazna zarówno dla rodziców jak i służb przedszkolnych. Wg moich obliczeń opłata za miesięczny pobyt w przedszkolu wyniesie ok.  167 zł (przy 22 dniowym pobycie), co daje wzrost miesięcznych opłat o ok. 37 zł. Utrzymano możliwość wnioskowania o obniżenie opłat czy też zwolenienia.

Mam nadzieję, iż powyższe decyzję wyjdą na przeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego Miasta ...

Marcin Piotrowski

Przewodniczący Rady Miasta

Galeria

fot. 1
fot. 2

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry