Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta (XII) - 09.08.2011 ... mieszkańcy są najważniejsi ...

Marcin Piotrowski RadaMiastaMarki

 11 sierpnia 2011    12:07

20110731088aOstatnie opady totalnie zdezorganizowały życie w mieście. Nieprzejezdne ulice, zalane domy i piwnice, skryte pod wodą chodniki ? taki obraz w naszym mieście spowodowała ponad godzinna ulewa. Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych i skutecznych działań, taka myśl przyświecała Nadzwyczajnej Sesji Rada Miasta, której celem było nie tylko omówienie bieżącej sytuacji oraz dalszych działań, ale przede wszystkim wysłuchanie naszych mieszkańców, którzy nie zawiedli. Nie tylko przyszli posłuchać, ale jedenastu z nich zabrało zdecydowany głos.

Wniosek ?

Tak dalej być nie musi.Wielu mieszkańców nie tylko żądało konkretnych działań, ale również przedstawiali pomysły oraz rozwiązania m.in. pani Grzegorzewska, pan Mataczyński, pan Michalski, pan Zieliński  - wszystkie szczegółowo zostały zanotowane, bardzo dziękujemy.Wracając do przbiegu Sesji  - w pierwszych słowach pozwoliłem sobie przytoczyć słowa pana prof. dr. hab. Waldemara Mioduszewskiego z Zakładu Zasobów Wodnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, który jednoznacznie stwierdził, iż "to nieroztropne działania człowieka w dużym stopniu powodują wzrost zagrożeń powodziowych. Zasypywanie rowów odwadniających, brak ich konserwacji (np. oczyszczania), niewłaściwe kształtowanie terenu, zamykanie naturalnych dróg spływu wód opadowych - to przyczyny narastających problemów z nadmiarem wody i zwiększanie rozmiaru podtopień.".  Wszyscy się zgodzimy, iż powyższe słowa odzwierciedlają sytuację w naszym mieście.

Już na wstępie zwrócono uwagę na wielkości środków finansowych przeznaczonych na meliorację, odwodnienia oraz kanalizację deszczową w poszczególnych kadencjach Rady Miasta:

1)     3,210 mln zł (rok 2011 - wg. uchwalonego budżetu)

2)     3,171 mln zł (kadencja 2006 - 2010)

3)     3,560 mln zł (kadencja 2002 - 2006)

 Zastępca Burmistrza wraz z przedstawcielami Urzędu Miasta ( p. Szczurowski) przedstawili informację w zakresie wykonanych prac na rzecz mieszkańców (wpłynęły zgłoszenia z około 70 ulic) oraz obszarów podtopionych jak i zagrożonych podstopieniami w postaci prezentacji.

W tym miejscu należy jednoznacznie stwierdzić, służby kryzysowe (w tym również  Zakład Usług Komunalnych) nie są odpowiednio dozbrojone m.in. w wystarczającą liczbę pomp - na tą sugestię przedstawiciele Urzędu Miasta jednoznacznie stwierdzili, iż w najbliższym czasie liczba pomp będzie zdecydowanie zwiększona.

Zasumcającą informacją była iwiadomość o kradzieży pięciu wężów od pompy pomującej wodę z ul. Głównej. Następnie oddaliśmy głos mieszkańcom, którzy wskazywali obszary ulic pomiędzy ul. Wilczą/Zajączka/Sportową, Rodziwiczówny/Szkolną, Lisią, Wrzosową/Torfową, Wschodnią, Wyspiańskiego, Przyleśną, Zieleniecką, Brzozową oraz Okólną jako miejsca wymagające interwencji.Po przerwie przedstawiciele Urzędu Miasta przedstawili stan obecny w zakresie realizacji inwestycji zapisanych w budżecie na rok 2011, największe wątpliwości wzbudziły kwestie realizacji zadań związanych z utrzymaniem i odtworzeniem rowów melioracyjnych - należy przypomnieć, iż w obecnym budżecie na ten działania przyznano 800 000 zł. W skutek pojawiających się rozbieżności pomiędzy wiedzą radnych a p. Kalinowskim (Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska) został zobowiązany do przygotowania informacji w zakresie stanu realizacji w/w inwestycji (inwestycje zrealizowane, niezrealizowane, w przygotowaniu, poza uzgodnieniami) na najbliższy wtorek.

Po wysłuchaniu przedstawicieli magistratu przyszedł czas na informacje z Wodociągu Mareckiego. Przedstawiono opracowanie w zakresie kompleksowego odwodnienia naszego miasta wraz z opracowaniami szczegółowymi dla dwóch obszarów zlewni. Opracowanie zostało przygotowane na prośbę radnych obecnej kadencji (osobiście uważam, iż tego typu dokument powinien powstać znacznie wcześniej). Zgodnie z zawartością opracowania miasto zostało podzielone na 16 obszarów zlewni. Przeanalizowano i określono koncepcje ogólne odprowadzania i magazynowania wód deszczowych. Według opracowania szacunkowy koszt całego odwodnienia całego miasta mógłbym wynieść ok. 416  mln zł, jednakże dzięki temu opracowaniu kolejne inwestycje będą mogły być przeprowadzane w sposób systemowy biorąc pod uwagę dalszą rozbudowę a nie doraźny - Prezentacja - koncepcja odwodnienia Marki.

Kolejnym poruszonym tematem w zakresie sytuacji kryzysowej była praca i organizacja Zespołu Kryzysowego, który koordynował działania w czasie ostatniej niedzieli. Odpowiedzi na pytania udzielił p. Mirosław Grykałowski odpowiadający za Centrum Kryzysowe. Jedną z konkluzji tego tematu był wniosek o uzupełnienie składu zespołu o przedstawcieli Rady Miasta tj. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącą oraz Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.

W trakcie przebiegu sesji uzgodniono następujące działania:

 - dokonanie weryfikacji budżetu miasta na rok 2011 oraz  wypracowanie środków niezbędnych do przeprowadzenia jeszcze w tym roku kolejnych prac m.in. na wskazanych przez mieszkańców obszarach - termin zgłoszenia propozycji na najbliższe posiedzenie Rady - 24 sierpnia;

 - dokonanie pełnej weryfikacji dotychczasowych wydatków inwestycyjnych na rzecz utrzymania i odtworzenia rowów melioracyjnych w celu zwiększenia ilości działań - do dnia 16 sierpnia 2011;

 - zwiększenie uposażenia jednostki ZUK o dodatkowe urządzenia m.in. pompy

 - wprowadzenie obowiązku zachowania zgodności przyszłych prac inwestycyjnych z przygotowanym kompleksowym opracowaniem.
W sprawach różnych Rada Miasta m.in. przyjęła (10 głosami za, 3 wstrzymującymi) wniosek radnego Jacka Orycha o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną  analizy umorzeń podatków od nieruchomości w latach 2005 - 2011. Z uwagi na fakt uczestnictwa w sesji przedstawicieli spółki Wodociąg Marecki wielu radnych m.in. Agnieszka Lużyńska, Dariusz Pietrucha, Arkadiusz Werelich, Tadeusz Skłodowski i Paweł Pniewski poruszyło kwestię aktualnych prac kanalizacyjnych m.in. nadzoru nad firmami wykonawczymi, który powinien być zdecydowanie bardziej wymagający oraz jakości i tempa obecnie prowadzonych prac. Prezes Specjalski poinformował, iż obecnie dokonano wymiany przedstawiciela inżyniera kontraktu.


Oczywiście wszystkich zainteresowanych zachęcam do odsłuchania sesji pod adresem - http://www.marki.pl/portal/gmina/pliki/nagrania/ .

Mam nadzieję, dalsze działania potwierdzą jednoznacznie...Marki są najważniejsze...

Galeria

fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry