"Równy Start"

Anna Konopka SP4

 5 stycznia 2012    21:54

kapitał ludzki logoProgram Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota" w Markach.

logo efslogo projektuW październiku 2011 w Szkole Podstawowej nr 4 w Markach rozpoczęła się realizacja zadań wynikających z programu "Równy Start", który jest w całości autorskim dziełem nauczycieli szkoły - został napisany przez dyrektora szkoły - panią Magdalenę Osińską oraz psychologa - panią Beatę Lisik.
Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania to 559 007 zł. Okres realizacji: rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013.
Głównym celem projektu jest wdrożenie Programu Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach w następujących kontekstach:


  1. Wyrównania szans edukacyjnych dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, dzieci nieosiągających sukcesów edukacyjnych z powodu deficytów rozwojowych i zaniedbań środowiskowych oraz dzieci posiadających orzeczenia o konieczności nauczania w klasach integracyjnych.

  2. Wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie uczestnictwa dziewcząt i chłopców w zajęciach uznawanych za typowe dla jednej z tych płci.

  3. Objęcia opieką prewencyjną uczniów z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych patologiami społecznymi, wymagających wzmocnienia w przygotowaniu do funkcjonowania społecznego.


Działaniami w roku szkolnym 2011/2012 zostali objęci uczniowie i uczennice z klas II, IV i VI w związku z jednoczesną realizacją projektu miejskiego: "RÓWNY START - programy rozwojowe szkół podstawowych w Markach", który objął swoim działaniem klasy: 0, I, III i V.

Zajęcia naszego projektu zostały zaplanowane w trzech obszarach:
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
2. Rozwijanie umiejętności kluczowych .
3. Wspomaganie rozwoju.
Do większości zajęć zostały w ramach projektu zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli prowadzących zajęcia.
W wyniku realizacji projektu:

  • 100 uczniów zostanie objętych zajęciami wyrównawczymi,

  • 120 uczniów będzie rozwijało zainteresowania w zakresie kompetencji kluczowych,

  • 50 uczniów będzie uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych,

  • 300 będzie objętych treningiem umiejętności prospołecznych,

  • 28 nauczycieli objętych szkoleniem programu START,

  • 2 pedagogów objętych szkoleniem biofeedback,

  • 2 pedagogów objętych szkoleniem SI (integracji sensorycznej).


Zostanie również utworzona sala do ćwiczeń Integracji Sensorycznej i gabinet terapii biofeedback.  Łącznie w ramach projektu zostanie przeprowadzonych 5075 godzin zajęć dla wszystkich chętnych uczniów szkoły.
Beata Lisik

DSC00203

Galeria

zdjecie: 35232
fot. 1
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8
fot. 9
fot. 10
fot. 11
fot. 12
fot. 13

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry