6 marca 2012    16:12

obwodnicaOdpowiedź Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie budowy obwodnicy Marek w ciągu drogi ekspresowej S-8: ..." w przypadku uzyskania oszczędności w ramach wskazanej powyżej kwoty, powstałych w toku rozstrzygania postępowań przetargowych albo w wyniku rozliczenia zadań oddanych do ruchu, możliwe jest przesunięcie do realizacji najpilniejszych zadań..."

Szanowni Państwo

w odpowiedzi na pismo z dnia 23 stycznia br. sygn. akt BRM/00005.l5.2012 skierowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dotyczące budowy obwodnicy Marek w ciągu drogi ekspresowej S-8, uprzejmie przekazuję informacje w przedmiotowej sprawie.

W dniu 25 stycznia 2011 1'. Rada Ministrów przyjęła program wieloletni pn. "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 - 2015" (Program), który zastąpił dotychczas obowiązujący Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012 ustanowiony w 2007 r. Należy jednak wskazać, iż w dobie ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego Program musiał zostać dostosowany do aktualnych możliwości finansowych państwa. W związku z powyższym okres realizacji Programu zaplanowano na 5 lat, natomiast okres programowania finansowego obejmuje okres 3 lat. Z tego też powodu Program zawiera szczegółową listę zadań inwestycyjnych, których realizacja zostanie rozpoczęta do 2013 roku (załącznik nr l) oraz określa wielkość środków przeznaczonych w Krajowym Funduszu Drogowym i budżecie państwa na ten cel. W przypadku przyznania dodatkowych limitów powyżej kwoty 82,8 mld zł lub kwot wygospodarowanych w ramach korekt przetargowych odpowiedniej zmianie ulegnie też zakres rzeczowy Programu. Zgodnie bowiem z zapisami Programu w przypadku uzyskania oszczędności w ramach wskazanej powyżej kwoty, powstałych w toku rozstrzygania postępowań przetargowych albo w wyniku rozliczenia zadań oddanych do ruchu, możliwe jest przesunięcie do realizacji najpilniejszych zadań.

Nadmieniam jednocześnie, iż Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 zgodnie z założeniami zostanie zaktualizowany w momencie, kiedy ostatecznie znane będą poziomy finansowania infrastruktury drogowej dostępne dla Polski w Wieloletnich Ramach Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz urealnione będą prognozy makroekonomiczne dla dwóch ostatnich lat realizacji Programu.

Pozwoli to na precyzyjne określenie potrzeb finansowych do zakresu rzeczowego Programu. Zadanie dotyczące realizacji obejścia miejscowości Marki zostało zaplanowane w ramach dwóch zadań inwestycyjnych na drodze ekspresowej S-8 tj. odcinek ul. Piłsudskiego w Markach (węzeł Marki) - węzeł Drewnica oraz od węzła Drewnica do początku obwodnicy Radzymina. Przedmiotowe zadania zostały ujęte w załączniku nr 2 do Programu, czyli na liście zadań inwestycyjnych, których realizacja przewidywana jest po roku 2013.

W wyniku działań zmierzających do przygotowania zadań do realizacji, podjętych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestora projektów, uzyskane zostały decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla obu projektów. Aktualnie Oddział GDDKiA w Warszawie prowadzi postępowanie przetargowe (ogłoszone l lutego br.) na wybór wykonawcy Koncepcji Programowej obwodnicy Marek. Następnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na projekt i budowę (w systemie "zaprojektuj i zbuduj"). Kolejną wymaganą decyzją administracyjną będzie wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego zezwolenia na realizację inwestycji ustalającego szczegółową lokalizację drogi i zatwierdzającego granice inwestycji.

Należy wskazać, że zawarte dotychczas kontrakty na realizację zadań ujętych w załączniku nr l do Programu pozwalają na wygospodarowanie wolnych środków finansowych w ramach korekt na przetargach. Resort transportu jest na etapie uzgodnień z Ministerstwem Finansów w kwestii jak najszybszego zagospodarowania środków na zadania, które możliwie maksymalizują kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Takie działania mają na celu pozyskanie i wykorzystanie jak największej puli przyznanych Polsce funduszy na zadania infrastrukturalne.

Chciałbym zapewnić, iż resort transportu na bieżąco analizuje wydatki na zadania inwestycyjne, tak aby w chwili pozyskania środków finansowych, można było jak najszybciej je wykorzystać na najpilniejsze zadania.

Z poważaniem Dyrektor Departamentu Dróg i Autostrad Jarosław Waszkiewicz

Miasto Marki |

Galeria

fot. 1

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry