Konsultacje społeczne- Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt na Terenie Gminy Ma

Piotr Matusiak UMMarki

 7 marca 2012    17:16

konsultacjeBurmistrz miasta Marki serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy do wnoszenia uwag i propozycji do projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MARKI.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz miasta Marki serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy do wnoszenia uwag i propozycji do projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MARKI

Treść projektu uchwały, załącznik do uchwały, uzasadnienie projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

projekt uchwały

załącznik do uchwały - PROGRAM

uzasadnienie projektu uchwały

formularz do zgłaszania uwag

Konsultacje odbywać się będą od 7 do 13 marca 2012 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2012 roku do kancelarii Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 (pokój nr 6) lub przesłać na adres poczty elektronicznej: promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Za termin złożenia uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki lub wpływu pocztą elektroniczna nadesłanych propozycji na adres e-mail:promocja@marki.pl.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wydział Spraw Społecznych UM Marki

Miasto Marki |

Galeria

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry