Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Krzysztof Bychowski

 7 lutego 2006    13:59

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza dla organizacji pozarządowych (oraz podmiotów, o których mowa w art. art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) otwarte konkursy ofert na dofinansowanie następujących zadań (w nawiasie wysokość środków):

Zakres I. ZAPEWNIENIE OPIEKI DZIECIOM W RODZINNYCH DOMACH DZIECKA I DZIAŁANIA NA RZECZ WYGASZANIA KONIECZNOŚCI UMIESZCZANIA DZIECI W PLACÓWKACH (175.000 zł)
1. Konkurs na zapewnienie opieki dzieciom w rodzinnych domach dziecka.
2. Konkurs na programy działań zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom, mające za zadanie wygaszenie konieczności umieszczania dzieci w placówkach całodobowych, przez terapię w placówkach wsparcia dziennego.
3. Konkurs na organizację szkolenia dla liderów społecznych w zakresie wspierania dzieci zagrożonych umieszczaniem w placówkach.
4. Konkurs na organizację akcji promującej idee rodzicielstwa zastępczego.
5. Konkurs na organizację szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych.

Zakres II. DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA RODZINY (20.000 zł)1. Konkurs na prowadzenie działań na rzecz wsparcia szkoleniowo-terapeutycznego rodzin zagrożonych patologiami społecznymi.
2. Konkurs na kulturalne i edukacyjne działania prorodzinne.
3. Konkurs na organizację szkolenia w zakresie umiejętności wychowawczych.

Zakres III. PRZECIWDZIAŁANIE IZOLACJI I MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB PODLEGAJĄCYCH PRZEMOCY ORAZ SAMOTNYCH MATEK (50.000 zł)
1. Konkurs na organizację opieki nad samotnymi matkami, które utraciły podstawowe warunki bytowe.
2. Konkurs na działania na rzecz wsparcia osób przewlekle chorych oraz ich rodzin.
3. Konkurs na program wsparcia dla osób, które mają trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Dotacje przyznane zostaną na zasadach określonych ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Finansowanie zadania obejmie okres do dnia 15 listopada 2006 r. na warunkach określonych umową w taki sposób, by działaniami objąć najefektywniej jak największą liczbę uczestników.

Termin składania ofert: do dnia 6 marca 2006 r. do godziny 11. Decyduje data wpłynięcia. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą zadania konkursowego oraz nazwą i adresem oferenta. Miejsce składania ofert - kancelaria Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, pokój 4 (II piętro). Termin otwarcia ofert: w dniu 7 marca r. godz. 11 . Zakres oferty i wymagane załączniki określa wzór oferty dostępny na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl - OGŁOSZENIA

Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę kryteria: merytoryczne (zasięg), społeczne (odbiorcy, zapotrzebowanie), finansowe, organizacyjne (zasoby).
Zarząd Powiatu Wołomińskiego w roku 2005 udzielił dotacji organizacjom pozarządowym na zadania z zakresów I ? III w sumie wysokości 49 500 zł.STAROSTWO WOŁOMIN
biuro@powiat-wolominski.pl


Galeria

zdjecie

Krzysztof Bychowski

Rednacz portalu, jeden z jego pomysłodawców i twórców - odpowiedzialny za stronę techniczną i organizacyjną całego przedsięwzięcia.

Mieszkaniec Marek od 1995 roku, właściciel firmy zajmującej się tworzeniem stron internetowych - ACTIVENET www.avn.pl

@ RedNacz małpa marki kropka net kropka pl, 501 271 048

www.avn.pl

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry