Informacja z Urzędu Miasta - czy Legionowa doczeka się chodnika?

Antoni Widomski UMMarki

 11 marca 2006    01:01

Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo, w którym Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przedstawił swoje stanowisko w sprawie proponowanej przez miasto Marki wspólnej budowy chodnika i zjazdów po stronie północnej ul. Legionowej. Ulica ta jest drogą wojewódzką i obowiązek jej utrzymania spoczywa na zarządcy drogi.
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na przyjęcie zasady, że koszty zostaną pokryte po połowie przez miasto Marki i samorząd wojewódzki. Jednocześnie powołał się na ustalone przez siebie "zasady ogólne".
Wedle tych zasad do obowiązków MZDW należy
- uzyskanie zezwolenia na budowę na podstawie dokumentacji opracowanej na koszt zainteresowanej gminy,
- zakup i przekazanie zainteresowanej gminie prefabrykatów betonowych - kostka brukowa, krawężniki i obrzeża - w ilości wynikającej z dokumentacji,
- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Do obowiązków gminy zainteresowanej realizacją przedsięwzięcia miałoby należeć:
- opracowanie dokumentacji technicznej z uwzględnieniem odwodnienia drogi,
- wykup i notarialne przekazanie na rzecz Województwa Mazowieckiego terenu pod realizację zadania,
- wykonanie robót przygotowawczych, usuniecie kolizji z urządzeniami obcymi,
- zapewnienie wykonawstwa budowy chodnika.
W praktyce oznaczałoby to, że miasto Marki musiałoby pokryć około 80 % kosztów przebudowy drogi, która nie stanowi jego własności.
Takie rozwiązanie nie może spotkać się z akceptacją Rady Miasta. Tym bardziej, że wielu radnych kwestionuje jakikolwiek udział finansowy gminy w przebudowie drogi wojewódzkiej. Zdaniem tych radnych koszty te w całości powinny być pokryte przez właściciela drogi.
W korespondencji prowadzonej od kilku lat Burmistrz Miasta powołuje się na porozumienie z 10 grudnia 2003 roku zawarte przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z Powiatem Wołomińskim i wszystkimi gminami Powiatu Wołomińskiego w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich.
Zgodnie z porozumieniem, inwestorem przebudowy dróg wojewódzkich miał być Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który miał zlecić dokumentację oraz opracować plan rzeczowo-finansowy dla poszczególnych dróg wojewódzkich i wieloletni harmonogram realizacji uzgodnionych zakresów robót. Strony porozumienia zobowiązały się do daleko idącej pomocy i współpracy przy realizacji zadania a samorządy lokalne w szczególności zobowiązały się do udostępniania posiadanych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, podejmowania procedur dotyczących zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i uchwalania tych zmian, pomocy w przeprowadzeniu postępowań wywłaszczeniowych, przekazywania na rzecz Województwa Mazowieckiego gruntów będących własnością gmin niezbędnych do modernizacji dróg i współudziału w pracach przygotowawczych i projektowych.
Stanowisko Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich jest całkowicie sprzeczne z zawartym porozumieniem. Burmistrz przygotowuje wystąpienie do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o wyjaśnienie niezrozumiałego stanowiska MZDW.

(informacja - Antoni Widomski)

Galeria

zdjecie

Antoni Widomski

Współpracuje z portalem od 2004 roku

www.historia.marki.pl

Komentarze:

Zastrzeżenie

Opinie publikowane na łamach Portalu Społeczności Marek są prywatnymi opiniami piszących — redakcja Portalu nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
Osoby publikujące w artykułach lub zamieszczające w komentarzach wypowiedzi naruszające prawo mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe - Marki, Warszawa

skocz do góry